Jump to content

1899_11_12 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №25


Ани
 Share

Recommended Posts

Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№25

гр. Бургас, 12 ноемврий 1899 г.


Любезний ми бр. Дънов,

Отвореното Ви писмо получих, благодаря Ви за него.

Относително за по-добре да се осветля по въпроса, ето що ще Ви кажа. Ще Ви изложа тук много кратко моята вяра.

Аз вярвам в Бога Отца и вярвам, че Той проводи първородния Си Син да примири человека от земята с Него (но само който вярва в Него и пази заповедите Му). И така като вярвам, при­знавам, че сме длъжни да изпълним поученията на този Спасител. Писано е, че Той каза на учени­ците си: „Идете и благовествувайте Царството Небесно и който повярва, да се кръсти в Името на Отца и Сина и Св. Дух" [Мат. 28:19]. И во­дим от Духа на Истината, намирам, че трябва да пребъдваме във възпоменанието (преломвание хлябът и виното). И като нарастваме във всяка благодат Божия, длъжни сме да изпълним още едно нещо — именно думите, казани от Господа Исуса Христа на младежа, който питаше: „Що да направя, за да наследя живот вечен?" [Мат. 19:16], освен особените думи към него: „Раздай си богатството на сиромасите!", но и думите „Ела и ме последвай" [Мат. 19:21]. Как трябва да се последва Христос, освен да вършим това, което той вършеше, т.е. да влезем всецяло в характера Му и последно казано, да благовествуваме Цар­ството Божие, като казваме: „Покайте се, Цар­ството Небесно приближи!" [Мат. 3:2] и да про­повядваме евангелската истина.

Няма нужда от жертви, няма нужда от све­щеник, защото свещеник и ходатай е сам Господ Исус пред Бога Отца и жертва за спасението ни пак е Той. А ний трябва сами да станем жертви живи за Божията слава и славата на Неговото дело.

Сега по въпроса в първото ми писмо, с който дойдох да Ви взема мнението. Аз според Еван­гелието разбирам, че който повярва, трябва да се кръсти, а пък тъй казано, излиза, че едно дете, което не знае нищо, защо да се кръщава. Отгде знаеш, че то ще стане християнин на дело? От­тук и отпадането на Църквата Христова от пър­вите времена. И че сега е останало само името „ християнин", под което незаслужено име действа Сатана.

Детето, невъзпитано в християнски нрав, не знае защо е християнин. Прави просто тези ези­чески обряди, които ги има, и в тях става мъж или майка, които същото дават на децата си. И така като следват, подиграват се с тайнствата на истинската християнска религия, без това да съзират.
Попиташ някого: „Защо си християнин?". Или нищо не може да отговори, или отговаря: „Защото се кръщавам, причестявам, литургисвам, ходя в черква, паля свещ, целувам икони, кръст" и др. т., които и аз правих. А пък от друга страна, гледаш го, посещава шантани, съмнителни места, кръч- мар е, проповядва неразбран безбожен социали­зъм, лъже, краде, прави разни мизерии, убийства и др. т.

Наистина че има родители, има человеци, ко­ито са набожни, но защо да се експлоатира тях­ната набожност без полза.

Право казва Иезекил, че ще придири Бог, за­щото се заблудили овцете Му и ще ги придири от пастирите им. [Иез. 34:11] Законът откъдето се наруши, нарушен е.

Всички тези неща много време разисквах и изучавах и дойдох до убеждение, че не са истински Христови църкви, защото Негова Дух не диктува туй на тез, които истински Го дирят и следват.

И аз, водим от благия Дух на Отца, чрез за­слугите на Господа Христа днес отхвърлям за­кона на този свят и казвам: аз съм свободен вече от закони. Амин.

Нямам повече място да ти пиша, но вярвам, че от малко казаното ми разбираш много.


Като те поздравявам най-сърдечно, оставам твой в Христа Господа: П. Киров

Поздрав нарочно и от бр. Тодор.
Същий

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...