Jump to content

1899_08_03 Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)


Ани
 Share

Recommended Posts

с. Николаевка94, 3 ав[густ] 1899 г.*

 

Писмата ви съм приел от 8, 15, 28 того. Бла­годаря ви за всичко. Радвам се на подобрението ви. Дай Бог да успявате по-добре във всяко отно­шение. Положението, както днес стои, е твърде сериозно, което е съвпрегнато с много трудности и мъчнотии, които се изпречват на пътя ни. Но, разбира се, всичко в света си има своето място и служба. Животът е борба. И песента казва: „Борба непрестанна е този наш живот"95, но тази борба има известна цел, която като се постигне, ще се добие нашата вътрешна свобода.

Всичко, което вие ми съобщавате, добре схва­щам. Има някои неща, върху които ще трябва да ви хвърля повече светлина върху общия предмет.

Д-р Миркович вярвам да е минал вече през Бургас96 и да ви е съобщил някои неща. При все това всичко, което се върши, е за общо добро. Про­видението разбира нещата по-добре, отколкото онези, които са непросветени върху тайните на вътрешния живот, който се върши незабелязано, защото крайните неща в живота и големите не­щастия в него са действителните предпазителни мерки и благословения за общото добро.
Писмото е без обръщение.

Имам други работи, които ще ви съобщя в другото си писмо.

Днес приех един мой приятел97, който ви е вече, надявам се, писал. Приемете искрения ни поздрав.

Ваш: П. К. Дънов


.....................
* Писмото е без обръщение.

94.    Село Николаевка се намира на 30 км северозападно от град Ва­рна. Разположено е на 350 м над морското равнище от двете страни на Николаевска река. Първото име на селото е Хадърча (Хадърджа). Основано е през 1823 г. от Атанас Георгиев Хадърчалията (дядо на Петър Дънов, баща на майка му Добра). Когато османлиите вилнеели по тези краища, Хадърчалията плащал откуп и османските войски го заобикаляли. Тук през 1847 г. ро­долюбивият селски чорбаджия Атанас на свои разноски отваря и първото българско училище във Варненска околия. Констан­тин А. Дъновски (бащата на Петър Дънов ) е първият учител там. Около 1857 г. се жени за дъщерята на чорбаджи Атанас. През 1864 г. в Хадърча се ражда Петър Дънов. Селото се преиме­нува през 1878 година в чест на по-малкия брат на руския цар Александър, княз Николай Николаевич - главнокомандващ ру­ските войски по време на Руско-турската освободителна война. (У., № 23, 03.08.1899 г.)

95.    Същият цитат е използван и в книгата „Науката и възпитани­ето" (С: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", 2007, с.100). (У., № 23, 03.08.1899 г.)

96.    Д-р Миркович се прибира в Сливен около тази дата. Писмото на П. Дънов до Миркович от 1 септември 1899 г. е адресирано до Сливен (вж. кн. „Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Г. Миркович 1898-1902", София, 1999, с. 24 ). (У., № 23, 03.08.1899 г.)

97.    Става дума за П. Тихчев. (У., № 23, 03.08.1899 г.)


Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)

gallery_1_14_110533.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...