Jump to content

Нови теми или теми с променени дати в заглавията, след 22 май 2015 г.


Ани
 Share

Recommended Posts

Нови теми или теми с променени дати в заглавията,

след 22 май 2015 г.

 

(промените са отразени в сайта http://beinsa.bg/index.php)

 

1931_06_29 Учителя и част от Братството се качват на Рила (Езерата) - лятна духовна школа (от 29 юни до 12 август).
(датата 1931_06_29 е променена от 1931_06_27)
 
1931_07_01 Снимка на Учителят и Георги Радев с приятели на Рила, 1 юли 1931 г.
(датата 1931_07_01 е променена от 1931_06_29)
 
1932_07_14_2 (датата не е точна) Снимка на Учителя на Рила - 1932 г. (темата е изтрита)
 

1943_12_00 Снимка на Учителя на Бивака, Витоша с ученици, декември, 1943 г. (променено)

 

1919_03_22 Иван Толев започва да издава в София списание "Всемирна летопис" (Промяна на датата)

 

1944_12_24 Формулата: Да се прослави Бог в Бялото братство (датата е по спомен на Весела Несторова) (Промяна на дата и заглавие)

 

1944_12_24 Формулата: Да се прослави Бог в Бялото братство (датата е по спомен на Весела Несторова) (Промяна на заглавие)

 

1922_05_25 Учителя изнася беседата „Без Бог и без любов не може“ пред 4 сестри на Витоша (Промяна на датата)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Добавени са писмата до Учителя от Пеню Киров - Епистоларни диалози I и II

(темите са поставени в сайта http://beinsa.bg/index.php)

 

Януари

 

1899_01_18 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11

 

1901_01_11 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №47 1

 

902_01_27 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57

 

1903_01_20 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69

 

1903_01_27 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70

 

1904_01_08 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75

 

1904_01_19 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76

 

1904_01_26 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77

 

1905_01_06 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №90

 

1907_01_01 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98

 

Февруари

 

1899_02_02 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №12

 

1899_02_09 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №13

 

1900_02_17 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №28

 

1901_02_20 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №48

 

1901_02_28 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №49

 

1902_02_01 Обявление от Пеню Киров, №58

 

1904_02_04 Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Ямбол), №78

 

1904_02_15 Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Айтос), №79

 

Март

 

1899_03_01 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №14

 

1899_03_28 Писмо от Пеню Киров до Учителя №15

 

1900_03_16 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №29

 

1900_03_30 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №30 (отворено писмо)

 

1901_03_21 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №50

 

1902_03_02 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №59

 

1902_03_28 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №60

 

1906_03_19 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №95

 

1907_03_01 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №99

 

Април

 

1899_04_21 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №16

 

1900_04_01_1 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31

 

1900_04_03 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №32

 

1900_04_14 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №33 (отворено писмо)

 

1901_04_07 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №51

 

1902_04_28 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №61

 

1903_04_12 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №71

 

1903_04_18 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72

 

1905_04_03 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №91

 

1905_04_30 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №92

 

1907_04_22 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №100

 

1909_04_20 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №103

 

1917_04_15 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106

 

Май

 

1899_05_04 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №17

 

1899_05_28 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18 (отворено писмо)

 

1900_05_02 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №34

 

1900_05_30 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №35

 

1904_05_21 (месецът е април или май) Писмо от Пеню Киров до Учителя, №80

 

Юни

 

1899_06_08 Писмо от Пеню Киров до Учителя (текст от архива на П. Киров, вероятно не изпратен), №19

 

1900_06_13 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №36 (отворено писмо)

 

1901_06_23 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №52

 

1902_06_22 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №63

 

1904_06_17 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №81

 

1904_06_28 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №82

 

1906_06_15 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №96

 

Юли

 

1899_07_02 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №20

 

1899_07_15 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №21

 

1899_07_28 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №22

 

1900_07_07 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №37 (отворено писмо)

 

1900_07_18 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №38 (отворено писмо)

 

1900_07_25 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №39 (отворено писмо)

 

1902_07_20 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №64

 

1904_07_06 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №83

 

1904_07_24 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №84

 

1906_07_11 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №97

 

1907_07_26 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №101

Август

 

