Jump to content

1944_01_14_2 Снимки на Учителя с последователи или ученици в Мърчаево (без означена точна дата)


Ани
 Share

Recommended Posts

Снимки на Учителя с последователи или ученици в Мърчаево

(без означена точна дата)

 

Учителя се премества в с. Мърчаево през 1944 г., в периода от 14 януари до 19 октомври. Тези снимки, които нямат дата или е написана само годината, но се казва, че са правени в Мърчаево, ще бъдат слагани в тази тема.


tom130815.jpg

36. На Изгрева. Изпращане на Учителя за Мърчаево 1944 г., влизащ в леката кола. Зад Учителя, от дясната му страна, е Николина Балтова, а от лявата му страна усмихната е Милка Говедева.
 
* * *

tom70702.jpg


Снимка на Боян Боев, Учителя, д-р Жеков - в Мърчаево

* * *

200764.jpg
Снимка №75: Учителят разговаря с Лулчев в с. Мърчаево.

1. Учителят. 2. Лулчев. 3. Савка Керемидчиева, в бялата рокля.


* * *

220356.jpg
СНИМКА № 102. Весела Несторова и Владо Николов /руснака/ пред „Изворът на Доброто" в с. Мърчаево

* * *

230387.jpg
СНИМКА № 34. Чакат обеда в село Мърчаево. Хлябът е разчупен.
1. Тодора Станчева с тенджерата. 2. Боян Боев. 3. Учителят. 4. Д-р Иван Жеков. 5....


* * *

230388.jpg
СНИМКА № 35 а,б. С Учителя на обяд в село Мърчаево - Боян Боев, Учителят,д-р Иван Жеков, 1944 г., лятото, в дома на Темелко.

Опеченият хляб се разчупва с ръце, а не се реже с нож. Част от лицето вляво е на Боян Боев, Учителят и д-р Иван Жеков. Отзад се вижда червен петел и една кокошка. За този петел има интересен случай когато му дойде времето, ще го разкажем. Това е една от последните снимки на Учителя в село Мърчаево.

Link to comment
Share on other sites

230638.jpg
Снимка № 61. Семейство Пенка и Стефан Белеви на гости при Симеон Костов.

1. Пенка Белева. 2. Валентина, дъщеря на Симеон. 3. Вера Симеонова, отзад, дъщеря на Симеон. 4. Стефан Белев. 5. Елена, дъщеря на Симеон. 6. Симеон Костов. 7. Сийка, дъщеря на Симеон. 8. Ваца, съпруга на Симеон.

230639.jpg
Снимка № 62. Софиянци на гости в село Мърчаево

Седящи, първи ред: 1. Ваца, съпруга на Сиемон. 2. Рилка Петрова Стоянова, съпруга на Петър Стоянов. 3. Софиянка, съпруга на Темелко. 4. Търса Лозанова, сестра на Петър Киров. 5. Радка.

Прави: 6. Косена, дъщеря на Темелко. 7. Тереза Керемидчиева. 8. Милка Аламанчева. 9. Петър Киров. 10. Д-р Иван Жеков. 11. Юрданка Жекова.

230640.jpg
Снимки № 63. На обяд в двора на Темелко

Снимка № 63 а. 1. ...2. Юрданка Жекова. 3. Петър Киров. 4. Търса Лозанова, сестра на Петър Киров. 5. Косена, дъщеря на Темелко, с подноса. 6. Владо Николов Руснака. 7 8. Темелко, вижда се част от главата му. 9. Софиянка, съпруга на Темелко. 10. Кинчето Мариус с детето си.

Снимка № 63 б. 1. Петър Киров. 2. Търса Лозанова. 3. д-р Иван Жеков. 4. Владо Николов-Руснака. 5.... 6.... 7. Темелко. 8. Софиянка, съпруга на Темелко. 9. Кинчето Мариус с детето си.


230643.jpg
Снимка № 68. Пеню Ганев свири с цигулката си на мърчаевци.

Първи ред, седящи: 1. Ваца, съпруга на Симеон. 2. Детето й. 3. Пеню Ганев. 4. ... 5. Елена Хаджи Григорова. 6. ...

Втори ред: 7. Сергей Визягин, брат на Владо. 8. Симеон Симеонов. 9. Грозда, съпруга на Сергей. 10. Владо Николов-Руснака.


230641.jpg
Снимка № 64. Софиянци в село Мърчаево, с акордеониста Данко

Симеонов. Данко (Юрдан) е брат на цигуларя Симеон Симеонов.

Седнали: 1. Тодор Маринчевски. 2. Тодор Стоименов. 3. Юрдан (Данко) Симеонов с акордеона.

Прави: 5. Борис Димитров, гърбавият. 6. Стефан Белев. 7. Пенка Белева.

230642.jpg
Снимка № 65. Софиянци и мърчаевци с акордеониста Данко Симеонов.

Седнали: 1. Борис Димитров (гърбавия). 2. Косена, дъщеря на Темелко, в народна носия. 3. Данко Симеонов с акордеона. 4. Дежа, съпруга на Велин Темелков. 5. Тодора Йорданова Станчева, съпруга на Ангел Вълков.

