Jump to content

Януари


Recommended Posts

Януари

 

1895

 

23.01.1895 г.  Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка

 

1899

 

3.01.1899 г. Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

4.01.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

4.01.1899 г. Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си

18.01.1899 г  Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11

21.01.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

 

 

1900

 

1.01.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

20.01.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

31.01.1900 г. Роден Михаил Иванов - Омраам, ученик и последовател на Учителя

 

1901

 

01.1901 г. (няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Лицето” в сп. "Родина"

6.01.1901 г. Родена Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя

11.01.1901 г.  Писмо от Пеню Киров до Учителя, №47

27.01.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Шумен

 

1902

 

27.01.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57

 

 

1903

 

4.01.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, София

1.01.1913 г. Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя

11.01.1903 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София

20.01.1903 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69

27.01.1903 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70

 

1904

 

1.01.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе

5.01.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе

8.01.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75

14.01.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе

19.01.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76

22.01.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе

26.01.1904 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77

28.01.1904 г. (датата не е точна) Учителя пристига в Търново

29.01.1904 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново

 

 

1905

 

1.01.1905 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, София

6.01.1905 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №90

9.01.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

10.01.1905 г. (датат не е точна) Учителя посещава семейство Иларионови в Цариброд

17.01.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

19.01.1905 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

22.01.1905 г. Писмо на П.Гумнеров до Мария Казакова, София

 

 

 

1906

 

1.01.1906 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров

14.01.1906 г. Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София

28.01.1906 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

 

1907

 

01.01.1907 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98

 

 

1908

 

25.01.1908 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново

 

1909

 

19.01.1909 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1910

 

1.01.1910 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас

1.01.1910 г. Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас

 

1911

 

1.01.1911 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г

1.01.1911 г. Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново

1.01.1911 г. Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново

7.01.1911 г. Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново

21.01.1911 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

26.01.1911 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1912

 

1.01.1912 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)

1.01.1912 г. Снимки на Минчо Сотиров

1.01.1912 г. Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас

23.01.1912 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас

 

1913

 

3.01.1913 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

9.01.1913 г. Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София

9.01.1913 г. Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София

14.01.1913 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София

29.01.1913 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1914

 

1.01.1914 г. Учителя посреща Новата година в Търново

2.01.1914 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново

7.01.1914 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

28.01.1914 г. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

 

1915

 

5.01.1915 г. Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915

23.01.1915 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас

23.01.1915 г. Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас

 

1916

 

20.05.1916 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

27.01.1916 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София

 

1917

 

3.01.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София

15.01.1917 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

21.01.1917 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

22.01.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

 

1918

 

17.01.1918 г. Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна

17.01.1918 г. Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна

21.01.1918 г. Писмо на Учителя до приятели, Варна

27.01.1918 г. Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път

29.01.1918 г. Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна

29.01.1918 г. Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова)

 

1919

 

16.01.1919 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София

 

1920

 

20.01.1920 г. Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г.

 

1921

 

1.01.1921 г. Учителя посреща Новата година в дома на Никола Ватев, Русе

31.01.1921 г. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Свищов

 

1922

 

16.01.1922 г Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 

1923

 

3.01.1923 г.  Упражнение за Слънцето като метод за трансформиране на състоянието

7,01.1923 г.  Упражнение за концентрация, дадено в лекцията "Значение на ръцете и пръстите", ООК, 7 януари

7.01.1923 г.  Група последователи на Учителя вземат решение за направата на устав

9.01.1923 г.  Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

12.01.1923 г. Писмо от Учителя до ученичките от класа на Добродетелите, София

14.01.1923 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София

14.01.1923 г. Писмо от Учителя до учениците - "Писмото", (Снимка на "Писмото"), София

14.01.1923 г. Учителят изпраща Писмото, което става текст на песента "Писмото"

28.01.1923 г. Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София

31.01.1923 г. Писмо от Учителя до учениците

31.01.1923 г. Писмо от Учителя до учениците от специалния клас (младежкия)

 

1924

 

1.01.1924 г. Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров, София

2.01.1924 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

3.01.1924 г. Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

12.01.1924 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София

13.01.1924 г. Упражнение с думи, дадено от Учителя в беседата "Приливи и отливи на енергиите"

23.01.1924 г. Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в "Закон за късите и дългите линии"

 

1925

 

1.01.1925 г. Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София

4.01.1925 г.  Упражнения за уякчаване на волята и каляване на мисълта

4.01.1925 г.  Упражнение(1) от Учителя, дадено на 4 януари

4.01.1925 г.  Упражнение(2) от Учителя, дадено на 4 януари

7.01.1925 г.  Упражнение от Учителя, дадено на 7 януари

21.01.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено в лекцията "Значение на изслушването"

25.01.1925 г. Упражнение - житен режим, дадено от Учителя в беседата "Изпитите на ученика. Житното зърно"

25.01.1925 г. Упражнение за работа с цветовете, дадено от Учителя в беседата "Изпитите на ученика. Житното зърно"

27.01.1925 г. Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София

28.01.1925 г. Учителя дава песента "Малкият извор"

 

1926

 

