Jump to content

Септември


Recommended Posts

Септември

 

 

1868

 

8.09.1868 г. Родена Мара Белчева поетеса и последователка на Учителя

 

1887

 

09.1887 г. Петър Дънов - учител и пастор в Хотанца – 1887/1888 г.

 

1888

 

19.09.1888 г. Петър Дънов се записва в книгата на новопостъпващите студенти в семинарията, Ню Йорк, САЩ „Дрю",

 

1893

 

13.09.1993 г. Роден Жечо Панайотов, ученик на Учителя

 

1895

 

20.09.1895 г. Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България

 

1897

 

2.09.1897 г. Учителя Петър Дънов издава брошурата Хио-Ели-Мелли-Месаил - Глас Божий. София

16.09.1897 г.  Роден Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя

 

1898

 

8.09.1898 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №2

14.09.1898 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

18.09.1898 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №3

20.09.1898 г. Учителя получва от Духа Господен „Избраникът Божий и Вождът на Истината”

21.09.1898 г. Роден капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя

26.09.1898 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

 

1899

 

1.09.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

1.09.1899 г. Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

9.09.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №23

 

 

1900

 

1.09.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар

10.09.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №42

11.09.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото), Нови пазар

12.09.1900 г. Роден Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя

16.09.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар

26.09.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №43

 

1901

 

09.1901 г. (няма точна дата) Учителя посещава Пловдив

3.09.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Пловдив

3.09.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №54

8.09.1901 г. Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Пловдив

10.09.1901 г. (датата е приблизителна) Учителя посещава Пазарджик

 

 

1902

 

13.09.1902 г. (стар стил) Учителя пристига в Сливен

11.09.1902 г. Роден Влад Пашов, един от най-активните и приближени ученици на Учителя

15.09.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Сливен

19.09.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №65

 

 

1903

 

6.09.1903 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

 

1904

 

2.09.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

9.09.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна

10.09.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

14.09.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

15.09.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №85

19.09.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна

20.09.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

24.09.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №86

 

1905

 

09.1905 г.  (няма точна дата) Учителя престоява известно време в Пловдив

19.09.1905 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

19.09.1905 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна

19.09.1905 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №93

29.09.1905 г. Д-р Миркович завършва земния си път

 

 

1906

 

11.09.1906 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

16.09.1906 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

21.09.1906 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

 

1907

 

09.1907 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров1907 г. (няма дата)

6.09.1907 г. Писмо лично дадено от Учителя на сестра Венета

 

1908

 

12.09.1908 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

18.09.1908 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

25.09.1908 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1909

 

12.09.1909 г. Учителя води разговор с група ученици, София, 12 септември

14.09.1909 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

14.09.1909 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №104

17.09.1909 г. Учителя води разговор с група ученици, София, 17 септември

20.09.1909 г. Учителя води разговор с група ученици, София, 20 септември

21.09.1909 г. Писмо на Учителя до Пеню Киро, София

27.09.1909 г. Учителя води разговор с група ученици, София, 27 септември

 

 

1910

 

1.09.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков

11.09.1910 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

11.09.1910 г. Писмо на Учителя до Петко Епитропов (архив на сем. Няголови), София

11.09.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

 

1912

 

15.09.1912 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

17.09.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

21.09.1912 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

 

1913

 

22.09.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1915

 

3.09.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново

23.09.1915 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

29.09.1915 г. Снимка на писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г.

 

1916

 

3.09.1916 г.. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

15.09.1916 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

23.09.1916 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (пощенска картичка), София

25.09.1916 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

25.09.1916 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

27.09.1916 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

27.09.1916 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

29.09.1916 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка), София

 

1917

 

2.09.1917 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (До всички приятели), Варна

2.09.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна

2.09.1917 г. Писмо на Учителя до приятели, Варна

4.09.1917 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Варна

14.09.1917 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

28.09.1917 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна

28.09.1917 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), Варна

30.09.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари

 

1918

 

12.09.1918 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

15.09.1918 г. Военна капитулация на България. Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира

25.09.1918 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)

26.09.1918 г. Учителя дава мелодията на песента "Мирът иде"

27.09.1918 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

30.09.1918 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

 

1919

 

8.09.1919 г. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново

 

1920

 

12.09.1920 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков

19.09.1920 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)

19.09.1920 г. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново

 

1921

 

23.09.1921 г. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново

 

1923

 

09.1923 г. (няма точна дата) Група ученици от Братството образуват комуната Арбанаси

