Jump to content

Декември


Recommended Posts

Декември

 

 

1875

 

6.12.1875 г. Роден Иван Толев, редактор на „Всемирна Летопис"

 

1881

 

1.12.1881 г. Роден Франц Шламбора, чешки художник, нарисувал цветния Пентаграм

 

1886

 

19.12.1986 г. Роден Петър Димков - Лечителя, последовател на Учителя Петър Дънов

 

 

1898

 

2.12.1898 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

6.12.1898 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8
7.12.1898 г. Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
23.12.1898 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

27.12.1898 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №9

 

1899

 

1.12.1899 г. (стар стил) Роден Петър Камбуров (1899-1969), ученик на Учителя

4.12.1899 г. Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

23.12.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27
29.12.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

 

1900

 
10.12.1900 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Нови пазар

21.12.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №46 (отворено писмо)

30.12.1900 г. Роден Борис Николов, последовател и ученик на Учителя

 

1901

 
5.12.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София

9.12.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №56

31.12.1901 г. Родена Олга Блажева, поетеса, последователка на Учителя

31.12.1901 г.Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), [София, ? декемврий 1901 г.] (неизвестна дата)

 

1902

 
1.12.1902 г. Под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен започва да излиза списание "Виделина"
5.12.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Пловдив
10.12.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Пловдив

15.12.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №68
20.12.1902 г. (датата е приблизителна) Учителя заминава за Пазарджик (Татар Пазарджик)
30.12.1902 г. (стар стил) Учителя пристига в София

 

1903

 
12.12.1903 г. Учителя изнася слово (извънредна беседа) в Русе
18.12.1903 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
 
 

1904

 
12.1904 г. Учителя се премества да живее на "Опълченска" 66 - Гумнерови
7.12.1904 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.12.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.12.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, София

14.12.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №89
16.12.1904 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

18.12.1904 г. Роден Николай Дойнов, последовател на Учителя, известен български астролог

24.12.1904 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.12.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
29.12.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, София

 

1905

 
19.12.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова
31.12.1905 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови

31.12.1905 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №94

 

1906

 
25.12.1906 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
 

1907

 
2.12.1907 г. Учителя участва в неделно събрание, София, 2 декември, неделя
24.12.1907 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
 

1909

 
2.12.1909 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

22.12.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

23.12.1909 г. Родена Весела Несторова. Ученичка и последователка на Учителя

 

1910

 
7.12.1910 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.12.1910 г. Писмо на Учителя до Захари Желев, София
23.12.1910 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
23.12.1910 г. Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
29.12.1910 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
 

1911

 
2.12.1911 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
30.12.1911 г. Писмо на Учителя от Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
 

1912

 
12.1912 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка, снимка), П.Н.1912 г.(няма дата)
3.12.1912 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.12.1912 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
18.12.1912 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1912 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
24.12.1912 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
30.12.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
30.12.1912 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
 

1913

 
10.12.1913 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново
21.12.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
 

1915

 
22.12.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
 

1916

 
6.12.1916 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
27.12.1916 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
 

1917

 
12.1917 г. (няма точна дата) Снимка на Минчо Сотиров във Вардище - декември 1917 г
12.1917 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, 1917, декември (няма дата)
16.12.1917 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
17.12.1917 г. Писмо на Учителя до Гина Гумнерова, Варна
17.12.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
19.12.1917 г. Писмо на Учителя до Петко Гумнеров, Варна
 

1920

 
9.12.1920 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
9.12.1920 г. Писмо на Учителя до Паша Теодорова и Савка Керемедчиева, Варна
21.12.1920 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Шумен
 

1921

 
12.12.1921 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
12.12.1921 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
20.12.1921 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1921 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
 

1922

 
3.12.1922 г. Учителя дава песента "В зорите на живота"
3.12.1922 г. Учителя дава песента "Махар Бену Аба"
3.12.1922 г. Учителя дава песента "Мусала"
8.12.1922 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
10.12.1922 г. Учителя дава песента "Бог е Любов"
 

1923

 
11.12.1923 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
14.12.1923 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София
16.12.1923 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.12.1923 г. Учителя дава песента "Благост" - гр.София