10.01.1926 г. Писмо от Учителя до Георги Куртев, София

17.01.1926 г. Упражнение от Учителя, дадено на 17 януари

24.01.1926 г. Упражнение с букви, дадено в лекцията "Гласните и съгласните букви"

27.01.1926 г. Упражнение за урегулиране силите на организъма, движения с произнасяне гласните букви а и о

 

1928

 

2.01.1928 г. Писмо от Учителя до Елена и Константин ИларионовиСофия

24.01.1928 г. Учителя е на екскурзия на Витоша. Зеленка - Бивака (Ел Шадай) - 24 януари

24.01.1928 г. Снимка на Учителя с група ученици на екскурзия - Витоша, Заленка

30.01.1928 г.  Учителя е на екскурзия на Витоша. Бивака (Ел Шадай) - 30 януари

 

1929

 

31.01.1929 г. Писмо от Учителя до учениците на В.Б.Б и до специалния клас, София

 

1930

 

 

17.01.1930  г. (датата не е точна) Учителя дава песента "Песен на зората"

3.01.1930 г. Упражнение за владеене на тялото и концентрация

 

1932

 

6.01.1932 г. Упражнение от Учителя, (упражнение за дишане, според ритъма на сърцето)

6.01.1932 г Учителя дава песента "Сила, живот, здраве"

19.01.1932 г.  Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 19 януари

 

1933

 

01.1933 г. (няма точна дата) Учителя дава песента "Всичко в живота е постижимо"

1.01.1933 г. Първият ден за 1933 г. на Учителя и изгревяни, описан от Теофана Савова

20.01.1933 г. Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Кратко писмо, София - Изгрев

27.01.1933 г. Учителя дава песента "Обетована земя"

 

1934

 

5.01.1934 г. Учителя започва песента "Студът всичко дава"

10.01.1934 г. Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Едно писмо (по спомен на Катя Грива), София

19.01.1934 г. Учителя дава песента "Духът ми шепне това" ("Аз в живота ще благувам")

 

1935

 

21.01.1935 г. Учителя дава песента "Бащина песен – Угледна мома"

 

1937

 

7.01.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 7 януари

15.01.1937 г. Учителя е на гости при Пеню Ганев. Записано в дневника на Пеню Ганев

27.01.1937 г. Упражнение от Учителя, дадено на 27 януари

 

1938

 

2.01.1938 г. Снимка на портрет (скица) на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова

7.01.1938 г. Дихателно упражнение, дадено от Учителя на 7 януари 1938 г. Записал Боян Боев

7.01.1938 г. Упражнение от Учителя (за дишане)

9.01.1938 г. Упражнение (задача) и мисли, дадени от Учителя на 9 януари. Записал Боян Боев

12.01.1938 г. Упражнение за дишане, дадено от Учителя в лекцията "Четиритях точки", ООК

16.01.1938 г. Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г.

 

1939

 

1.01.1939 г. Посрещане на новата 1939-та година. Беседите "Големият брат" и "Малкият брат"

6.01.1939 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 януари

7.01.1939 г.  Учителя дава песента "Той иде"

 

1940

 

1.01.1940 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 януари

3.01.1940 г. Учителя дава песента "Сила, здраве е богатство"

3.01.1940 г. Упражнение с пръстите

3.01.1940 г. Упражнение (задача) с молитвата "Отче наш"

 

1941

 

3.01.1941 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 януари

9.01.1941 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари

10.01.1941 г.  Упражнение от Учителя, (упражнение на дишането)

22.01.1941 г. Учителя дава песента "Цветята цъфтяха"

24.01.1941 г. Учителя дава песента "Ти ще сполучиш в живота"

29.01.1941 г. Учителя дава песента "Ме-хейн"

 

1942

 

8.01.1942 г. Учителя дава песента "Пролет" - Изгрева, София

19.01.1942 г. Учителя дава тема за песента "Житно зърно" (песента е завършена - 4 февруари 1942)

 

1943

 

01.1943 г. (няма точна дата) Боян Боев публикува книгата "Учителя за образованието"

12.01.1943 г. Писмо от Учителя до Веска Величкова, Изгрев, София

21.01.1943 г. Учителя дава песента "Вътрешният глас на Бога"

 

1944

 

9.01.1944 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари

10.01.1944 г. В разговор с ученици, София, с. Симеоново, Учителя предвижда бомбардировката над София, на 10 януари 1944 г. (датата не е точна)

10.01.1944 г. Бомбардировка на София, на 10 януари 1944 г.

14.01.1944 г. Учителя се премества с част от учениците в село Мърчаево

14.01.1944 г. Снимки на Учителя с последователи или ученици в Мърчаево (без означена точна дата)

 

1955

 

27.01.1955 г. Заминава си Франц Шламбора, чешки художник, нарисувал цветния Пентаграм

 

1963

 

3.01.1963 г. Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г.

 

1967

 

2.01.1967 г. Заминаване на Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя

 

1983

 

4.01.1983 г. Заминава си Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото

 

1998

 

12.01.1998 г. Заминава си Лалка Кръстева, последователка и разпространителка на Словото на Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...