9.09.1923 г. Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 9 септември

10.09.1923 г. Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 10 септември

11.09.1923 г. Учителя изнася лекцията "Високият идеал" пред Общия окултен клас

11.09.1923 г. Учителя държи беседа пред ръководителите на братски групи - 11 септември

 

1924

 

1.09.1924 г. Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 1 септември

2.09.1924 г.. Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 2 септември

8.09.1924 г. Упражнение от Учителя, дадено на 8 септември

25.09.1924 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София

 

1925

 

12.09.1925 г. Подписка за изгонване на Бялото Братство от Велико Търново

27.09.1925 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с учениците - „Празник на победите”

 

1926

 

5.09.1926 г. В-к "Илюстрована седмица", бр. 193, 1926, публикува 4 снимки от събора на Изгрева, 1926 г.

26.09.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 26 септември

 

1928

 

 

09.1928 г. (няма точна дата - началото на септември) Учителя обсъжда с група от Братството забраната на събора през 1928 г.

 

1929

 

13.09.1929 г. Упражнение от Учителя, дадено на 13 септември (за ръцете)

 

1930

 

21.09.1930 г. Учителя започва изнасянето на Утринните слово с беседата "Абсолютната Истина"

 

1931

 

09.1931 г. (няма точна дата) Снимка на Симеон Стоянов Костов с приятели в с. Мърчаево, септември 1931 г.

 

1932

 

5.09.1932 г. Снимки на група от Братството пред "Главата" на шестото езеро Сърцето - 5 септември 1932 г.

17.09.1932 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици, 17 септември.

25.09.1932 г. Писмо от Учителя до Наталия Чакова

 

1933

 

1.09.1933 г. Учителя присъства на събора през 1933 г., първи ден - 1 септември

1.09.1933 г. Беседа, изнесена от Учителя на събора с София - 1 септември

2.09.1933 г. Беседа, изнесена от Учителя на събора с София - 2 септември

3.09.1933 г. Беседи, изнесени от Учителя на събора с София - 3 септември

3.09.1933 г. Снимка на Веска и Жечо Панайотови с приятели, 1933 год., гр. София

9.09.1933 г. Разговор с Учителя, записан от Димитър Звездински

11.09.1933 г. Учителя дава песента "Добър ден"

 

1934

 

09.1934 г. (няма дата) Разговор с Учителя през м. септември, 1934 г., записан от Ана Шишкова

16.09.1934 г.. Снимка на Учителя с група ученици на Мусала

19.09.1934 г. Учителя посещава казанлъшкото братство

19.09.1934 г. Беседа изнесена от Учителя пред казанлъшкото братство

 

1935

 

1.09.1935 г. Учителя дава песента "Аз смея да кажа"

9.09.1935 г. Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 9 септември

10.09.1935 г. Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 10 септември

11.09.1935 г. Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 11 септември

 

1936

 

20.09.1936 г. Съборна беседа изнесена от Учителя на 20 септември 1936 г.

20.09.1936 г. Съборна беседа изнесена от Учителя на 20 септември 1936 г.

 

1937

 

09.1937 г. (датата не е точна) Михаил Иванов заминава за Франция и по-късно основава там общество "Бяло Братство"

27.09.1937 г. Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 27 септември

28.09.1937 г. Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 28 септември

29.09.1937 г. Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 29 септември

30.09.1937 г. Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 30 септември

 

1938

 

21.09.1938 г. Разговор на Учителя с жена от Норвегия, записан от Боян Боев. София

 

1940

 

09.1940 г. (няма точна дата) Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, м. септември

3.09.1940 г. Учителя дава песента "Молитва (Господи, Ти Си)"

19.09.1940 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 19 септември

26.09.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 септември

26.09.1940 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 26 септември

 

1941

 

4.09.1941 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 4 септември

19.09.1941 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 19 септември

23.09.1941 г. Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 23 септември

24.09.1941 г. Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 24 септември

25.09.1941 г. Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 25 септември

26.09.1941 г. Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 26 септември

 

1942

 

1.09.1942 г. Среща на педагозите от братството.

1.09.1942 г. Учителя изнася лекция на срещата на педагозите от Братството. Изгрев - София

4.09.1942 г. Снимка на Учителя с последователи от Ямбол на Витоша - Бивака

 

1943

 

8.09.1943 г. Учителя дава песента "Подмладяване" - София

12.09.1943 г. Учителя взема решение за последна екскурзия до Черни връх. 12 септември

12.09.1943 г. Снимки на Учителя с участници в последната екскурзия до Черни връх

15.09.1943 г. Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Седми Божествен ден"

 

1944

 

24.09.1944 г. Учителя провежда събора, 1944 г. Мърчаево - 24 септември

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...