Jump to content

1929_08_27_1 Учителя е в София - събор, 1929 г. Трети ден - наряд


Ани
 Share

Recommended Posts

 • 2 weeks later...

НАРЯД ЗА 1929 година


До братята ръководители на обществото Всемирно Бяло Братство. Божията Любов носи пълния живот!


Любезни брат


По нареждане:


Тазгодишната братска среща ще стане в центровете на съответните кръжоци за членовете на обществото на Всемирното Бяло Братство за следните дни и по следния ред:


Първи ден, неделя, 25 август 1929 г.


В 5 ч. сутринта, събрани в салона на Братството, а започване точно в 5 ч. 30 мин. сутринта.

 • „Духът Божи".
 • „Бог е Любов".
 • „В начало бе Словото".
 • Добрата молитва.
 • Триединният Бог.
 • Хвалата (Царят на всичките векове).
 • Четене: 10-а беседа от първа серия: „Необходимостта да познаваме Бога".
 • Отче наш.
 • „Великото Славословие" (песента). Общ обед в салона на Братството. След пладне:

четене и размишление върху 3 гл. от Ев. на Йоана.


Втори ден, понеделник, 26 август 1929 год.


В 5 ч. с. събрани в салона на Братството и започване точно в 5 ч. 30 мин

 • „Духът Божий".
 • „Бог е Любов".
 • „В начало бе Словото".
 • Отче наш.
 • Триединният Бог.
 • Хвалата.
 • Четиво: 1-а беседа от втора серия: „Духът и плътта".
 • Добрата молитва.
 • „Великото славословие".

Общ обед в салона на Братството.


След пладне:

четене и размишление върху 4 гл. от Ев. на Лука.


Трети ден, вторник, 27 август 1929 год.


В 5 ч. с. събрани в салона на Братството и започване в 5 ч и 30 мин сутринта.

 • „Духът Божий".
 • „Бог е любов".
 • „В начало бе Словото".
 • Добрата молитва.
 • Триединният Бог.
 • Хвалата.
 • Четене: 2-а беседа от трета серия: „Виделината".
 • Отче наш.
 • „Великото славословие".

Общ обед в салона на Братството.


След пладне:

четене и размишление върху 5 гл. от Ев. на Матея.


Вечерта:

поднасяне Божествения годишен принос по установения досега ред.


Поздрав от любезния ни Учител на всички братя и сестри в Господа.

Божията Любов носи пълния живот.


Забележка: Умоляват се братята ръководители да съобщат за получаване настоящото в своите околии, както тук в София, че са получили туй нареждане.


С братски поздрав: /п/ П. Епитропов


14.VIII.1929 год. София

 

Наряди за 1929 г.

Изгревът - том 12

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...