Jump to content

Февруари


Recommended Posts

Февруари

 

 

1865

 

2(18).02.1865 г. Роден Стоян Русев (дядо Благо), поет, последовател и ученик на Учителя

 

1894

 

 

3.02.1894 г. Учителя Петър Дънов получава сертификат, даващ му право да практикува медицина

6.02.1894 г. Роден Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото

 

1898

 

8.02.1898 г. Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя (стар стил), нов стил - 21.02.1898 г.

 

1899

 

02.02.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №12

7.02.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

09.02.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №13

13.02.1899 г. Учителя по духовен път приема десет въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"

24.02.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (Свидетелствата Господни, Божието обещание) (снимка на писмото)

24.02.1899 г. Учителя по духовен път приема от Духа - "Божието обещание"

28.02.1899 г. Учителя дава отговори на десетте въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"

 

1900

 

10.02.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

17.02.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №28

 

1901

 
20.02.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №48

28.02.1901 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №49
 

1902

 

02.1902 г.(няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Разпределение на умствените способности” в сп. "Родина"

01.02.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №58

2.02.1902 г. Роден Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя

 

2.02.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София

7.02.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар

28.02.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София

 

 

1903

 

02.1903 г. (няма точна дата) Учителя прави обиколка из Северозападна България

 

1904

 
18.02.1904 г. Учителя се запознава със семейство Иларионови - спомен на Елена Иларионова
19.02.1904 г. Учителя изготвя френологични карти на Елена и Константин Иларионови
20.02.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
26.02.1904 г. Учителя пристига в Габрово
27.02.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
 

1905

 
4.02.1905 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.02.1905 г. (датата не е точна) Учителя посещава за втори път семейство Иларионови в Цариброд
11.02.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
 

1906

 
7.02.1906 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
 

1907

 
8.02.1907 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
8.02.1907 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.02.1907 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
 

1911

 
18.02.1911 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
18.02.1911 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Търново
23.02.1911 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
25.02.1911 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
 

1912

 
11.02.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Пловдив
11.02.1912 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Пловдив
22.02.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
 

1913

 
3.02.1913 г.  Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
 

1914

 
02.1914 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В.2м, 1914 г. (няма дата)
2.02.1914 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
6.02.1914 г. Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
14.02.1914 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
14.02.1914 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
19.02.1914 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
 

1915

 

19.02.1915 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
 

 

1917

 

 
6.02.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
8.02.1917 г. Учителя започва поредица беседи пред сестрите, "Великата майка"
8.02.1917 г. Учителя изнася първата беседа пред сестрите от цикъла "Великата майка"

8.02.1917 г. Упражнение за връзка с Бога, дадено в беседата "Хигиена на човешката душа"

14.02.1917 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
 

1918

 
1.02.1918 г. Писмо на Учителя до група приятели, Варна
5.02.1918 г. Писмо до приятели (Молитва), Варна
5.02.1918 г. Писмо на Учителя до приятели, Варна
5.02.1918 г. Писмо на Учителя до приятели, Варна
7.02.1918 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
9.02.1918 г. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
9.02.1918 г. Писмо на Учителя до група приятели, Варна
9.02.1918 г. Писмо на Учителя, Варна
11.02.1918 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (телеграма), Варна
19.02.1918 г. Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
19.02.1918 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
24.02.1918 г. Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
29.02.1918 г. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
 

1919

 
8.02.1919 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
26.02.1919 г. Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
27.02.1919 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
 

1920

 
02.1920 г. (няма точна дата) Учителя предава на П.Камбуров песента "Българска идилия" - София, ул."Опълченска", 66
 

1921

 
1.02.1921 г.  Снимка на Величка Стойчева на легло, заобиколена от съмишленици
12.02.1921 г. Учителя провежда разговор с Лазар Котев, Константин Иларионов и Димитър Добрев, Търново
 

