Jump to content

1926_08_09 Разговори на Учителя с ръководителите - 9 август. Протокол


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговори на Учителя с ръководителите -

9 август. Протокол

 

 

Учителя провежда всяка година срещи с ръководителите на братските групи в страната. Някои от тях са протоколирани от Тереза Керемидчиева  - майка на стенографката Савка Керемидчиева.

 

1.  РАЗГОВОРИ на Учителят с ръководителите 1926 година Учителят за деветото число число.
 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

РАЗГОВОРИ

на Учителят с ръководителите

1926 година

 

Учителят за деветото число число.Да бъде светлина във вашите умове,
Мирът Божий да царува във вашите сърца и
Мирът на Бога да се всели във вашите души - това е целта на деветото число

Сега аз написвам деветото число вътре у вас. Деветото число е най-великото скрито досега в непроявеното в света. Защо? - Защото светът отхвърли спасението.

Шестото число силно е завладяло света, а сега аз съм дошъл за да проявя деветото число за да грабна своите - чрез закона на победата, като проявя тайната мъдрост - за да носят светлината, мирът и съвършенството на Божият Дух.

Какво изразява деветото число? Трите принципа, тройната единосъщна и неразделна. Затова аз влагам трите принципа:I - СВЕТЛИНАТА


II-МИРЪТ и


III - ДУХЪТ НА ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ (Духът Божи)Това трябва да носи Бялото Братство. Досега не бях ви откривал тайният смисъл на деветото число.
I - Със Светлината ще познаете непроявеният Бог.


II - С мирът ще влезете в закона на животворящата сила и


III - С Духът Божий ще прониквате в невидимото.И тъй казвам: „Доста е на ученика да бъде като Учителя си".

И вторият израз: „Бъдете съвършенни както е съвършен небесния ваш отец".

Кой е законът, през който трябва да минете? - Светлината.

И тъй в последните дни аз ще отворя вашите умове за да приемете светлината и тогава вие заставате върху съвършенството чрез пътя на моята Любов. Затова само на достойните ученици е поверена тайната - закона на освобождаването - за да влезат в Пътя, да намерят Истината и да бъдат Свободни.

Всичко това, което давам тук, давам го защото аз никаква карма няма да понеса, нито вие които сте тук в тази школа, а други ще приемат една част от кармата, които ще засвидетелствуват този пръв закон за света.

Защо няма да приемете никаква карма? - Защото няма втори път да разпъвам плътта си, нито вие, които бяхте гонени заради Светлината.

Сега ви давам тайното заключение на деветото число.

Новото са портите, през които ще минете. Портите са деветия ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимите, Серафимите и Херовимите, за да ви обгърнат в необятната светлина на Бога.

С трите принципа, трите точки аз пренасочвам деветото число вътре у вас. За това ви казвам: Бог е светлина, Бог е Любов, Бог е Живот.

Светлината (I), която е началото на деветото число трябва напълно да завладее вашите умове.
Мирът (II), замества с великата Божия Любов, която оживотворява.
И дава обнова чрез Духът на Бога Хио-Ели-Мели-Месаил (III).

И тъй това аз го отпечатвам като закон във вас до определеното време когато Духът напълно ще покори материята, ще освободи душата чрез пътя на вечната светлина. Това ви давам, за да почувствувате, че аз съм винаги с вас, аз съм с вашите души, с вашите духове. Затова няма да ви оставя докато не получите обещанието от мен и от моя Отец. Когато получите обещанието тогава ще се освободите от всичките закони и всичките закони ще се проявят като сила вътре във вас. Тогава ще живеете в четвъртото измерение на Светлината, която ще бъде навсякъде. Това е тайната и силата на моето обещание.

Ще ви дам едно второ правило за да разпръсквате мрака. Когато отидете на събора ще изговаряте: „Учителят е светлина за нас. Ние сме в силата на неговата десница". Това ще изговаряте мислено вътре в себе си. Това ще бъде верига за вас и вашите дела, когато дойдат тъмните сили за да ви пречат. Това ви известявам да знаете.

Всеки девети ангелски чин има под своята власт девет легиона ангели, които сега действуват против тъмнината. Всички тия легиони ще изтребят тъмнината в последния ден с непокорното человечество, за да може да предначертае деветото число. Много по-правилно горе и по пътя на деветото число ще се сливат душите с началото на Бога.

И тъй дръжте:I - Светлината в умовете си,

II - Мирът във вашите сърца и

III - Духът Божий във вашите души.


Аз правя един триъгълник върху сърцата ви и написвам деветото число в средата. На линията на деветото число поставям животворящия дух на моя Отец.

С това изявявам Любовта си към вас, за да имате радост и радостта ви да прелива към вашите братя и сестри.
                                                                                                                                                                                                        Амин!
9 август 1926 година      
*    *    *


Деветото число е вложено в сърцето на окултния ученик, който изучава светлите закони и чрез законите влиза в пълното омиротворение на Божието проявление. Това е пътят, по който трябва да се стремите и в този път ще намерите проявени дела чрез мисълта и силата на Бога. Всяка мисъл чрез силата на Бога, която изхожда от вашия ум, трябва да се основава върху един велик закон за сливането с Бога. За това трябва цялото Всемирно Бяло Братство да влезе в закона на Божията Любов.

Божията Любов е израз на последната еволюция, което влиза в едно общо велико братство на Бога.

Когато сега, в последния ден трябва да се запали деветия светилник, а този светилник ще озари вашите братя, за да познаят този, който седи посред всинца вас. Защото малцина са, които ме познават. Аз приготвям един велик метод за да се прояви Бог в светлината чрез деветия светилник. Деветият светилник е Духът, който е в мене. Когато се запали деветият светилник всяка тайна ще изчезне. Всичките „Люспи ще паднат от очите на слепия".

9 декември 1926 година

 

Изгревът - Том 14
глава: РАЗГОВОРИ на Учителят с ръководителите 1926 година

Учителят за деветото число число.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...