Jump to content

Април


Recommended Posts

Април

 

1854

 

10.04.1854 г. Откровение дадено на Константин Дъновски в солунската черква „Св. Димитрий“ - Антиминсът

 

1893

 

15.04.1893 г.  Учителя Петър Дънов защитава научната теза „Миграция и християнизиране на германските племена“, Бостън

15.04.1993 г. Д-р Миркович започва издаването на списание "Здравословие"

 

1899

 

4.04.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

17.04.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

21.04.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №16

29.04.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

 

1900

 

1.04.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

1.04.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31

3.04.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №32

6.04.1900 г. (стар стил) Учителя свиква първият годишен събор, 1900 - Варна

9.04.1900 г. (датата не е точна) Първа среща на Учителя с д-р Миркович и Тодор Стоименов

14.04.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №33 (отворено писмо)

20.04.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта)

 

1901

 

7.04.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №51

 

1902

 

20.04.1902 г.  Учителя държи сказка в Шумен

22.04.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Шумен

28.04.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №61

 

1903

 

8.04.1903 г. (датата не е точна) Учителя посещава град Плевен

9.04.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен

12.04.1903 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №71

16.04.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен

18.04.1903 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72

21.04.1903 г. (датата е приблизителна) Учителя е в Търново - изнася сказка по френология в читалище „Надежда”

22.04.1903 г.  Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново

 

1904

 

20.04.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен

 

1905

 

2.04.1905 г. (нов стил) Родена Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя

3.04.1905 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №91

11.04.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

13.04.1905 г. (датата не е точна) Учителя заминава за Русе

16.04.1905 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе

30.04.1905 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №92

 

1906

 

11.04.1906 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, София

25.04.1906 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

25.04.1906 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен

 

1907

 

14.04.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен

14.04.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен

19.04.1907 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен

22.04.1907 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №100

25.04.1907 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Сливен

 

1908

 

3.04.1908 г.  Роден Крум Въжаров, ученик на Учителя

10.04.1908 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас

20.04.1908 г. Учителя участва в среща на веригата, Варна, 20 април 1908 г.

22.04.1908 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1909

 

10.04.1909 г.  Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

20.04.1909 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №103

 

1910

 

16.04.1910 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново

 

1911

 

9.04.1911 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, Бургас

 

1912

 

20.04.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

 

1913

 

1.04.1913 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София

7.04.1913 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

9.04.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

10.04.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

10.04.1913 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София

11.04.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

19.04.1913 г. Снимка на портрет-скица на майор Минчо Сотиров

21.04.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

 

1914

 

24.04.1914 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1915

 

04.1915 г. Писмо на Учителя до Елена Иларионова, 1915 г. (няма дата)

3.04.1915 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

9.04.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

 

1916

 

16.04.1916 г. Учителя кани Паша Теодорова да стенографира неговите неделни беседи

 

1917

 

15.04.1917 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106

24.04.1917 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1918

 

04.1918 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София

1.04.1918 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

1.04.1918 г. Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна

 

1919

 

10.04.1919 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София

 

1921

 

16.04.1921 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

30.04.1921 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1922

 

04.1922 г. (няма точна дата) Създаване на първите комуни в Бялото Братство

7.04.1922 г. Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Благовещение

 

1923

 

04.1923 г.  (няма точна дата) Привършен е строежът на салона на ул. "Оборище", 14

29.04.1923 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1924

 

2.04.1924 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев, София

15.04.1924 г. Писмо от Учителя до всички приятели (архив на Минчо Сотиров), София

16.04.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Светъл ден"

16.04.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Тъги, скърби"

23.04.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Ходи-ходи"

 

1925

 

8.04.1925 г. Писмо от Учителя до Стефан Тошев, София

15.04.1925 г. Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София

16.04.1925 г. Учителя в разговор с ученици на Изгрева предвижда атентата в църквата „Св. Неделя“, 1925 г.

16.04.1925 г.  Атентатът в катедралната църква „Света Неделя“ – история и факти

16.04.1925 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев, София

 

1926

 

18.04.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 18 април

25.04.1926 г.  Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Съзнателна работа"

28.04.1926 г. Снимка на Анастасия (Сийка), Борис Теодорица Карастоянова - София

28.04.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 28 април

30.04.1926 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - 30 април, Ел Шадай

 

1927

 

7.04.1927 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - Ел Шадай. Благовещение

19.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 19 април. София

20.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 20 април. София

21.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 21 април. София

22.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 22 април. София

23.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 23 април. София

24.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 24 април. София

24.04.1927 г. Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането)

25.04.1927 г. Учителя е на екскурзия на Витоша. Великден - втори ден

26.04.1927 г. Разговор на Учителя с ръководителите - 26 април. София

 

1928

 

7.04.1928 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Благовещение - 7 април

16.04.1928 г. Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Втори ден на Великден.

 

1930

 

7.04.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша. Благовещение. Екскурзия на четирите правила

9.04.1930 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев

21.04.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]

 

1931

 

2.04.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 2 април

13.04.1931 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]

 

1932

 

7.04.1932 г.  Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Благовещение, 7 април

 

1935

 

27.04.1935 г. Учителя дава песента "Радост"

 

1937

 

17.04.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 17 април

 

1938

 

22.04.1938 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 22 април

24.04.1938 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 24 април

25.04.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 април

27.04.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 27 април

29.04.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април

 

1939

 

9.04.1939 г. Снимка на Учителя с ученици, Великден, София - Изгрев

15.04.1939 г. Снимка на Кинчето Мариус и Веска Панайотова пред чешмата на Изгрева

 

1940

 

04.1940 г.  (нямат точна дата) Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, м. април

9.04.1940 г. Учителя с учениците е на екскурзия до Витоша на втория ден на Великден - 9 април

19.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 19 април

24.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 април

26.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 април

28.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 април

29.04.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април

 

1942

 

1.04.1942 г. Учителя дава песента "Песен на светлия път"

7.04.1942 г. Снимки на Пеню Ганев, Елена хаджи Григорова, Катя Грива, Ангел Янушев и Коста Гнатюк

18.04.1942 г. Учителя провежда разговор със семинаристи. Изгрева - София

 

1943

 

15.04.1943 г. Учителя дава песента "Песента на ангелите"

15.04.1943 г.  Учителя дава песента "Правда"

18.04.1943 г. Учителя дава песента "Една вечна Истина, която е Бог на Любовта"

26.04.1943 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 април

 

1944

 

04.1944 г. (датата не е точна) Снимка на Учителя с последователи, обяд в с. Мърчаево

 

1962

 

9.04.1962 г. Заминава си Борис Георгиев, художник и последовател на Учителя, 9 април 1962 г. Рим

 

1988

 

28.04.1988 г. Заминаване на Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя, 28 април 1988 г.

 

1995

 

1.04.1995 г. Заминава си Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя

20.04.1995 г. Заминава си Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...