Jump to content

1963_01_03 Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г.


Ани
 Share

Recommended Posts

ОКРЪЖНО ПИСМО


на Верска общност Бяло Братство,

Централен братски съвет, София,

3 януари 1963 г., София


(подписали: Никола Антов /червен молив/, Тодор Стоименов / синьо мастило/)


МОЛБА-0БРАЗЕЦ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


(отпечатан на гърба на писмото) (машинописен текст)


ВЕРСКА ОБЩНОСТ                                          

Много бързо До Ръководителя

"БЯЛО БРАТСТВО"                                              

на клона на Верска общност

ЦЕНТРАЛЕН БРАТСКИ                                        

"Бяло Братство" - гр. Бургас

СЪВЕТ  

                                                                         ул. "Толбухин" № 136


3 януари 1963 г. София - Изгрев


ОКРЪЖНО


Съобщаваме Ви, че съгласно чл.16 от Закона за изповеданията и дадените указания от КОМИТЕТА, РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОНА ВИ НА ВЕРСКА ОБЩНОСТ "БЯЛО БРАТСТВО" в града /селището/ Ви, следва да се извърши пред ОКРЪЖНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ на чиято територия се намира града /селището/. За тази цел РЪКОВОДИТЕЛЯ да подаде съответна МОЛБА ДО ИЗПЪЛКОМА НА О.Н.С. За градовете Варна и Пловдив - До Г.Н.Съвет, най-късно до 12 януари 1963 г. ТОЗИ СРОК Е ФАТАЛЕН - ДЕН СЪБОТА, ДРУГИЯ ДЕН Е НЕДЕЛЯ. Образец за такава МОЛБА прилагаме към настоящето ОКРЪЖНО. РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ СЧИТА ЗА ИЗВЪРШЕНА след като изпълкома изпрати писмено съобщение за това.


МОЛБАТА трябва да съдържа: трите имена на ръководителя на клона и адреса му. В клона колко члена има в седалището на ръководството. Кои клонове се присъединяват към централния клон и с колко члена идва всеки клон по отделно.


С колко салони разполага всеки клон за молитвени събрания, четения на Лекции и Беседи; Държавни, обществени или частни къщи, в които няма УЧАЩА СЕ МЛАДЕЖ, съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за изповеданията, като се покажат трите имена и адреса на лицето, което провежда молитвените и четенията на Лекции и Беседи в събранията.


Ръководителя следва да прочете ОКРЪЖНОТО пред събранието на членовете, които могат да укажат /потвърдят/ доверието си към досегашния ръководител, като се има предвид чл. чл. 10, 12, 26, 28 и 29 от Закона за изповеданията, които гласят: Ръководителят трябва да бъде български гражданин: честен, благонадежден. Да не нарушава законите и обществения ред и добрите нрави; Да не работи против социалните закони, уредби, мероприятията на Държавата: Да не проповедва ОМРАЗА на религиозна основа чрез слово, печат, действия или образува на религиозна основа - Верската Общност пропаганда против народната власт и нейните мероприятия.


Съгласно чл. 4 на Устава на "Бялото Братство", всеки клон в страната щом има 25 члена, има право на самостоятелно ръководство: РЕГИСТРАЦИЯ. ЖИВОТ И НА САМОСТОЯТЕЛНИ ЧЕТЕНИЯ НА ЛЕКЦИИ И БЕСЕДИ в събранията.


Съгласно чл.6 от Устава, всеки клон, който няма 25 души членове, веднага Ръководителят му попълва МОЛБА В ДУХА НА ОКРЪЖНОТО и я подава до ръководителя на най-близкия клон на В.О.Бяло Братство за присъединение към клона му, който ведно с неговия и други присъединени. В неговата молба ще упомене и тях и ще иска обща регистрация.


Ако в територията на някой ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ няма редовен клон, т.е. 25 души, ВЕДНАГА СЕ ГРУПИРАТ и щом се събере числото 25 души и повече, общо си избират ръководство в централно място и подават МОЛБА В ДУХА НА ОКРЪЖНОТО ДО ОКРЪЖНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.


