Jump to content

1935_03_08 Упражнение от Учителя, (за ръцете - при неразположение на духа)


Ани
 Share

Recommended Posts

Упражнение от Учителя, 

(за ръцете - при неразположение на духа)

 

Упражнението е дадено в лекцията "Двата университета",8 март 1935 г., Младежки Окултен Клас, София.

 

Направете един опит! Да кажем, че вие седите и сте неразположен духом. Направете тогаз следното упражнение.

Упражнение: Пръстите на дясната ръка се прекарват по показалеца на лявата ръка от основата на показалеца към върха на пръста. После, по същия начин пръстите на дясната ръка се прекарват по средния пръст, после по безименния пръст, по малкия пръст и палеца. Наблюдавайте какво може да стане. А някой път можете да правите опит с пръстите на лявата си ръка върху дясната. Ако правите опит с дясната си ръка върху лявата, ще имате едни резултати, ако пък правите с лявата ръка върху дясната, ще имате други резултати.
MOK13-14-15-1.gif


Второ упражнение: След като направихте горното упражнение, турете си ръцете така:

Съединете си двете ръце пред устата и то така: (Двата показалеца се допират горе с върховете
си.)
Същото направете и с двата средни пръста, с двата безименни и с двата малки пръста. Между съседните пръсти да останат широки междини. А двата палеца са хоризонтални и се допират с двата си върха, като образуват горе-долу една права линия. Последната, заедно с двата показалеца, образува един триъгълник (с връх обърнат нагоре).

И духнете сега три пъти. (Всички правят това упражнение. Духане през триъгълника.)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...