Jump to content

1917_08_26 Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна


Ани
 Share

Recommended Posts

(получено на 6 септември 1917 г,, Вардище с писмото на

Р. Грозданова от 1 септември 1917 г.

Преписала от оригинала Райна Грозданова)

(мастило)


До всички приятели


Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли, разсъждава и върши волята на Своя Небесен Баща. Неговата любов да му бъде закон. Волята Божия, Царството Божие, Славата Божия - цел в Него самия.


Много листа ще окапят, много чурупки ще се смъкнат докат душата достигне своето съвършенство.

Господ да ви води и упътва със Своя Дух, да ви показва вътре във вас що е доброто и правото пред Него Самия. Аз ви предадох едно учение на Христа, учение на живота, не на буквата, учение не на сектантство, а учение на Мъдрост и Любов, което може да обнови целокупния живот.


Господ за Когото Ви говоря е жив в цялата природа, действующ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърдце. Аз ви говоря за Него, с Когото всякога съм в общение. Познавам гласът Му, държа Учението Му, върша Волята Му, слушам Духът Му, и радостта ми е в Неговото живо Слово.


Какво благо би било за хората, ако разбираха Божия язик и се мислеха, че са братя, а не врагове. Да споделяха своите скърби и своите радости. Близо е часът, ще прозвучи небесния глас.


Имайте мир и търпение, всичко Той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи, и ще бъде едно стадо и един пастир на живота.


Благословението на Христовия Баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото Име на всяко място и време.


Варна  

(Свещеният подпис)


26 Август

1917 г.


Преписът е получен от сестра ми Райна с писмото й от 1 септември 1917 г. от София, "Опълченска" 66.

6.IX.1917 г., Вардище


Преписано от оригинала в дома на г-н Гумнеров на 1 септември 1917 г., 10 ч. пр. пладне, гр. София, Р. Грозданова


-----------------------------------------------------------------------------------------------(получено на 30 септември 1917 г., неделя,

село Цапари с писма от Петко Гумнеров,

чрез фелдфебел музикант Илия Христов)


(препис от оригинала, молив)


Получено на 30.IX,1917 г., неделя в село Цапари с други писма от Петко Гумнеров. Получено чрез фелдф.-музикален Илия Христов. Този текст е добавен с молив.


До всички приятели


Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли, разсъждава и върши волята на Своя Небесен Баща. Неговата Любов да му бъде закон, Волята Божия, Царството Божие, Славата Божия - цел в Него самия.


Много листа ще окапят, много чурупки ще се смъкнат докат душата достигне своето съвършенство.


Господ да ви води и упътва със Своя Дух, да ви показва вътре във вас що е доброто и правото пред Него Самия. Аз ви предадох едно учение на Христа, учение на живота - не на буквата, учение не на сектантство, а учение на Мъдрост и Любов, Което може да обнови целокупния живот.


Господ за Когото Ви говоря е жив в цялата природа, действоющ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърдце. Аз ви говоря за Него - с Когото всякога съм в общение. Познавам гласът Му, държа Учението Му, слушам Духът Му и радостта ми е в Неговото живо слово.


Какво благо би било за хората ако разбираха Божия език и се мислеха, че са братя, а не врагове. Да споделяха своите скърби и своите радости. Близо е часът, ще прозвучи Небесния глас. Имайте Мир и Търпение - всичко Той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи и ще бъде едно стадо и един пастир на живота.


Благословението на Христовия Баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото име на всяко място и време.


Варна  

(Свещеният подпис)


26 Август 1917 г.


/препис от оригинала/
Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25


Същото писмо - до други ученици

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...