Jump to content

1906_08_14 Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - трети ден


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя присъства на събора, 1906 -

Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - трети ден

 

Трето събрание от събора на Веригата - Варна, 1906 г.

 

Източници:
 
1. "Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г." - ТРЕТО СЪБРАНИЕ, 14 август 1906
 
2.  НАРЯД за събора 1906 година

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

ТРЕТО СЪБРАНИЕ

14 август 1906 г.

Прочете се от Даниила гл.10, от cm. 13 do края.

Прочете се от Йоана гл. 11, cm. 5-16.

На това събрание присъства духът на д-р Миркович, за когото имахме поставен стол около масата. Присъстваха тримата Невидими приятели, покровители частно на българския народ и изобщо - на славянството. Тия трима Приятели носят и името „Все". За тия трима Небесни посетители бяха наредени три стола пред иконите в стаята, където ставаха събранията ни. При влизането в стаята всеки от нас се покланяше пред тях и тогаз сядаше на стола си поред.

„Все" значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас, Който ни учи. Той е Великият Учител и Спасител. А Михаил е военоначалникът, Гавраил - вестителят. Вероятно тия са тримата ангели, които се явиха на Авраама при маврийския дъб и му обещаха бъдещото величие на народа, който щеше да произлезе от него, бездетния, защото у Бога нищо няма да е невъзможно.

Прочете се: Псалом 41, cm. 3; Изход: гл. 7, cm. 16; Деяния: гл.18, гл. 22, cm. 14 и 15.
Духът на д-р Миркович говори чрез П. К. Дънов. Духът на д-р Миркович поздрави всички ни и изказа съжаление, че не е работил както би трябвало да работи, когато бил между нас на земята: „Долу минавах за мъдър и умен, а тук съм като малко дете ". Той каза, че в астралния мир духовете работят и почиват. Тяхната работа била да преработват грубата материя и образуват видимия мир, в който ние живеем.

Приживе д-р Миркович обещал да се яви на г-жа Анастасия д-р Желязкова. Запитан от нея, духът каза, че изпълнил обещанието си на 13-ий август, неделя. „Аз дойдох у вас и вие ми дадохте цвете " - каза духът. И действително, в неделя, когато всички бяхме възлезли на горния етаж у г-жа Желязкова, дойде на гости д-р Рашев; тя му подала едно цвете. Това никой от нас не видя. Изглежда, че д-р Миркович се въплътил у д-р Рашев и по тоя начин изпълнил обещанието си. Духът на Миркович почти на всекиго от нас каза по нещо, а към Михалаки Георгиев завърши със следното: „На мъдрия ум не давай, на силния мост не ставай, за хляб не се продавай".

Някои от нас запитаха доктора дали се е явявал на медиумите в Сливен и Търново. По повод на този въпрос стана спречкване между присъстващите. Понеже един от нас не ми даде думата да се изкажа, аз (Димитър Голов - бел. ред.) се обидих и казах, че думата има не той, а г-н П. К. Дънов, който мълчеше. Лицето на г-н Дънов взе друг израз. Той избухна и каза:

Тук няма никакъв Дънов, а Аз, Господ, Който се проявявам чрез неговата душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се!

Всички замръзнахме на местата си.

 

Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г.

От книгата "Учителя във Варна"

Link to comment
Share on other sites

НАРЯД

за събора 1906 година

1. От 11 до 15 август 1906 г. става VII събор под председателството на Учителя Петър Дънов.
2. Присъствували 11 човека.
3. Присъствуват 3 невидими посетители, покровители на българския народ и славянството. Те са: Йехова + Елохим + Адонай (Святият Дух) = Все. „Все" - значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас.
(Справка:„Изгревът", томIV, стр. 36-39.)
4. Учителят Петър Дънов казва на 14. VIII. 1906 г.: „Тук няма думата Дънов, а Аз, Господ, Който се проявявам чрез Неговата Душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се."
5. На 15. VIII. 1906 г. Господ чрез Учителя Петър Дънов отправя следното напътствие:
„Аз съм, Който ще обърна и смекча сърцето на тоя народ. Вече ще имате Моето присъствие през тази година и ще благословя всичките ви работи. Приемайте благословението на Отец мой сега и всякога. Амин."
 
НАРЯД за събора 1906 година

Изгревът - том 11

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...