Да се има пред вид, че всеки клон на В.О.Бяло Братство, КОЙТО ОТБЕГНЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРА В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК 12 ЯНУАРИ 1963 г., АВТОМАТИЧЕСКИ СЕ СЧИТА ЗА РАЗТУРЕН. ТОВА ГЛАСИ И ЧЛ.7 НА УСТАВА НИ.


БРАТЯ И СЕСТРИ, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЕ РЪКОВОДИМЕ ОТ УСТАВА НИ И ДА ГО ЦЕНИМЕ, ЗАЩОТО ТОЙ Е ЗА НАС: ДЪРЖАВЕН, КЪЩЕН ПОКРИВ, ПОД КОЙТО МОЖЕМЕ ДА ПОДСЛОНИМЕ НА СУШИНА ГЛАВА СПОКОЙНО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ОТ ЧЛ.78 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА Н.Р. БЪЛГАРИЯ.


ЗАБРАНЯВА СЕ ДА СЕ ПОСЕЩАВАТ ДРУГИ ЦЪРКВИ; ОТ ЕДИН КЛОН В ДРУГ НА В.О.Б. БРАТСТВО. ОСОБЕНО СЕ ЗАБРАНЯВА НА БЕЗОТГОВОРНИ ФАКТОРИ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ В КЛОНОВЕТЕ НА ОБЩНОСТТА, ЗА ТЕХНАТА ДЕЙНОСТ И ПОСЕЩЕНИЯ: ЩЕ ОТГОВАРЯ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КЛОНА И ЧЛЕНОВЕ НА КЛОНА НА УКРИВАТЕЛИ И САМИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ: ЩОМ СА БЕЗ ПЪЛНОМОЩНО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БРАТСКИ СЪВЕТ В СОФИЯ, ЧЕ СА ИЗПРАТЕНИ, ЗА ДА ИЗВЪРШАТ НЯКАКВА РАБОТА В КЛОНА.


Приложение: Образец от МОЛБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.


След като получите писмено съобщение, че е регистриран клона Ви, веднага направете препис от писменото съобщение и го изпратете до ЦЕНТРАЛНИЯ БРАТСКИ СЪВЕТ НА В.О.БЯЛО БРАТСТВО - гр. София, на адрес: НИКОЛА АНТОВ ВЪЛЧЕВ, живущ на ул. 10-та, №2, XIII клон в кв. "Изгрев" - гр. София.


ЗА ЦЕНТРАЛЕН БРАТСКИ СЪВЕТ НА ВЕРСКА ОБЩНОСТ "БЯЛО БРАТСТВО":

1. Н. Антов                              /подпис с червен молив/

2. Тодор Стоименов                /подпис със синьо мастило/
Образец на

МОЛБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯДО ПОЧИТАЕМИЯ ИЗПЪЛКОМ НА

ОКРЪЖНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ

В ГР.


МОЛБА


Трите имена на ръководителя къде живее


от


В клона на ръководителя колко члена има в седалището му.


Кои клонове се присъединяват към централния клон, и с колко членове идва всеки клон по отделно.


С колко салони разполага всеки клон, за молитвени събрания, четене на Лекции и Беседи; Държавни, Обществени или частни къщи в които нема УЧАЩА СЕ МЛАДЕЖ, съгласно чл.20, ал.2 от Закона за изповеданията.


С МОЛБА, след проверка на молбата, по съдържание, да бъдеме РЕГИСТРИРАНИ: Ръководителя, клоновете с членовете бройки и Молитвените домове, къде се намират и кой провежда молитвените събрания, с трите му имена и къде живее.


Молиме Ви да ни бъде съобщено писмено РЕГИСТРАЦИЯТА, ЗА ДА СЪОБЩИМЕ ПО НАДЛЕЖЕН РЕД НА ЦЕНТРАЛНИЯ БРАТСКИ СЪВЕТ НА ВЕРСКА ОБЩНОСТ "БЯЛО БРАТСТВО" - ГР. СОФИЯ.


Гр. София....................................... С Другарски почит:


Дата, месец, година

 

Източник: 35. Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г., СофияМатериали от личния архив на МИНЧО СОТИРОВ

Изгревът - Том 25

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...