Jump to content

1898_12_06 Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8


Ани
 Share

Recommended Posts

Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№8

гр. Бургас, 6-7 декемврий 1898 г.


Люб. братко Дънов,

Оня ден очаквах писмо от Вас, но като не по­лучих до обяд, написах Ви отвореното си писмо38. Обаче като си отидох вечерта, ми дадоха писма — твоето и едно от Д-ра.

Радост Божествена ни донасяш, братко, с писмата си, затова отплатата за радостта, която ни носиш, Бог на Силите да ти я отплаща, та да можеш на мнозина в света помогна с дара си. Ето от два дни вече и се него чета.

Отпечатаните „Призвания", каквито намерих в печатаря39, събрах. Казах му да разхвърлят бук­вите и го предупредих да не разпространят някои отпечатъци, а ако е останал някой, да го унищо­жат, на което той остана съгласен, но дали ще го изпълни, не зная [зачеркнато от П. К.]. Той ми каза, че засега имали работа, но „за до неделя40 ще ги разхвърлим" и не ще разпространят нищо.

На Д-ра писах още оня ден отворено писмо и вчера — затворено, с което му явих за всичко, що ни пишеш относително „Призванието" и му пра­тих препис от съобщението, което ни изпрати.

При това си [писмо] ти изпращам един пре­пис от едно съобщение, дадено нам от разни наши святи приятели. Думата „разклонение имате", казана в първите редове на съобщението, не мо­жем да разберем, затова моля, яви ни, що ще е тя [зачеркнато от П. К.].
Днес, на 7-и сутринта, получих отвореното Ви писмо.


Приеми сърдечните ни поздрави от бр. Тодор и от мен, твой верен в Христа брат: П. Киров

7. XII. [18]98 г...................
38.    Такова отворено писмо с дата 4 декември липсва в архива на П. Киров. (П.К., №8, 06-07.12.1898 г.)

39.    Става дума вероятно за Христо В. Велчев. Книжарница „Хр. В. Велчев" е създадена в Бургас около 1893 г. Там се продават учеб­ници, книги за прочит и разни канцеларски материали. От 1897 г. Христо Велчев има и печатница. Същата година започва да издава книги. От 1 януари 1902 става съдружник в печатницата с най-малкия си брат Николай Велчев. Те са такива до 1 юли 1908 г. след което се разделят и Николай поема свой самостоя­телен път като печатар и издател. След тази дата Христо Велчев повече не издава книги. (П.К., №8, 06-07.12.1898 г.).

40.    Този ден, 6 декември 1898 г., е неделя. Вероятно става дума за време „до една седмица". (П.К., №8, 06-07.12.1898 г.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...