Jump to content

Март


Recommended Posts

Март

 

 

1826

 

10.03.1826 г. Роден д-р Георги Миркович, български революционер, просветен деец, лекар и един от първите трима ученици на Учителя

 

1870

 

3.03.1870 г. Роден Георги Куртев, ученик на Учителя и ръководител на братството в Айтос

 

1895

 

8.03.1895 г. Родена Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя

 

1897

 

7.03.1897 г. Божественият Дух слиза върху Учителя Петър Дънов

 

1899

 

01.03.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №14

11.03.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

14.03.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

28.03.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №15

 

 

1900

 

8.03.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

8.03.1900 г. Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

16.03.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №29

17.03.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

18.03.1900 г. Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

25.03.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

30.03.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №30 (отворено писмо)

 

1901

 

03.1901 г. Учителя Петър Дънов - статия по френология “Взаимните връзки и отношения на мозъка и ума” в сп. "Родина"

2.03.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна

5.03.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна

18.03.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен - Анх. ок.

21.03.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №50

25.03.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен

 

 

1902

 

02.03.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №59

26.03.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София

28.03.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №60

 

1904

 

3.03.1904 г Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово

15.03.1904 г. Учителя пристига в Казанлък

16.03.1904 г. Учителя посещава Стара Загора

17.03.1904 г. Учителя посещава Чирпан

20.03.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Чирпан

23.03.1904 г. Учителя пристига в Сливен

 

1905

 

16.03.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

 

1906

 

6.03.1906 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

19.03.1906 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №95

21.03.1906 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

23.03.1906 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

31.03.1906 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

 

1907

 

1.03.1907 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №99

6.03.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

8.03.1907 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

 

 

1909

 

28.03.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Шумен

 

1910

 

25.03.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

 

1911

 

2.03.1911 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

21.03.1911 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София

 

1912

 

20.03.1912 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

23.03.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), София

23.03.1912 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), София

23.03.1912 г.  Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

25.03.1912 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София

 

1913

 

7.03.1913 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

9.03.1913 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София

14.03.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

20.03.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

22.03.1913 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София

30.03.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

 

1914

 

3.03.1914 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

4.03.1914 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

9.03.1914 г. Учителя възвестява началото на новата епоха на Водолея и обявява 22 март за официален празник на Бялото братство

9.03.1914 г.  Учителя изнася беседата "Беседа за празника на пролетта"

16.03.1914 г. Тодор Гълъбов започва да стенографира неделните беседи от Словото на Учителя.

16.03.1914 г. Учителя изнася беседата "Ето човека" - първата (официално стенографирана) неделна беседа

 

1915

 

5.03.1915 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)

9.03.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

20.03.1915 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

22.03.1915 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

22.03.1915 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови

22.03.1915 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София

 

1916

 

24.03.1916 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

25.03.1916 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

 

1917

 

2.03.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

7.03.1917 г. Снимка на Елена Казънлаклиева

14.03.1917 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

17.03.1917 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна

26.03.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, (получено на 26.03.1917 г.)

 

1918

 

9.03.1918 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд)

9.03.1918 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Редът 9 (22) П. Р. Ж. 1918, март

10.03.1918 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Варна

10.03.1918 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Варна

12.03.1918 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

19.03.1918 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна

 

1919

 

4.03.1919 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София

22.03.1919 г. Иван Толев започва да издава в София списание "Всемирна летопис"

23.03.1919 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

 

1920

 

03.1920 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наряд), За 9/22 март 1920 г., понеделник

9.03.1920 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев, София

25.03.1920 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1921

 

20.03.1921 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

21.03.1921 г. Алфиери Бертоли построява първата палатка на Изгрева

28.03.1921 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София

 

1922

 

4.03.1922 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици, 4 март

8.03.1922 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София

22.03.1922 г.  Учителя организира първо посрещане на пролетта на Изгрева

30.03.1922 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1923

 

4.03.1923 г. Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици

7.03.1923 г. Снимка от стенографския бележник на Савка Керемедчиева

16.03.1923 г. Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София

18.03.1923 г. Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Ше-дар

 

1924

 

03.1924 г. (датата не е точна) Учителя дава песента "Грее, грее светлината"

12.03.1924 г. Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София

16.03.1924 г. Упражнение от Учителя, дадено на 16 март (Любов,Радост,Веселие)

 

1925

 

30.03.1925 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев, София

31.03.1925 г. Писмо от Учителя до учениците на В. Б. Б. (архив на Минчо Сотиров), София

 

1926

 

3.03.1926 г. Учителя дава песента "В мрак, в тъмнота " - гр.София

4.03.1926 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Ел Шадай

21.03.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 21 март

24.03.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 24 март

 

1927

 

27.03.1927 г. Снимка на Минчо Сотиров - излет на „Белия връх”, Бургас

 

1929

 

27.03.1929 г.  Учителя дава песента "Благата песен"

 

1933

 

9.03.1933 г.  Учителя дава песента "Пролетна песен"

 

1935

 

8.03.1935 г.  Упражнение от Учителя, (за ръцете - при неразположение на духа)

 

1936

 

32.03.1936 г.  (няма точна дата - края на март) Разговор с Учителя за музиката, записан от Боян Боев. Изгрева - София

 

1937

 

7.03.1937 г.  Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 7 март

14.03.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 14 март

16.03.1937 г. Напуска физическия свят Мара Белчева поетеса и последователка на Учителя

20.03.1937 г. Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 20 март

20.03.1937 г. Учителя дава песента "Мога да кажа"

21.03.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 21 март

27.03.1937 г. Учителя дава песента "Малкият планински извор"

28.03.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 март

 

1938

 

22.03.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 22 март

23.03.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 23 март

 

1939

 

22.03.1939 г. Учителят записва посланието към учениците "Вечният завет на Духа"

22.03.1939 г. Спомен на Весела Несторова - последната благоприятна година на Школата, 22 март

 

1940

 

1.03.1940 г.  Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 март

14.03.1940 г.  Учителя дава песента "Да бих Те слушал"

15.03.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 15 март

 

1941

 

20.03.1941 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 20 март

 

1943

 

9.03.1943 г.  Учителя съветва българския цар Борис III, чрез Любомир Лулчев да отмени указа за екстрадиране на български евреи в Германия

13.03.1943 г. Учителя дава песента "Божията Любов ме озари"

 

1944

 

16.03.1944 г. Писмо от Учителя до Галилей (Гаврил) Величков, Мърчаево

22.03.1944 г. Учителя и Братството празнуват празникът на пролетта - 22 март. Мърчаево

25.03.1944 г. Писмо от Учителя до Катя Грива, Мърчаево

 

1984

 

15.03.1984 г. Заминава си Жечо Панайотов, ученик на Учителя

 

1991

 

2.03.1991 г. Заминава си Крум Въжаров, ученик на Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...