19.12.1923 г. Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч" - гр.София

26.12.1923 г. Учителя завършва песента "Благост" - гр. София

 

1924

 
8.12.1924 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
10.12.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Вдъхновение"
10.12.1924 г. Учителя дава песента (упражнение) "Вечер, сутрин"
23.12.1924 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
 

1925

 
2.12.1925 г. Учителя дава песента Аум - гр.София
6.12.1925 г. Четири упражнения от Учителя, дадени на 6 декември
20.12.1925 г. Упражнение от Учителя, дадено на 20 декември (за волята)
 

1926

 
8.12.1926 г.. Учителя дава песента (упражнение) "Киамет зену"
9.12.1926 г. Разговори на Учителя с ръководителите - 9 декември. Протокол
20.12.1926 г. Протокол от разговори на Учителя с ръководителите, мисли за деветото число на месеца

27.12.1926 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.12.1926 г. Учителя дава песента "Давай, давай" - гр.София
 

1927

 
6.12.1927 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
7.12.1927 г. Учителя дава песента "Тъги, скърби са богатство"
 

1928

 
28.12.1928 г. Упражнение от Учителя, дадено на 28 декември
 

1929

 
4.12.1929 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
 

1930

 

8.12.1930 г. Родена Красимира Аркадиева Николова, последователка на Учителя

9.12.1930 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София


1932

 
12.1932 г. (няма точна дата) Учителя дава песента "Бершид Ба"
20.12.1932 г. Учителя дава песента "Всичко в живота е постижимо" на старинен език
 

1933

 
21.12.1933 г. Учителя допълва мелодията на песента "Мирът иде"
 

1935

 
15.12.1935 г. Учителя дава песента "Буря". 15 декември
 

1937

 
 22.12.1937 г. Разговор с Учителя ("Вътрешната свобода"), записан от Боян Боев, 22 декември 1937 г.
22.12.1937 г. Разговор с Учителя - спомен на Йорданка Жекова. 22 декември
24.12.1937 г. Разговор с Учителя ("Разговор за Любовта"), записан от Боян Боев, 24 декември 1937 г.
24.12.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 декември
31.12.1937 г. Учителя дава песента (упражнение) "Аз мога да дишам"
 

1938

 
2.12.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 2 декември
18.12.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 18 декември
21.12.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 21 декември
23.12.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 23 декември
27.12.1938 г. Разговор на Учителя с Лулчев. 27 декември
28.12.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 декември
29.12.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 декември
30.12.1938 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 30 декември
 

1941

 
7.12.1941 г.. Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Първи Божествен ден"
 

1942

 
25.12.1942 г. Учителя дава първата част на песента "Духай, ветре!" София, Изгрева
30.12.1942 г. Учителя дава втората част на песента "Духай, ветре!" София, Изгрева
 

1943

 
28.12.1943 г. Снимка на Учителя на Бивака, Витоша с ученици, декември, 1943 г.

28.12.1943 г. Учителя на еднодневна екскурзия на Витоша
 
 

1944

 
20.12.1944 г. Последно слово на Учителя 20 .XII. 1944
24.12.1944 г. Формулата: Да се прослави Бог в Бялото братство (датата е по спомен на Весела Несторова)

25.12.1944 г. Последните дни на Учителя - спомен на д-р Стефан Кадиев
25.12.1944 г. Снимка на Любомир Лучев пред Народния съд
27.12.1944 г. Заминаването на Учителя
27.12.1944 г. Определяне мястото на Учителя
27.12.1944 г. Телеграмата до Георги Димитров за разрешение на погребението на тялото на Учителя на братското място на Изгрева
28.12.1944 г. Снимки от поклонението пред Учителя

30.12.1944 г. Последна дума на Любомир Лулчев пред Народния съд

30.12.1944 г. Погребението на Учителя
30.12.1944 г. Филм от Заминаването на Учителя
30.12.1944 г. Снимки на мястото на Учителя

 

1954

 

10.12.1954 г. Заминава си Минчо Сотиров, офицер от българската армия и ученик на Учителя

 

1986

 

25.12.1986 г. Завършва земния си път Михаил Иванов - Омраам

 

1991

 

22.12.1991 г. Заминава си Борис Николов, последовател и ученик на Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...