Jump to content

1929_05_24 Учителя е на Витоша с учениците - 24 май 1929


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя е на Витоша с учениците

24 май 1929

 

 

Тази екскурзия е описана в книгата на Боян Боев - "Разговори на Ел шадай"

 

Екскурзия на 24 юни 1929 година

Днес тръгнахме за Витоша в тъмно, към два и половина часа сутринта, за да стигнем на Ел Шадай за изгрева на Слънцето. Посрещнахме го горе, в мълчание. После произнесохме няколко молитви.

- Днес хората, нито Небето разбират какво нещо е, нито Земята - каза Учителя. - У един обикновен човек може да има страх. Страхът е животинско състояние, и или Нисшите животни се страхуват. Но един светия никога не се страхува, той е безстрашен. Най-първо по това се отличава той.

Сред нас трябва да се образува една ядка, една група от братя и сестри, които да бъдат образец на търпение.

Някой казва: „Аз мога да разруша света!" Казвам му: Я вдигни със своята мисъл този камък! - „Не мога". - Не се заблуждавай, лъжливи духове си играят с теб. Бог управлява света. Бог не е оставил света на този или онзи!... Имаш на ръката си една луничка - ако можеш да я отстраниш с мисълта си, ти си гениален.

У някои хора в света сега се пробуждат известни сили - да виждат отпред и отзад, да виждат през стена като с рентгенови лъчи.

Когато човек много говори, губи своята сила. И който много мълчи, също губи. Който много говори за себе си, губи.

Камъкът не можеш да вдигнеш с мисълта си. Но ако проникнеш в молекулярното състояние (ниво) на материята, така че да суспендираш земното притегляне, тогава ще можеш да повдигнеш камъка. Това е възможен процес. Могат да се развият духовни сили в човека.

От тая екскурзия, която ние направихме рано сутринта, има много голяма полза. Една нежна светлина ни биеше отзад при зазоряване. Тя действа благотворно. Тук можеш да докараш сто души неврастеници и ще се излекуват, ако ходят така един месец. За да се излекува един неврастеник, трябва да излиза сутрин рано, преди зазоряване, и да си обръща гърба на изток. А който е здрав и прави това, ще си кали нервната система.

Ако вие обичате така, както прави Слънцето - без да очаквате да ви обичат, ще научите сто пъти повече от сега!

Ние като не обичаме Бога, се мъчим. Речем ли да Го обичаме, тогава няма да се мъчим. В света има толкова тайни!...

Сега казват, че Земята е „Долина на плача". Не, Земята е „Долина на плача" за глупавите, за грешните хора. Някой път ще ви говоря за това как човек може да развие дарбите, които са заложени в него. Тогава той ще бъде в пълния смисъл на думата свободен човек, доколкото Земята позволява това. На някои от вас предстои да работите в това направление в малък мащаб.

Един ден ще направя първия опит, един малък опит, микроскопичен.

Има един закон в Любовта: когато обичате някого и той почерпва от вас енергия, тя скоро се компенсира.

Щом се изповядаш в Любовта, винаги я изгубваш.

Стана дума за „деветте блаженства". Учителя каза:

- Деветте блаженства са деветте метода, по които вярващият трябва да работи.

 

 

Екскурзия на 24 юни 1929 година

Боян Боев - "Разговори на Ел шадай"

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...