Jump to content

Recommended Posts

Юни

 

1887

 

24.06.1887 г. Петър Дънов получава атестат (диплома) от Американското научно-богословско училище в Свищов

24.06.1887 г. Снимка на атестатът на Петър Дънов от Американското научно- богословско училище в Свищов

 

1899

 

8.06.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

8.06.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя (текст от архива на П. Киров, вероятно не изпратен), №19

 

 

1900

 

3.06.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

13.06.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №36 (отворено писмо)

16.06.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

25.06.1900 г. Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор първи - УПЪТВАНЕ

27.06.1900 г. Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

30.06.1900 г. Учителя Петър Дънов приема по духовен път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ

 

 

1901

 

06.1901 г.  (няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Темпераментите” в сп. "Родина"

23.06.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №52

 

 

1902

 

 

6.06.1902 г. (датата не е точна) Роден Марин Камбуров, ученик на Учителя

12.06.1902 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова (снимка на писмото), Варна

15.06.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна

22.06.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №63

26.06.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна

 

 

1903

 

12.06.1903 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

 

1904

 

2.06.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна

8.06.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

17.06.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №81

22.06.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (затворена карта), Варна

28.06.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №82

 

1905

 

18.06.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

 

1906

 

15.06.1906 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №96

30.06.1906 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе

 

 

1907

 

7.06.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

18.06.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1909

 

10.06.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1910

 

26.06.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

 

1911

 

8.06.1911 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

21.06.1911 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново

 

1912

 

06.1912 г. (няма точна дата) Учителя започва работа по "Завета на цветните лъчи на светлината" - Арбанаси

6.06.1912 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1913

 

6.06.1913 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София

10.06.1913 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

12.06.1913 г. Писмо на Петко Гумнеров до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (по идея на Учителя), София

14.06.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

19.06.1913 г. Писмо на Учителя до Христо Тончев, София

 

1914

 

06.1914 г. (датата не е точна) Снимка на Учителят на Черни връх със съмишленици през 1914 год

06.1914 г. (датата не е точна) Учителят през лятото на 1914 г. прави екскурзия до Черни връх с десет свои съмишленици

3.06.1914 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

14.06.1914 г.  Учителя се качва на Бузлуджа с група последователи

16.06.1914 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък

20.06.1914 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Казанлък

 

1915

 

2.06.1915 г. Писмо на Учителя до Христо Тончев, София

9.06.1915 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1916

 

1.06.1916 г.  Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

20.06.1916 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови

21.06.1916 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

 

1917

 

10.06.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

25.06.1917 г. Градоначалникът на София Свинаров изпраща писмо до министъра на вътрешните работи Радославов срещу Петър Дънов

 

1918

 

3.06.1918 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна

7.06.1918 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

21.06.1918 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Варна

25.06.1918 г. Учителя се завръща в София след интернирането във Варна

26.06.1918 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

 

1919

 

3.06.1919 г.  Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София

 

1920

 

1.06.1920 г.  Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 1 юни

1.06.1920 г. Снимки сливенското Братството на екскурзия до „Куш-бунар", Сливен, 1 юни

2.06.1920 г. Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 2 юни

3.06.1920 г. Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 3 юни

4.06.1920 г.  Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 4 юни

28.06.1920 г. Писмо на Учителя до учениците, Бургас

 

1921

 

2.06.1921 г.  Писмо на Учителя до Георги Куртев, София

9.06.1921 г.  Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша

 

1923

 

4.06.1923 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

9.06.1923 г. На власт в България, чрез държавен преврат идва политическата партия Демократически сговор

15.06.1923 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

25.06.1923 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София

 

1924

 

2.06.1924 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1925

 

17.06.1925 г. Учителя дава песента "Вехади"

 

1926

 

1.06.1926 г. Снимка на Стефка Стойчева, учителка в с. Армени, Габровско

2.06.1926 г.  Упражнение, дадено в лекцията на ООК "С чия воля?"

6.06.1926 г.  Учителя дава песента (упражнение) "Мисли право мисли"

18.06.1926 г.  Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

 

1928

 

4.06.1928 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 4 юни

29.06.1928 г. Снимки на братската среща на празника на Народните будители - 29. VI. 1928 г. - град Бургас

 

1929

 

4.06.1929 г. Учителя е на Витоша с учениците - 4 юни 1929

24.06.1929 г. Учителя е на Витоша с учениците - 24 юни 1929

 

1930

 

9.06.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 9 юни. Свети Дух

 

1931

 

1.06.1931 г. Група от Братството, без Учителя - екскурзия на Витоша. Свети Дух, 1 юни

27.06.1931 г. Учителя и част от Братството се качват на Рила (Езерата) - лятна духовна школа (от 27 юни до 12 август).

29.06.1931 г. Снимка на Учителят и Георги Радев с приятели на Рила, 29 юни

30.06.1931 г. Писмо от Учителя до изгревяни. Рила. Езерата

 

1933

 

06.1933 г. (датата не е точна) Учителя дава песента "Химн на Великата Душа"

 

1934

 

06.1934 г. (няма точна дата) Учителя възлага на Стоянка Илиева да напише думите на Песента "Мирът иде"

 

1937

 

06.1937 г. (няма точна дата) Разговор на Учителя с брат от Швейцария относно евентуален събор в тази страна. Спомен на Боян Боев

06.1937 г. (няма точна дата) Разговор на Учителя с ученик в приемната на Изгрева - как да се работи в света за новите идеи. Записан от Боян Боев

 

1938

 

2.06.1938 г.  Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 2 юни

21.06.1938 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 21 юни

 

1939

 

11.06.1939 г. Учителя изнася утринната беседа "Пред новата епоха" - 11 юни

29.06.1939 г. Разговор на Учителя с Весела Несторова - 29 юни

 

1941

 

3.06.1941 г.  Учителя дава песента "Зора на Новия живот"

9.06.1941 г. Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 9 юни

16.06.1941 г. Учителя дава песента "Странник съм в този свят"

16.06.1941 г. Учителя е на екскурзия с учениците до Витоша, Бивака, или Ел Шадай

 

1942

 

20.06.1942 г. Последна екскурзия с Учителя на Рила. Първи ден - 20 юни

21.06.1942 г. Последна екскурзия с Учителя на Рила. Втори ден - 21 юни

21.06.1942 г. Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 21 юни 1942 г.

22.06.1942 г. Последна екскурзия с Учителя на Рила. Трети ден - 22 юни

22.06.1942 г. (датата не е точна) Последна екскурзия с Учителя на Рила. Пророческо слово на Молитвения връх

22.06.1942 г. Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 22 юни 1942 г.

23.06.1942 г. Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 23 юни 1942 г.

25.06.1942 г. Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 25 юни 1942 г.

26.06.1942 г. Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 26 юни 1942 г.

26.06.1942 г. Снимка на Станка Симеонова и Стевка Няголова с децата си

27.06.1942 г. Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 27 юни 1942 г.

28.06.1942 г. Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, 28 юни 1942 г.

 

1944

 

22.06.1944 г. Учителя и Братството празнуват празника на лятното слънцестоене - 22 юни. Мърчаево. Екскурзия до връх Острица

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...