Jump to content

1898_09_26 Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)


Ани
 Share

Recommended Posts

Варна, 26. IX. 1898 г.

 

Получено на 28. IX. 98 г. по обяд [бел. на П. К.]
Варна, 26 септ[емврий] 1898 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 18 того приех и се много за­радвах, като се научих, че Господ Ви е дал такава радост да имате. Аз се радвам, че можах да Ви предам тия благословения от Небето, които ми бяха дадени особено за Вази, защото сам Духът Господен ме ръководи и ми вдъхна това, което ви писах. „Пиши и им кажи, ми каза Сам Господ, че Аз съм ги избрал и призвал да Ми служат в пра­вда и истина. Ето Аз съм Този, Който ги ръко­водя и пазя и им давам сила и живот, за да ходят в Моята виделина."

Видите, приятели мои, колко Господ ви люби и мисли за вас. Макар да сте бедни и отхвър­лени от света , обаче Той не ви е отхвърлил, но ви е призвал в Своето царство, да се радвате с Него заедно на Небесната слава. Ето Господ казва: „Не бойте се, още малко Ме почакайте и ще ви видя, и ще Ме видите да се възцаря в Сво­ята слава в тоя свят".

Ето, денят е близо и при вратата. Не се устрашавайте , но се радвайте, защото денят на вашето велико избавление дойде. Малкото време, което ви се дава, употребете в усърдна молитва. Молете се Духът на Истината да ви ръководи и просвещава, за да вършите все, що е угодно Богу Отцу, който е на Небето.

От мен, вашия приятел, ви провождам на­рочно тия подаръци, които съм избрал от Словото Божие: Йоан 14:1-22; Корин. 10:10-14; Ефесяном 5:7-18; Ефесяном 6:10-19, и съм се молил усърдно при това Господ да ви просвети и благослови още по-изобилно, за да имаме всинца онзи дух на Гос­пода Исуса, който да ни свърже още по-тясно в духовно единство, за да имаме в душата си и сър­цето си Неговата велика и неизказана Любов.

А при това, братя, кога влезем напълно в Цар­ството Божие, кога се напълно съблечем от този, плътския человек, и се облечем в славата и си­лата на Духовния, в Господа Исуса [Еф. 4:22-25], тогава ще познаем дълбочината, широчината, ви­сочината на Божията неизмерима Любов и Мъд­рост. Сега не се е явило още какви ще бъдем, но кога се яви Той, ние ще бъдем подобни Нему във всичко.

Аз съм имал напоследък големи благослове­ния от горе, и то изобилно. При мен са идвали вече мнозина Божии посланици от горе с особно поручение да ми предадат що е благоугодната и добра воля на моя Небесен Баща, Който тъй благо и милостиво говори към всички. „Както майка жали чадата си, така жали и Господ онези, които Му се боят и Го любят." [Пс. 103:13]

Ние сме в предвечерието на едно велико изя­вление на Божията сила , която всинца ще видим, и то скоро. Господ казва, че е помежду ни вече и че нашите и вашите имена са записани в Небесните Книги на живота. Ние сме вече Небесни граждани, чада на Бога живаго, който ни е изкупил чрез сво­ята велика благодат. Аз само, мои любезни при­ятели, се моля Бог да излее духа Си изобилно, да се просветят всички и да видят, че е време вече да се бърза и да се готвим да сме готови за идванието на Господа , Който ще слезе със Своите ангели от Небето да уреди тоя свят , който се е уклонил от Негова път (Откр. 19:11-17).

Поздрави и този млад приятел14, когото не съм виждал още. Днес писах на Козлов, надявам се писмото ми да го намери благополучно. Ми­сля, д-р Мирков[ич] ще мине през Бургас идущия месец.

За онова видение, което е видяла госпожа Ви, друг път случвало ли се е такова нещо?

Поздравете и фамилията си нарочно от мене. Приемете моите искрени поздравления.

Ваш верен: П. К. Дънов

Аз ще съм радостен всякога да чувам [съоб­щения] от вази.
Същий

Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)


-------------------------------------
14. Става дума за Тодор Стоименов (вж. бел. 6). (У., №2, 26.09.1898 г.)gallery_1_14_14257.jpg

gallery_1_14_94751.jpg

gallery_1_14_101858.jpg

gallery_1_14_68914.jpg

gallery_1_14_58352.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...