1898_08_02 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №1

 

1900_08_15 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №40

 

1900_08_31 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №41 (отворено писмо)

 

Септември

 

1898_09_08 Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 2

 

1898_09_18 Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 3

 

1899_09_09 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №23

 

1900_09_10 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №42

 

1900_09_26 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №43

 

1901_09_03 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №54

 

1902_09_19 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №65

 

1904_09_15 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №85

 

1904_09_24 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №86

 

1905_09_19 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №93

 

1909_09_14 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №104

 

Октомври

 

1898_10_04 Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 4

 

1898_10_16 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №5

 

1903_10_19 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №73

 

1903_10_29 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №74

 

1904_10_14 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №87

 

1907_10_12 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №102

 

Ноември

 

1898_11_12 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №6

 

1898_11_30 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №7

 

1899_11_01 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №24

 

1899_11_12 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №25

 

1899_11_23 Писмо от Пеню Киров до Учителя №26 (отворено писмо)

 

1900_11_05 Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 44

 

1900_11_23 Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 45

 

1901_11_18 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №55

 

1902_11_07 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №66

 

1902_11_25 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №67

 

1904_11_18 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №88

 

Декември

 

1898_12_06 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8

 

1898_12_27 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №9

 

1899_12_23 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27

 

1900_12_21 Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 46 (отворено писмо)

 

1901_12_09 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №56

 

1902_12_15 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №68

 

1904_12_14 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №89

 

1905_12_31 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №94

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Добавени теми със събития

(темите са поставени в сайта http://beinsa.bg/index.php)

 

1887_11_24_2 (датата не е точна) Снимка на училището в с. Хотанца 
 
1911_06_29 (Петровден) Въвежда се думата "събор" в поканите за ежегодните срещи на Веригата 
 
1922_09_22 Учителя официално обявява 22 септември за начало на учебните занятия в Школата    
 
1865_02_17 Малкият Петър заедно с родителите си се премества във Варна  

1903_04_09 Първият документиран призив на П. Дънов за вегетариански начин на хранене

 

1908_01_01 Учителя посреща Новата 1907 г. при Тодор Стоименов, Бургас  

 

1943_12_28 Учителя на еднодневна ексурзия на Витоша

 

1900_07_00 (няма точна дата) Учителя Петър Дънов е отговорник на софийското списание “Родина”, от м. юли–август 1900 г. до м. април 1902 г 

 

1902_06_09 Учителя държи сказка по френология във Варна 

 

1902_06_16 Учителя държи сказка по френология във Варна 

 

1902_06_30 Учителя държи сказка по френология във Варна, хотел "Централ"  

 

1901_10_00_2 (няма точна дата) Учителя изнася публична сказка по френология в София 

 

1933_11_29 Саморъчно написано писмо от Учителя (копие) до Теофана Савова

 

1930_11_29 Писмо на Учителя до Цветана Симеонова 

 

1918_11_30 Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г. 

 

1922_11_30 Роден Сава Симеонов (Савата), предан ученик на Учителя, завещал триетажната си къща на Изгрева на Братството 

 

1881_12_01 Роден Франц Шламбора, чешки художник, нарисувал цветния Пентаграм 

 

1899_12_01 (стар стил) Роден Петър Камбуров (1899-1969), ученик на Учителя 

 

1969_07_20 Заминава си Петър Камбуров (1899-1969), ученик на Учителя

 

1875_12_06 Роден Иван Толев, редактор на „Всемирна Летопис" (1919 - 1927) 

 

1914_11_21 г. Роден Сотир Иванов Костов 

 

1930_12_08 Родена Красимира Аркадиева Николова, последователка на Учителя

 

1904_12_18 Роден Николай Дойнов, последовател на Учителя, известен български астролог 

 

1909_12_23 Родена Весела Несторова. Ученичка и последователка на Учителя  

 

1986_12_25 Завършва земния си път Михаил Иванов - Омраам  

 

1923_12_26 Учителя завършва песента "Благост" - гр. София  

 

1933_04_02 Снимка на ученици от комуната на Изгрева  

 

1901_12_31 Родена Олга Блажева, поетеса, последователка на Учителя 

 

1944_12_30 Последна дума на Любомир Лулчев пред Народния съд 

 

1967_01_02 Заминаване на Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя

 

1963_01_03 Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г.  

