Jump to content

1899_12_23 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27


Ани
 Share

Recommended Posts

Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№27

гр. Бургас, 23 декемврий 1899 г.


Любез. ми бр. Дънов,

Вярвам, че сте получили отвореното ми писмо, за отговора на което чакам. Мен ми е доста мъчно за Вас, т.е. за да се видя с Вас, но оставям всичко да бъде според благата Воля на Небесния ни Баща.

Относително нашето състояние. Сатана на­последък доста се помъчи да ни раздели с прия­телите в Господа, за които съм Ви писал. Но Бог не остави да може да се пъхне той съвсем помежду ни. Там, гдето се разделяхме, и там пак се съгласихме. Сатана сам нищо не може да стори лесно, ако не намери оръдие. Нашият при­ятел, арменецът Мелкон, имаше преследвание, гонение от сънародниците му, които и сполучиха да го подведат, т.е. да го отделят от здравото учение Господне. И той почна пак да служи в църквата106 си, където от по-рано беше подпомагач на свещеника им. Разбирания някои от Словото, които лесно не могат да се разберат, ако Бог не е дал на человека Божествено вразумление, бяха причината. Разбирание благата Воля на Господа Нашего.
Ний сме призвани на спасение чрез вяра, по­слушание и изпълнение и на служене в жертва жива вместо служение на старозаветния ред, къ­дето и апостолът сам говори в Посланието към евреите, 8-а гл., последния стих. Обаче след дълги обяснения той прие изново Истината, защото не можеше да противостои на Божията сила чрез Словото, макар и още да е в състояние на изпитвание [на] себе си.

По отношение само за нас, ний с бр. Тодор и другия приятел107 сме добре; за славата Божия и бр. Тодор нараства във всяка Божия благодат, макар и постепенно.

Аз съм притеснен духом, защото желая за по­вече познание и повече служение с Дух и Истина.

Сега понеже се намирам в час на работа, съ­кращавам писмото си. И при това прилагам един бон от (10) десет лева от мен и приятеля Ни­колай Велчев, които моля да приемеш като дар нищожен от нас заради Господа.

Последно пак ще кажа, че много желая да те вида.

От Васил не съм получавал писмо, също и от Доктора не съм.

Приеми сърдечното ни поздравление както от мен, тъй и от бр. Тодор, от приятеля Н. Велчев и Камен108.


Твой верен в Христа Господа: П. Киров

Ний имаме и една приятелка в Господа — една стара баба.

Честитя Ви деня Рождество Господне. Целу­вам те.
Същий.....................
106.    Арменската църква в Бургас, която е построена през средата на Х1Х в. (П.К., № 27, 23.12.1899 г.)

107.    Вероятно М. Партомян. (П.К., № 27, 23.12.1899 г.)

108.    Засега липсват данни за това лице. (П.К., № 27, 23.12.1899 г.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...