Jump to content

1929_06_04 Учителя е на Витоша с учениците - 4 юни 1929


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя е на Витоша с учениците

4 юни 1929

 

 

Тази екскурзия е описана в книгата на Боян Боев - "Разговори на Ел шадай"

 

Екскурзия на 4 юни 1929 година

При молитвата, която направихме тази сутрин на Ел Шадай, прочетохме следните места от Библията: Глава 9 от Евангелието на Йоана, от 9 до 19 стих; Глава 15 от същото Евангелие, от 10 до 25 стих. След това произнесохме 91 псалм. - Любовта е голяма сила! Най-първо ще се освободите от механичните процеси! Приложете това във вашия личен живот!

Идете при един сарафин и вижте колко е вещ и наблюдателен. Щом му дадете златна монета, той си има начин да я провери: подрънква я, опитва я веднъж-дваж по особен начин. А вие, като дойде някой тъмен дух и ви каже нещо, приемате го. Ще опитате като сарафин и ако не е добро това, което ви е казал, ще го върнете: „Фалшиво е!"

Преди да дойдете до ангелите, най-първо ще намерите един човек, в чиято любов никога не се съмнявате. Ако не намерите такъв човек, никога не можете да се доближите до един ангел. На Земята, в плът ще намерите такъв човек!

Любовта казва: „Аз познавам само тези, които ме Възприемат. Които не ме възприемат, не ги познавам". Когато я запознаеш с една празна стомна, Любовта я напълва. Някои стомни имат много широко гърло, изведнъж ги напълват, а други имат много тясно гърло, мъчно се пълнят... Това са все алегории, образи.

Белият цвят е примирение с Бога. Щом се примириш, чистотата ще дойде. Тя е втората фаза на живота. Ако човек не се примири с Бога, никаква чистота не може да придобие.

„Великата Йерархия" - Те си имат план за България и за другите страни. Като искате да работите, Те ще ви дадат всички условия, средства и таланти. Ще проучвате техните пътища. Те са мислили и са изработили най-добрия Път. Той е Божественият път. Те ще ви ръководят. Ще дадат на някого дарба да лекува...

Да се молим да дойдат работници от горе, за да се помогне на човечеството. Трябва да дойдат повече жътвари и тогава вие ще се въодушевите.

Една сестра попита:

- Единичната работа не е ли по-добра от общата?

- Като не можете да хвърлите големите мрежи, ще хвърлите въдици, та дано да хванете една рибка!

Най-напред узрелите круши ще берем, зелените ще ги оставите.

Светът от хиляди години се приготовлява. Много работници ще дойдат. Вие ще се прикомандировате към тях като отряди доброволци. Когато някой има желание да работи, то е от Бога. Започнете да работите! Можете да работите по разни начини: в болници, в затвори. Сега Бог ще ви изпрати по двама: единият ще говори, а другият ще прави чудеса.

Най-напред започнете с най-малките работи, с най-важното. Щом отидете при някои хора, ще видите първо гладни ли са или не. Ще носите една торба хляб, ще кажете, че Господ ви е пратил да им занесете хляб. И след това ще им проповядвате. Като искате дарби, те ще дойдат. Една като попросите, достатъчно е, много като попросите, няма да ви се даде. Дарбата не е нещо физическо. За да дойде, трябва едно същество да я донесе със себе си.

Ако идете да работите като евангелисти, ще имате резултати като евангелисти. Ако идете да работите като православни, ще имате резултати като православни. Ако идете да работите като социалисти, ще имате резултати като социалисти. Ако работите като евангелисти или православни, ще имате хора кандидати за евангелската или православната църква, но не и за Царството Божие. Ако работите като социалисти, че имате кандидати за социализма, но не и за Царството Божие. Трябва да дойде после някой наново да ги обръща.

*

Идва един болен и казва: „Готов съм да дам хиляда лева да ме излекуваш!" Отговарям: „За хиляда лева и пръста си не повдигам!" Тогава той казва: „Десет хиляди лева!" Казвам му: „Много ми е тежък пръста". Тогава той пита: „Колко искаш?" Отговорих му:"Цялото си имане да дадеш на бедните, но и това не стига: ще посветиш живота си да служиш на Бога, ще повикаш жена си и децата си да тръгнат след теб". Той: „Ще ни направиш посмешище на хората!" - „Щом не искаш това, ще ти дам един метод сам да се лекуваш. След една година ще имаш микроскопичен резултат, а след десет години наполовина ще оздравееш".

*

За всекиго, за да се обърне (към Бога), трябва да се намери подходящ човек. Говори му някой, говори му трети, четвърти, но той не се обръща. Дойде някой, каже му една дума - и той се обърне.

Ако тръгнеш да работиш от евангелската църква, ще ти определят заплата, билет ще ти дадат. А пък тук като тръгнеш, билет няма, заплата няма. Това е хубав метод.

Като тръгнете да работите, ще се спрете някъде и отвътре ще ви кажат: „На еди-коя си улица една жена се моли и те чака". Вие отивате и я намирате, зарадвате се, че сте й помогнали. На другия ден отивате при друга жена, която се моли и чака вече сто дена... И където отивате, ще създавате аура.

*

Това Учение ще се наложи в света по много начини. Божественото Учение може да се наложи по много начини. Ако не приемете храна от царския син, най-после ще я приемете от слугата.

Ти ще си мълчиш, когато дойде въздаяние някому за някоя неправда, която е извършил спрямо теб - мълчи!

Когато някой светия излекува някого, ако онзи благодари само нему, това е невярно, но трябва да благодари на Бога. Когато някой ми благодари, аз ще отдам това на Бога, ще знам, че се благодари на Бога, не на мен. Ако аз съм го излекувал, аз съм се ползвал повече,защото благодатта е минала през мен.

*

Сега ще видим, дали сте праведни. Махнете с ръка и да се оправи времето, да се махнат тези облаци. Човек трябва да има сила! Вие седите сега и казвате: „Нищо не вършим". Много сте на крива посока! Ние не работим по обикновените начини. Ние работим по друг начин, не както светът работи.

*

Нужно е коопериране в работата! Някой плантатор посее голям бостан. Стотина маймуни се наредят, подават от маймуна на маймуна плодовете и съберат целия бостан. Като дойдат до някоя река, няколко маймуни се залавят една за друга, направят мост и останалите минават по гърбовете им.

 

 

 

Екскурзия на 4 юни 1929 година

Боян Боев - "Разговори на Ел шадай"

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...