Jump to content

1898_11_29 Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)


Ани
 Share

Recommended Posts

(отворена карта)28


Варна, 29 ноем[врий] 1898 г.
Люб. ми пр. Киров,

Приех вещите29, които д-р Миркович ми про­води. Трябва да се почака още малко. Ако при­готвя всичко, което има да приложа, ще ви про­водя материала с коректурата в четвъртък30.


С бр. поздравление: П. К. Дънов

Поздрави брат Тодорова. Поздравете Д-ра. Имам нещо от горе. Всичко ще бъде за слава и ве­личие на Б[ога]..................
28. Писмото се публикува за първи път. (У., №6, 29.11.1898 г.)

29. Възможно е това там да са и материалите с коректури на „Приз­ванието", подготвяно за отпечатване. (У., №6, от 29.11.1898 г.)

30. Денят 29 ноември 1898 г. е неделя. Четвъртък ще бъде 3 декем­ври. (У., №6, от 29.11.1898 г.)


Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)

gallery_1_14_32204.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...