Прави: 6. Юрданка Жекова. 7. ... 8. ... 9. Тодор.Маринчевски. 10. Тодор Стоименов. 11. Стефан Белев. 12. Пенка Белева.

Link to comment
Share on other sites

230645.jpg
Снимка №70. Приятелите от София в село Мърчаево

Първи ред: 1. Неделчо Попов. 2. Ярмила Менцлова. 3. Веска Величкова. 4.... 5. Методи Константинов

Втори ред: 6. Катя Зяпкова. 7. Крум Въжаров. 8. Атанас Янчев. 9. Красимира. 10. Кирчо Лъвчето. 11. ...

230649.jpg
Снимка №74. Слизане от Витоша в село Мърчаево с Учителя

230650.jpg
Снимка №75. На обяд с Учителя в село Мърчаево

230651.jpg
Снимка №76. На обяд с Учителя в двора на Темелко

Link to comment
Share on other sites

240782.jpg
Снимка № 142.
142 а. Къщата на Темелко в с. Мърчаево
142 б. Стаята на Учителя

240783.jpg
Снимка № 143. Зимна разходка с Учителя в с. Мърчаево през началото на 1944 г.

Снимка а: Отляво надясно: 1............. 2. Боян Боев, 3. Владо руснака, 4. Темелко, 5. Учителят, 6. Весела Несторова, 7. Кирил Икономов.

Снимка б: Заснети са гърбом: 1. Отляво е Весела Несторова, 2. До нея с шапката е Кирил Икономов, 3. Учителят, 4. Владо Руснака, с каскета.

240784.jpg
Снимка № 144. Весела Несторова на стълбите на къщата на Темелко

240785.jpg
Снимка № 145. Весела Несторова и Владо Николов пред "Извора на Доброто" в с. Мърчаево, Владо е отляво

240786.jpg
Снимка № 146. Весела Несторова с група приятели пред "Изворът на Доброто".

Отляво: 1. Весела Несторова, 2. Косена, дъщерята на Темелко, 3. Юрданка Жекова, 4......... 5. Отзад е Гради Минчев, който поради високият си ръст стърчи над тях. Вижда се мястото, постлано с дребни камъчета от мрамор, чрез които Учителят е отворил Вторият фронт на войната през м. юни 1944 г. (5 юни 1944 п). Те стигат до краката на Юрданка.

240787.jpg
Снимка № 147. Изворът и коритото на "Изворът на Доброто"

240788.jpg
Снимка № 148. Владо Николов и Весела Несторова пред "Изворът на Доброто"

240789.jpg
Снимка № 149. Весела Несторова и Владо Николов седнали на стъпалата пред "Изворът на Доброто"

Link to comment
Share on other sites

240790.jpg
Снимка № 150. Весела Несторова с канчето за вода и Владо руснака пред "Изворът на Доброто"

240791.jpg
Снимка № 151. Владо руснака отляво, а Весела отдясно пие с канчето вода от "Изворът на Доброто"

240792.jpg
Снимка № 152. Весела Несторова и Владо Николов пред "Изворът на Доброто"

240793.jpg
Снимка № 153. Завръщане от планината.

1. Отпред вдясно е Ваца, съпругата на Симеон Стоянов, 2. Савка Керемидчиева, в бяло, до нея, 3. На три метра отзад е Николина Балтова с бялата забрадка, 4. Владо руснака, 5. Учителят, 6. Весела Несторова е до него, 7. Зад Весела е Любомир Лулчев.

240794.jpg
Снимка № 154. Весела е до Учителя отляво, а отдясно Владо. Лицата са същите, както на снимка № 153.

240795.jpg
Снимкя № 155. Завръщане от екскурзия.

Отляво: 1. Весела Несторова, 2. Зад нея е Владо руснака, 3. Кинчето Мариус носи хляб с двете си ръце, 4. Учителят, 5. До него е Любомир Лулчев, 6. Темелко Гьорев, 7. Най-открая в бяло сако е Симеон Стоянов, 8. Пред всички ги води Ваца, жената на Симеон.

240796.jpg
Снимка № 156. Пред извора на село Рударци, който е минерален и лечебен.

1. Най-отляво е Неделчо Попов в тъмния костюм, 2. По средата седнал с дамаджанката е Галилей Величков, 3. Отляво на Учителят е Весела Несторова в тъмния костюм, 4. А отдясно на Учителя е Косена, дъщерята на Темелко.

240797.jpg
Снимка № 157. Пред извора на село Рударци. Вижда се главата на Весела Несторова до Учителя. Същата снимка, както № 155, но в по-близък план. Лицата се виждат по-добре.

Отляво: 1. С бялата забрадка е Търса Лозанова, сестра на Петър Киров, 2. Станка, съпруга на Иван каруцаря, 3. Неделчо Попов с отворената яка на ризата си, 4.......... 5......... 6. Николина Балтова, облечена в бяло, 7. Вижда се главата на Весела Несторова, 8. Учителят, 9. Д-р Давидова, 10. Косена, дъщерята на Темелко. Най-отгоре вляво се вижда в бялото сако Симеон Стоянов.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...