Jump to content

1907_10_14 Учителя участва в неделно събрание, София, 14 октомври, неделя


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя участва в неделно събрание, София, 14 октомври, неделя

 

Протоколирано от Димитър Голев. Градът не е отбелязан в протоколите, но съдейки по писмата от тази година - в периода от 19 октомври до края на 1907 година, Учителя е бил в София. 

 

 IV.14 октомври, неделя

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

На 14 октомври, неделя, г-н Дънов, в присъствието на Голов, Георгиев. Бъчваров, Петко и Гина, след молитвата каза:
- Това, което е казал Христос, го няма в главата (става дума за прочетената глава 8 от Йоана). А какво трябва да се разбира? Всяка дума е ключ и ако се не разбере, тя остава и действува в неговото подсъзнание. Това, което Христос е говорил, едва подир 2000 години са почнали да го разбират. Апостолите са разбирали всичко, но векът е бил такъв, щото не е могло да се каже всичката истина. Каквото е храната за тялото, това са мислите за душата и причината за всички ваши неприятности в живота ви и [в] домовете ви са вашите мисли, тъй като всяка една мисъл е център, който привлича другите към нея. Ако възприемем една добра мисъл, тя е във връзка с други добри мисли, а когато се свързваш с лоши мисли, то тогава всички лоши мисли те сполетяват.

Вярата е, която променя закона, а без вяра ние не можем да изменим закона. Законът, това е, което спазва, а вярата е, която променя. Всяка мисъл е свързана или с кислород, или с азот и колкото по-лош е човек, толкова повече азот има, а колкото е по-добър, толкова повече кислород има. Бог иска от нас да разбираме и приемаме, че няма за нас нещо невъзможно и тогава ще бъдем силни. Стъпката, която сте вземали, е да учите един урок и ако вие не обърнете внимание, ще ви турнат на операция.

Нали трябва да се направи опорна точка, на която да се тури лостът, и тази опорна точка трябва да се причука яко? Не сте още вникнали да разбирате вашето призвание. Не бива да се плашите, че ще умрете; в заблуждение е този, който казва, че ще умре; нито пък бива да се плашите, че ще умрете гладни. Ако от горе се реши да ви дават някои мисли, то ще бъде за ваше добро, но тия мисли, които ви заобикалят, са мисли на вашето минало, които вие сами сте създали и сега в този живот трябва да си ги изплатите, тъй като в миналото прераждане сте направили тези дългове, които сега ще изплащате. Трябва най-напред да изчистите кармата си. И ако сега изгубите момента на живота, трябва да се скитате най-малко 1000 или 2000 години, но това по принцип говоря, а нямам предвид никого от вас. Ако евреите се бяха обърнали към Господа, щеше да бъде по-леко за тях и изкупителното дело пак щеше да стане.

През тази година ще гледате да нямате и да не допускате никакви мисли за яд. Себелюбието, страхът, гневът са такива клетки, които държат духа. Духът още не е дошъл у вас. Когато дойде Духът, вие ще бъдете силни. Вие се молите, но трябва и да работите, за да дойде у вас. Да гледате да изхвърлите от вас гнева, себелюбието и страха. Забелязва се, че вие воювате отделно. Помежду вас има механическа връзка, а не духовна. Помежду вас има антагонизъм.

(Прочете Галатяном: 5; 18-26.) Да държите тия правила.
Щом се съедините с Духа на нашите трима приятели, този Дух ще извърши у вас всичко. Ако ви кажех самата истина какво ви предстои да направите, то ще срещнете такива съпротивления, щото щяхте да се видите в голяма борба; като ви кажа истината, ще въстанат у вас всичките лоши мисли на миналото и у вас ще се образува ужасно клокотене.
В 1907 година вие вземате първата стъпка и до 1914 година трябва да направите [...]
И вие трябва да бъдете готови, за да посрещнете тази сила, за да се не стопите. Когато дойде Духът, ще бъде такова велико движение, щото който се огъва, ще мине, а който се противи, ще се пречупи. Един ще носи, а друг ще занася.

Вие трябва да гледате вътре във вас какви са отношенията ви спрямо Бога, а не спрямо человеците.
Вие се старайте да изхвърлите вашето минало и всичките мисли, които ви смущават, са останки от ваши минали животи. Сега само си внушавайте и казвайте: „Ще бъдем добре, ще бъдем изпълнители на Царството Божие", и така във внушение след внушение и ще сполучите. Внушавайте си: „Ще се подчинявам за изпълнението на Божията воля, ще бъдем готови да изпълним Неговата воля."

Най-подире дадоха се: за Бъчваров - Йоана 12; 12. За Мих. ГеоргиеВ - Матей Ю;9. За ГолоВ - Пука 12;7 („Не бой се", му се каза от г-н ДъноВ). За ГумнероВ -Матей 17;7 („Не спи",), а за Гина - Марко 10;9 („Уповай"). За Всички се gage Псалом 97;6. И свършихме с „Отче наш".

 

IV.14 октомври, неделя

Изгревът - Том 11

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...