Jump to content

1899_01_21 Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)


Ани
 Share

Recommended Posts

Варна, 21 януар[ий] 1899 г.


 

Любез. бр. Киров и Тодоров,

Преди всичко, моля ви да чакате обещанието от Господа с търпение. Заповед не е излязла още. Кога излезе, всинца ще бъдем заедно. Изпитвайте духовете от Бога ли са. Аз зная, че при вас има много лъжливи духове, които е пратил дяволът да ви изкушават, но ще ги познаете от плодовете им. Господ ми каза, че ще ви пази в името Си ви­наги. Молете се усърдно за изливанието на Духа Святаго, Който кога дойде, ще ви научи на всичко, което Господ е казал.

Аз работя усърдно в делото, което полека, но здраво се повдига. Кога издам заповедта на Бога, ще има движение и сътресение навсякъде. Бог на­ближава да се яви. Признаците почват. Господ иде да ви помогне, призовете Го в „моето име" и ще имате радост голяма. Аз чувствам вашите болки, зная вашите нужди, защото Бог ме е по­ставил в положението ви. Моят дух е с вази и аз се моля за вашето преуспевание в Божията бла­годат. Дръжте се яко. Онзи, Който е във вази, е по-силен от духа на света, дявола и плътта. Бог е твърдина наша. Знайте, че Дяволът ще ви направи много пречки, но всичко Бог ще преобърне за ваше добро (II Посл. Тимотею 2:19).

Имайте радост, братя мои, работете всичко, що ви Бог отрежда. Не се смущавайте. Всичко на своето време ще се сбъда (I Посл. Солуняном 4:17-18). Но има още време, братя мои, да рабо­тим за Славата Божия, и то с усърдие. Молете се Бог да ви даде разумение да ходите тъй, както трябва, с всяко смирение и дълготърпение, да из­работвате със страх и трепет вашето спасение, защото Бог е, Който действа във вази.

Духом бъдете пламенни, в Молитва усърдни, в надежда постоянни. Ние сме странници и при­шълци в тоя свят. Ние не сме от него. Нашите братя и сестри в Небето ни чакат. Знайте, по­беда велика ще стане в света. Не сте още готови, вярата ви е слаба, затова Господ чака, и то за своите си, докато се изпълни числото. Не бойте се, около вас стоят войнствата Божии.

„Онова, което обещах да ви кажа, има още време. Вие сами ще го видите." Тайните Божии не могат да се откриват. Иска се приготовление, и то велико. Пълната любов, казва Йоан, изпъжда вън всякой страх. „Ако ме любите, ще опазите моите заповеди и аз ще умоля Отца и ще ви даде друг утешител — Духа на Истината." [Йоан. 14:15-17] „Сам Отец ви люби." Знаете ли кой е Този, Който сега ви говори? Той е Сам Господ благий, на Ко­гото любовта е вечна. Той ви поздравлява и един ден ще бъдете с него заедно.

„Мир на вази, братя мои."


Ваш верен: П. К Дънов


Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)

gallery_1_14_115003.jpg

gallery_1_14_100343.jpg

gallery_1_14_126589.jpg

gallery_1_14_107216.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...