1922

 
8.02.1922 г. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
10.02.1922 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.02.1922 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.02.1922 г. Учителя открива Младежкия окултен клас (МОК) и Общия окултен клас (ООК)
24.02.1922 г. Учителя изнася първата лекция от МОК - "Двата пътя"
24.02.1922 г. Учителя изнася първата лекция от ООК - "Трите живота"
 

1923

 
16.02.1923 г. Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици (до Резньовете)
19.02.1923 г. Упражнение (1) от Учителя, дадено на 19 февруари
19.02.1923 г. Упражнение (2) от Учителя, дадено на 19 февруари
23.02.1923 г. Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици
 

1924

 

3.02.1924 г. Упражнение за осъзнаване влиянието на геометричните фигури върху душата и тялото

6.02.1924 г. Упражнение с ръцете за трансформиране на психическото състояние

10.02.1924 г. Упражнение за раздвижване на ръцете

13.02.1924 г. Две упражнения за ръцете

18.02.1924 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

 

1925

 
26.02.1925 г. Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Първи ден - 26 февруари
27.02.1925 г. Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Втори ден - 27 февруари.Среща с цар Борис
 

1926

 

6.02.1926 г. Психическо упражнение, дадено от Учителя в лекцията "Меки и твърди вещества"

6.02.1926 г. Упражнение за осъзнаване връзката с разумните същества, работещи за повдигането на душата ни

19.02.1926 г. Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 19 февруари

20.02.1926 г. Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 20 февруари

21.02.1926 г. Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 21 февруари
 

1929

 
24.02.1929 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев, София.
 

1930

 
3.02.1930 г. Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Шадай - 3 февруари

 

1931

 

20.02.1931 г. Упражнение за работа с мислите, дадено от Учителя в лекцията "Живот и радост"

1932

 
19.02.1932 г.  Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането)
 

1933

 
22.02.1933 г. Писмо от Учителя до Стоянка Илиева
25.02.1933 г. Писмо от Учителя до Наталия Чакова
 

1934

 
14.02.1934 г.  Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Щилянова
25.02.1934 г. Учителя дава песента "Бог е Любов II"
 

1935

 
02.1935 г. (няма точна дата) По мотиви на Учителя е съставена песента "Пролетна песен"
02.1935 г. (няма точна дата) Учителя дава песента "Слънчева песен – пчеличката", добавка на "Пролетна песен"
3.02.1935 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 февруари
6.02.1935 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 февруари
10.02.1935 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 февруари
 

1937

 
02.1937 г. (няма дата) Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, февруари
 

1938

 
9.02.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 февруари
18.02.1938 г. Учителя дава песента "Денят иде"
 

1940

 
1.02.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 февруари
7.02.1940 г. Учителя дава песента "До ще ден" - гр.София
 

1942

 
21.02.1942 г. Разговор на Учителя с Весела Несторова
25.02.1942 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 февруари
 

1944

 

 02.1944 г. (няма точна дата) Учителя дава допълнения към песента "Духай, ветре!" - Мърчаево
02.1944 г. (няма точна дата) Учителя дава песента "Песен за двете сестри" - Мърчаево

 

1945

 

1.02.1945 г. Разстрел на Любомир Лулчев, военен, политик, съветник на цар Борис, привърженик на учението на Учителя

 

1961

14.02.1961 г.  Заминава си Георги Куртев, ученик на Учителя и ръководител на братството в Айтос

 

 

1972

 

12.02.1972 г. Заминава си Паша Теодорова, ученичка и стенографка на Учителя, 12 февруари 1972 г.

 

1974

 

5.02.1974 г. Влад Пашов си заминава от физическия свят

 

1976

 

21.02.1976 г. Заминава си капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя, 21 февруари 1976 г.

 

1978

 

10.02.1978 г. Заминава си Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя

 

1979

 

10.02.1979 г. Заминаване си Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя, 10 февруари 1979 г.

 

1994

 

24.02.1994 г. Заминава си Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя, 24.II.1994 г.

 

1996

 

4.02.1996 г. Заминава си Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...