 

1930_01_03 Упражнение за владеене на тялото и концентрация 

 

1923_01_03 Упражнение за Слънцето като метод за трансформиране на състоянието 

 

1940_01_03 Упражнение (задача) с молитвата "Отче наш"

 

1940_01_03 Упражнение с пръстите 

 

1925_01_04 Упражнения за уякчаване на волята и каляване на мисълта 

 

1894_02_06 Роден Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото

 

1983_01_04 Заминава си Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото

 

1865_02_18 Роден Стоян Русев (дядо Благо), поет, последовател и ученик на Учителя

 

1868_07_13 Роден Пеню Киров, един от първите ученици на Учителя

 

1826_03_10 Роден д-р Георги Миркович, български революционер, просветен деец, лекар и един от първите трима ученици на Учителя

 

1952_10_22 Заминава си Тодор Стоименов, един от първите трима ученици на Учителя

 

1872_05_17 Роден Тодор Стоименов, един от първите трима ученици на Учителя

 

1883_10_17 Роден Боян Боев, последовател, ученик и разпространител на Словото на Учителя

 

1963_07_21 Заминава си Боян Боев, последовател, ученик и разпространител на Словото на Учителя

 

1900_01_31 Роден Михаил Иванов - Омраам, ученик и последовател на Учителя

 

1901_07_27 (нов стил) Родена е Савка Керемедчиева, ученичка на Учителя и стенографка на Словото

 

1945_05_03 Заминаване на Савка Керемедчиева, ученичка на Учителя и стенографка на Словото

 

1923_01_07 Упражнение за концентрация, дадено в лекцията "Значение на ръцете и пръстите", ООК, 7 януари

 

1972_02_12 Заминава си Паша Теодорова, ученичка и стенографка на Учителя, 12 февруари 1972 г.

 

1888_00_00 (няма точна дата) Родена е Паша Теодорова, ученичка и стенографка на Учителя

 

1899_08_ 21 Родена Елена Андреева, ученичка и стенографка на Учителя, 21 август 1899 год

 

1900_12_30 Роден Борис Николов, последовател и ученик на Учителя

 

1991_12_22 Заминава си Борис Николов, последовател и ученик на Учителя

 

1898_02_08 Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя

 

1976_07_18 Заминава си Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя, 18 юли 1976 г.

 

1902_02_02 Роден Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя

 

1979_02_10 Заминаване на Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя, 10 февруари 1979 г.

 

1897_09_16 Роден Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя

 

1988_04_28 Заминаване на Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя, 28 април 1988 г.

 

1902_09_11 Роден Влад Пашов, един от най-активните и приближени ученици на Учителя

 

1974_02_05 Влад Пашов си заминава от физическия свят

 

1914_11_30 Роден Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя

 

1994_02_24 Заминава си Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя, 24.II.1994 г.

 

1913_01_01 Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя

 

1895_03_08 Родена Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя

 

1986_08_06 Заминава си Олга Блажева, поетеса, последователка на Учителя, 06.08.1986 г.

 

1888_11_01 Роден Борис Георгиев, художник и последовател на Учителя

 

1962_04_09 Заминава си Борис Георгиев, художник и последовател на Учителя, 9 април 1962 г. Рим

 

1898_09_21 Роден капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя

 

1976_02_21 Заминава си капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя, 21 февруари 1976 г.

 

1938_01_12 Упражнение за дишане, дадено от Учителя в лекцията "Четиритях точки", ООК

 

1998_01_12 Заминава си Лалка Кръстева, последователка и разпространителка на Словото на Учителя

 

1924_01_13 Упражнение с думи, дадено от Учителя в беседата "Приливи и отливи на енергиите", 13 януари 1924 г.

 

1893_09_13 Роден Жечо Панайотов, ученик на Учителя

 

1984_03_15 Заминава си Жечо Панайотов, ученик на Учителя

 

1868_09_08 Родена Мара Белчева поетеса и последователка на Учителя

 

1937_03_16 Напуска физическия свят Мара Белчева поетеса и последователка на Учителя

 

1886_12_19 Роден Петър Димков - Лечителя, последовател на Учителя Петър Дънов

 

1981_10_04 Заминава си Петър Димков - Лечителя, последовател на Учителя Петър Дънов

 

1900_09_12 Роден Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя

 

1940_07_22 Напуска физическия свят Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя

 

1938_01_16 Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г.

