Jump to content

1926_01_24 Упражнение с букви, дадено в лекцията "Гласните и съгласните букви", 24 януари 1926 г.


Ани
 Share

Recommended Posts

Упражнение с букви, дадено в лекцията

"Гласните и съгласните букви",
24 януари 1926 г.

 

В лекцията си "Гласните и съгласните букви" пред МОК, Учителя дава упражнение с буквите за справяне с психически неразположения.
 
Упражнението описано в лекцията в изданието на ИК "Жануа":


 

Ще се върнем към гласните и съгласните букви, ще ги вземем като методи. Може да направите известни опити. Ще направите сега първия опит. Да кажем, едно тъжно чувство някой път минава. Неразположение всеки един човек е имал, във всеки един живот те идват периодически. На деня по няколко пъти идват. Употребявайте сега най-първо съгласните и започнете с една, втора, трета, четвърта и т.н. и вижте при коя буква състоянието ви ще се измени. Тогава – спрете се. Щом вашето състояние се измени, спрете. Ако употребите съгласните, минете към гласните и ако вашето състояние се измени, запишете си буквата. Ако и това не помага, употребявайте ги двойни – гласни и съгласни, и вижте при кои от тях ще се измени вашето състояние.

Туй е един психологически опит, ще имате търпение. Ще употребявате поне половин час. Ако някой от вас няма такава скръб, ще намерите един свой приятел, с него ще направите опита. Туй ще направите вечерно време, когато свършвате – между 9 и 10 часа. Това упражнение с буквите ще имате за десет дена подред, по половин час само. Десет дена – пет часа. Ще се произнесете, ще наблюдавате езика си, ще произнасяте и ще наблюдавате тези вътрешни вълни.

"М"-то – това е подпушване на известна енергия. Като кажете "м" – спирате известна енергия, а "а" – давате вече ход. Гласните, те отварят, а "м"-то – затваря, и тази енергия е под твоя контрол. А при гласните, ти я пускаш да се проявява. Когато някой срещне някого, когото не очаква, веднага казва "а". Понякога, когато искате да реагирате върху някои свои чувства, ще употребявате тези букви, само някои от тях, най-важните съгласни, които имате там – 10-15. Тях ги представят като спирки на известни енергии вътре във вашия организъм. При това тези букви могат да ви помогнат и в друго отношение. Да кажем, развивате вие някоя тема, не ви идват мисли. Станете, започнете с "а", тихо произнасяйте "о", "и", "у", произнасяйте тихо и някои меки букви, съединете тези слогове, и няма да мине дълго, все ще ви хрумне някоя малка идея. Всеки един от вас в живота си ще има достатъчно случаи да опита.

 
"Гласните и съгласните букви"

 
Същото упражнение, в лекцията от книгата "Влияние на светлината и на тъмнината", изд. София, 1937 г. и "Време и сила", Младежки окултен клас - година пета, (1925-26), Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г.

 

Да се върнем пак към гласните и съгласните букви като метод за трансформиране на състоянията. Щом сте неразположени или скръбни, започнете да си въздействате първо със съгласните букви, а после с гласните. Ако при изговаряне на всички съгласни и гласни букви състоянието ви не се измени, започнете да ги комбинирате в срички. Като правите това упражнение, забелязвайте при кои съгласни или гласни състоянието ви се е изменило. Правете това упражнение със себе си или с някой ваш приятел и вижте какво заключение ще извадите. Работете с буквите десет вечери наред, по половин час, между девет и десет часа. Наблюдавайте внимателно въздействието на буквите върху вашия психически живот. Това е наука, която има приложение в живота. Съзнателно или несъзнателно, човек си служи с нея. Съгласните букви представляват затваряне на известни енергии в човека, а гласните – отваряне пътя на тези енергии, даване възможност те да се проявят, да излязат навън. Значи чрез съгласните букви човек си служи като със спирачки, за да не дава ход на някои свои енергии. Изобщо буквите могат да се използват при различни случаи в човешкия живот. Някой ученик започва да развива дадена тема. Седне на стола, вземе писалката, но не му дохожда наум какво да пише. Нека не се мъчи да измисля нещата, но да започне да изговаря ту една гласна, ту една съгласна, да ги съчетава в срички. Няма да се мине много време и в главата му ще влезе някаква малка, светла мисъл. Така той ще разбере, че отделните букви, както и съчетанията им в слогове, представляват сечива, пособия, с които опитният майстор може свободно да работи. Често хората употребяват слога ох. Какво показва този слог? – Той показва, че човек се е отклонил от правия път, в който Природата го е поставила. Той е излязъл от естествения кръг на своето движение. Същевременно частицата ох показва начина, по който човек може да се върне в правия път.

 

"Гласните и съгласните букви"

 

 

 

За това упражнение може да се прочете и в книгата "Окултни упражнения"  -  "Упражнения с букви"

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...