Jump to content

1939_08_12 Снимки на Учителя с последователи при палатката до второто езеро


Ани
 Share

Recommended Posts

Снимки на Учителя с последователи

при палатката до второто езеро

 

 

170675.jpg

Снимка № 75: Елена Казанлъклиева на Рила с Учителя, на Седемте рилски езе­ра, 12. VIII. 1939 г.

Първи ред отляво надясно: 1. Мария генерал Стоянова с пепитена рокля. 2. Д-р Давидова - с бяла коса и жилетка с българска бродерия. 3. Елена Казан­лъклиева най-вдясно, с кафява жилетка - плетена. Втори ред отляво надясно: 1. Георги Тахчиев от Ямбол. 2. ... 3. ... 4. Стоянка Илиева. 5. Сабхай - с бялата шапка. 6. Карден - с бялото манто. 6. Между Сабхай и Карден се вижда Таня Камбурова - дъщерята на Марин Камбуров, облегнала се е на съпруга си Ки­рил Икономов. 8. Учителят - в средата. 9. До Него е Катя Грива, която Го гледа. 10. До нея е старата Попова, част от главата. 11. Под нея е Ганка Парлапанова. 12. Над 1., Георги Тахчиев, е Катя Зяпкова. Горе: 13. В средата с костюма и жилетката под сакото е Георги Куртев. 14. Над Учителя е евангелският пастор Методи Марков с бяла фланелка и сако. 15. Над него встрани е Гради Минчев - най-високият. 16. Начо Петров, с белите мустаци, е до Методи Марков. 17. Боян Боев - с бялата рубашка. 18. Над Боян Боев е Методи Шивачев. 19. Старата София Попова е до Боян Боев, с тъмно манто. 20. Цанка Екимова - най-накрая вдясно.

170676.jpg

Снимка № 76: Елена Казанлъклиева на Рила, 12.VIII.1939 г.

Първи ред седнали: 1. Мария генерал Стоянова. 2. Д-р Давидова. 3. Елена Казанлъклиева. Втори ред седнали: А. Георги Тахчиев от Ямбол. 5. Сабхай - с бялата шапка. 6. Карден - със светлото манто. 7. Над д-р Давидова и Елена Казанлъклиева е Ганка Парлапанова. 8. Учителят. 9. Над Него е Методи Мар­ков - евангелски пастор. 10. Над него е Гради Минчев. 11. Боян Боев - с бялата рубашка. 12. Над него е главата на Методи Шивачев. 13. София Попова, с тъм­ното манто, до Боян Боев. 14. Над Попова е Цанка Екимова. 15. Вдясно, с бели­те мустаци и бяла коса, е Начо Петров. 16. Под него седнал е д-р Михаил Стои- цев. 17. Между Попова и Михаил Стоицев са се сгушили отпред - Буча Бехар и зад нея - Петра Шелингозова.

170677.jpg

Снимка № 77: Елена Казанлъклиева с Учителя на Рила, 12.VIII.1939 г. В същия ден, към първоначалната група от снимки № 75 и 76 са се присъедини­ли още мнозина.

На първи ред седнали най-отдясно: 1. Трета отдясно наляво е Елена Ка­занлъклиева, до нея и над нея е д-р Давидова. 2. До Учителя е седнала Катя Грива. 3. До нея е старата София Попона. 4. Пенка Белева - до нея. 5. Петра Шелингозова. 6. Буча Бехар. 7. Михаил Стоицев. 8. Над Учителя е Боян Боев. 9. Най-отдясно е Пеню Ганев. 10. До него в профил е Ганка Парапанова. 11. Отля­во на първи ред е Георги Тахчиев. 12. До него е Стоянка Илиева. 13. В средата са отново Сабхай и Карден - французойки.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...