 

1978_02_10 Заминава си Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя

 

1901_01_06 Родена Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя

 

1875_10_09 Роден Минчо Сотиров, офицер от българската армия и ученик на Учителя

 

1954_12_10 Заминава си Минчо Сотиров, офицер от българската армия и ученик на Учителя, 10 декември 1954 г.

 

1870_03_03 Роден Георги Куртев, ученик на Учителя и ръководител на братството в Айтос

 

1961_02_14 Заминава си Георги Куртев, ученик на Учителя и ръководител на братството в Айтос,

 

1908_08_19 Родена Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя

 

1995_04_20 Заминава си Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя

 

1908_04_03 Роден Крум Въжаров, ученик на Учителя

 

1991_03_02 Заминава си Крум Въжаров, ученик на Учителя

 

1920_01_20 Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г.

 

1924_01_23 Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в "Закон за късите и дългите линии", 23 януари 1924

 

1915_01_23 Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас

 

1926_01_24 Упражнение с букви, дадено в лекцията "Гласните и съгласните букви"

 

1925_01_25 Упражнение за работа с цветовете, дадено от Учителя в беседата "Изпитите на ученика. Житното зърно"

 

1925_01_25 Упражнение - житен режим, дадено от Учителя в беседата "Изпитите на ученика. Житното зърно"

 

1940_08_09 Разговор на Учителя с брат Даниел Цион и брат Азриел

 

1874_07_20 Роден Тодор Бъчваров, литератор, книгоиздател и последовател на Учителя

 

1923_10_16 Заминава си Тодор Бъчваров, литератор, книгоиздател и последовател на Учителя

 

1926_01_27 Упражнение за урегулиране силите на организъма, движения с произнасяне гласните букви а и о

 

1955_01_27 Заминава си Франц Шламбора, чешки художник, нарисувал цветния Пентаграм

 

1886_10_18 (нов стил) Роден Любомир Лулчев, военен, политик, съветник на цар Борис, привърженик на учението на Учителя

 

1945_02_01 Разстрел на Любомир Лулчев, военен, политик, съветник на цар Борис, привърженик на учението на Учителя

 

1924_02_03 Упражнение за осъзнаване влиянието на геометричните фигури върху душата и тялото

 

1924_02_06 Упражнение с ръцете за трансформиране на психическото състояние

 

1926_02_06 Психическо упражнение, дадено от Учителя в лекцията "Меки и твърди вещества"

 

1926_02_06 Упражнение за осъзнаване връзката с разумните същества, работещи за повдигането на душата ни

 

1917_02_08_3 Упражнение за връзка с Бога, дадено в беседата "Хигиена на човешката душа"

 

1902_10_06 (датата не е точна) Роден Марин Камбуров, ученик на Учителя

 

1931_02_20 Упражнение за работа с мислите, дадено от Учителя в лекцията "Живот и радост"

 

1905_04_02 (нов стил) Родена Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя

 

1996_02_04 Заминава си Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя

 

1995_04_01 Заминава си Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя

 

1893_04_15 Д-р Миркович започва издаването на списание "Здравословие"

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Нови теми, сложени след 6.05.2018 г. 

 

(темите не са поставени в сайта http://beinsa.bg/index.php)

 

1923_05_13 Упражнения дадени от Учителя в лекцията "Правилно разпределение на енергиите"

1941_05_21 Упражнение от Учителя за ръцете

1923_05_20 Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Закон за контрастите"

1923_05_02 Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Живият кръг"

1926_04_25 Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Съзнателна работа"

1925_01_21 Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Значение на изслушването"

1934_08_29 Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "На своето место"

1942_07_08 Упражнение, дадено в лекцията на ООК "Линия на Любовта"

1926_06_02 Упражнение, дадено в лекцията на ООК "С чия воля?"

1929_02_15 Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Силата на движенията", МОК

1910_08_18_2 Упражнения от Учителя, дадени на 18 август, 1910 г. на годишната среща на Веригата в Търново

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...