Jump to content

Recommended Posts

Май

 

 

1872

 

 

17.05.1972 г. Роден Тодор Стоименов, един от първите трима ученици на Учителя

 

 

1892

 

19.05.1892 г. Учителя Петър Дънов завършва пълния курс на семинарията „Дрю“

 

1899

 

4.05.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №17

6.05.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта)

28.05.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18

 

1900

 

2.05.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №34

4.05.1900 г. Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

10.05.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

30.05.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №35

 

1901

 

2.05.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна

 

 

1902

 

7.05.1902 г.  (датата не е точна) Учителя пристига в Русе

13.05.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Русе

20.05.1902 г. Учителя за първи път посещава Търново. Първа лична среща с Мария Казакова

22.05.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Търново

30.05.1902 г. (датата е приблизителна) Учителя се завръща във Варна

31.05.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна

 

1903

 

24.05.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна

 

1904

 

25.05.1904 г. Учителя се завръща във Варна - приключва третата обиколка на страната

21.05.1904 г. (месецът е април или май) Писмо от Пеню Киров до Учителя, №80

 

1908

 

19.05.1908 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

 

1909

 

9.05.1909 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)

15.05.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък

21.05.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново-Сеймен (гр. Марица)

 

1910

 

11.05.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново

23.05.1910 г. Писмо на Учителя до Христо Тончев, Търново

 

1911

 

14.05.1911 г.  Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

24.05.1911 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

 

1912

 

11.05.1912 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

15.05.1912 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

 

1913

 

05.1913 г. (няма точна дата) Снимка на Минчо Сотиров пред палатката - май 1913 г

11.05.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

21.05.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

27.05.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1914

 

19.05.1914 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Русе

 

1915

 

7.05.1915 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

7.05.1915 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

9.05.1915 г. (датата не е точна) Снимка на Пеню Киров и Тодор Стоименов

30.05.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

 

1916

 

20.05.1916 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

30.05.1916 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

 

1918

 

9.05.1918 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

9.05.1918 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна

10.05.1918 г. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна

23.05.1918 г. Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), Варна

28.05.1918 г. Снимка на Минчо Сотиров с капитаните на 6-ти артилерийски полк, Вардище

31.05.1918 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

 

1919

 

3.05.1919 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

8.05.1919 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев, София

10.05.1919 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

18.05.1919 г. Писмо на Учителя до Захари Желев, София

 

1921

 

8.05.1921 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София

 

1922

 

6.05.1922 г. Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Гергьовден

11.05.1922 г. Учителя изнася беседа пред ООК - "Мястото на човека в природата", София

11.05.1922 г. Учителя дава упражнението усилване на волята - нощно изкачване на Витоша

24.05.1922 г. Учителя участва в екскурзия на Витоша с голяма група ученици - 24 май

24.05.1922 г. Учителя изнася две беседа на Витоша, 24 май

25.05.1922 г. Учителя изнася беседата „Без Бог и без любов не може“ пред 4 сестри на Витоша

 

1923

 

2.05.1923 г.  Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Живият кръг"

11.05.1923 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров

13.05.1923 г. Упражнения дадени от Учителя в лекцията "Правилно разпределение на енергиите"

20.05.1923 г. Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Закон за контрастите"

27.05.1923 г. Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици, чешмата - Ел Ше-дар

 

1924

 

05.1924 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев(Няма дата в източника. Поставена е дата само за месеца)

8.05.1924 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

8.05.1924 г. Писмо от Учителя до Никола Ватев, София

 

1925

 

21.05.1925 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

25.05.1925 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

 

1926

 

3.05.1926 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Втори ден на Великден

6.05.1926 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - 6 май, Гергьовден, петък

24.05.1926 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Кирил и Методий 24 май 1926 г. Ел Шадай

30.05.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 30 май

 

1927

 

6.05.1927 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - Гергьовден

 

1928

 

24.05.1928 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Кирил и Методий, 24 май 1928 г.

28.05.1928 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1929

 

1.05.1929 г. Учителя дава песента "Нева сензу"

3.05.1929 г. Упражнение от Учителя, дадено на 3 май

24.05.1929 г. Учителя е на Витоша с учениците - 24 май 1929

 

1930

 

6.05.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици. Гергьовден.

11.05.1930 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - Молитва, (датата е на получаването в Бургас)

24.05.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - св. св. Кирил и Методий

25.05.1930 г. Писмо от Учителя до Цветана Симеонова

29.05.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици -29 май. Възнесение

 

1931

 

6.05.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Гергьовден

11.05.1931 г. Снимка на Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев с учениците си в село Равна

21.05.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Възнесение

 

1932

 

 

5.05.1932 г. Писмо от Учителя до Стефан Тошев

22.05.1932 г. Снимка на Младоженците Стевка Стойчева и Крум Няголов, 22.05.1932 г, София

 

1933

 

27.05.1933 г. Учителя дава песента "Малката буболечица"

 

1934

 

6.05.1934 г. На "Изгрева" е прокаран водопровод

6.05.1934 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова

18.05.1934 г. Разговор с Учителя пред салона на Изгрева, записан от Елена Хаджи Григорова. 18 май

19.05.1934 г. Държавният преврат на 19 май 1934 г.

20.05.1934 г. Отношението на Учителя към политическата ситуация в страната в неделна беседа на 20 май 1934 г., София

 

1935

 

23.05.1935 г. Писмо от Учителя до учениците, Изгрев-София

 

1936

 

4.05.1936 г. Нападение над Учителя, София, Изгрева (4.05 или 12.05)

27.05.1936 г. Учителя дава песента "Марш на Светлите сили"

 

1937

 

05.1937 г. (няма дата) Разговор с Учителя - май 1937 г.,записан от Ана Шишкова

1.05.1937 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова

11.05.1937 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша. Спомен на Боян Боев - 11 май

17.05.1937 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша. Спомен на Боян Боев - 17 май

24.05.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 май

25.05.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 май

26.05.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 май

28.05.1937 г. (дата може да не е точна) Спомен с Учителя на Изгрева - София от Георги Събев, Великден

 

1938

 

1.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 май

11.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 11 май

13.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 13 май

16.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 16 май

18.05.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 18 май

25.05.1938 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 25 май

 

1940

 

1.05.1940 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 1 май

3.05.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 май

6.05.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 май

10.05.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 май

23.05.1940 г. Снимки на Юрданка и Иван Жекови - 23.V.1940 г.

26.05.1940 г. Снимка на Васил Карагеоргиев - Вуйчото, с бъчвата за вода, 26 май

 

1941

 

5.05.1941 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

21.05.1941. Упражнение на Учителя за ръцете

 

1942

 

3.05.1942 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 май

 

1943

 

2.05.1943 г. Снимка на музиканти от Братството, на Изгрева - София

5.05.1943 г. (датата не е точна) Учителя дава песента "Молитва (Вярвам в Тебе)"

5.05.1943 г. Учителя дава песента "Химни на Слънцето"

26.05.1943 г. Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч ІІ"

30.05.1943 г. Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Пети Божествен ден"

 

1945

 

03.05.1945 г. Заминаване на Савка Керемедчиева, ученичка на Учителя и стенографка на Словото

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...