Jump to content

1942_12_25 Учителя дава първата част на песента "Духай, ветре!" София, Изгрева


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя дава първата част на песента "Духай, ветре!"

София, Изгрева

 

 
Първата част на песента, Божието слънце грее днес, е дадена в лекцията "Духай ветре", 25 декември 1942 г., Младежки Окултен Клас, София. Втората част, Хай-ди-ди. . . е дадена на 30 декември 1942 г. Тази песен първоначално е дадена от Учителя в този вид; по-късно, по желание на някои ученици, Учителя е изменил първата й част и така е публикувана в изданието от 1944 г. Песента е променяна през 1944 г. в Мърчаево Според спомени на музиканти, Учителя е добавил като финал на песента два такта с текст За теб, българино!
 
Беседата и документи за тази песен от архива на Пеню Ганев:
 
1. Лекцията "Духай ветре", 25 декември 1942 г., Младежки Окултен Клас, София

2. Спомен на Пеню Ганев: „БОЖИЕТО СЛЪНЦЕ ГРЕЕ ДНЕС ЗА ТЕБ, БЪЛГАРИНО!"

 

3. Документи на Пеню Ганев: 9.а. Песента, Духай, ветре!" от Учителя, според Песнарката на Мария Тодорова на стр. 129: с първата редакция на първата част от песента - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).

 

4. Документи на Пеню Ганев: 9.б. Първата редакция на частта „Божието слънце грее днес" от песента „Духай, ветре!", както е записана в тетрадка на Пеню Ганев след Бележки от беседата, държана от Учителя на 25.XII.1942 г., петък - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).


5. Документи на Пеню Ганев: 9.а. Песента „Духай, ветре!" от Учителя, според Песнарката на Мария Тодорова на стр. 114 -115: с втората редакция на първата част от песента - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).

 

6. Документи на Пеню Ганев: 9.г. Песента „Духай, ветре!" от Учителя, според Пеню Ганев: с добавката „за теб, българино!" - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).

 
 
Текст на песента:

 

Духай, ветре!
 
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес.
Духай, ветре, тихо духай,
тихо духай, мило гледай,
тихо духай, листе развий!
Лист развявай, цвят разтваряй,
цвят разтваряй, плод раздавай,
цвят разтваряй, плод раздавай.
Хай ди ди ди ди, да си иди.
Хай ди ди ди ди, да се учи;
да се учи, да получи,
да получи, да се учи.
Хай ди ди ди ди, да си иди,
да си иди, добро да види.
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес.

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов
http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/08_Duhai_vetre.mp3

Link to comment
Share on other sites

От книгата,"Минало, настояще и бъдеще". Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943).
Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998.
Книгата за теглене - PDF
Съдържание на томчето

25 декември 1942 г.

ДУХАЙ ВЕТРЕ

Отче наш

Махар Бену Аба

Направихме упражнението с ръцете пред гърдите и настрани.

Пишете: Пътят на най-лесната работа. Или покажете пътя на най-лесната работа. Всеки да пише, както мисли. Да се покаже пътя на най-лесната работа. Учителят взе цигулката, свири и пее: "Божието слънце грее днес". Всички пеем упражнението. Учителят свири друго. Това е музикална караница, казва: Знаеш, колко ме наскърби с писмото? Такова писмо пише ли се? (Пеем песента "Божието слънце грее днес") Ако бяхте се родили преди две хиляди години, съвсем другояче щяхте да пеете тази песен. Слънцето другояче изгряваше. Някой път не ви се мисли, имате музикална засеченост. Когато човек е неразположен, не иска да работи. Когато се изгуби музикалното настроение на човека, не може да работи, не може да чете, неразположен е духом. Човек като изгуби музикалната среда, не му се работи. Четири-пет души вървите, един ви мушне отляво, друг ви мушне отдясно, друг ви мушне отзад, къде ще идеш. Напред ще вървиш ли вече, казваш: Не вървя вече. Излизате в един свят, като ви мушкат четири-пет пъти, отказвате се.

Изпейте песента "Божието слънце грее днес". Учителят свири и пее: "Духай ветре, тихо духай, тихо духай, мило гледай." (Всички пеем песента)

Дето някой път сте неразположени, на какво се дължи? Срещнали са ви няколко души, един ви мушка в сърцето, друг ви мушка в ума, трети ви мушка в душата. Представете си, че някой ви е мушнал в главата, друг – в сърцето, трети ви ударил по корема, изгубите настроение. Невидими удари има, трябва да знаеш как да се справиш. По някой път човек мисли, че всичко може да направи. Щом получиш един удар, ако не знаеш как да го отклониш, ще изгубиш настроението си. Някой път каже ти някой обидна дума. Когато някой ви говори и иска да ви обиди, дигнете се по-високо, не стойте долу. Когато някой иска да ви обиди, не стойте долу, лесно може да ви удари. Щом усетиш, че някой иска да те обиди, качи се горе. Ако хвърля, нека хвърля долу камъни, ти да бъдеш горе, да не бъдеш долу. В сегашния живот всякога трябва да седиш горе. Всички обиди стават, когато Божественото слънце не грее. Щом то грее, то е хармония. Като грее, не бой се. Учителят пее "Духай ветре, тихо духай, тихо духай, мило гледай". Тази песен на учениците може да се пее. Вятърът е като човека. Голям човек е. Всичките думи са положителни. Може да си турите каквито думи искате. (Всичките пеем: "Духай ветре, тихо духай, тихо духай, мило гледай, мило гледай, листе развий".) В "тихо"-то, динамиката е отгоре. "Тихо" е динамична дума. "Тихо", но горе. От едно упражнение излезе една песен. Музиката не търпи заповеди. "Духай ветре, ти си пратен да духаш, духай, както можеш." Не че ние го правим да духа. "Ти си пратен да духаш". После "Тихо духай, листе развий". Думата "листе" е мека. Тази песен "Духай ветре", ще я предадете на другия клас. Имаме едно музикално упражнение.

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.

12. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 25.ХІІ.1942 г. Петък – 5 ч. с., София – Изгрев

Книги:

    * Духай ветре

      Минало, настояще и бъдеще (Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943). София, 1998)
      36 беседи от 25 септември 1942 г. до 9 юли 1943 г.

Начало: 05:00

 

Духай ветре

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Пеню Ганев:

 

14. „БОЖИЕТО СЛЪНЦЕ ГРЕЕ ДНЕС ЗА ТЕБ, БЪЛГАРИНО!"


Животът на Братството в село Мърчаево продължаваше, въпреки че бяхме се събрали много хора в дома на брат Темелко. Учителят обитаваше една малка стаичка, а от другата страна в една по-голяма стая вечерно време се махаха столовете и масите, постилаха се черги и сестрите лягаха на пода да спят. Сутринта това се вдигаше и прибираше и стаята се превръщаше в дневна стая, а през зимните дни на 1944 година служеше и за столова - там се хранеха всички. През лятото много хора се преместиха да спят по сайванти и плевни, но условията бяха трудни и тежки. През цялото време не секна обичайната работа на Учителя, Имаше беседи, разговори, даваха се песни и Учителят работеше с всеки, който бе готов за работа. Това се вижда и от моя разказ.

Сега ще разкажа и за една песен, върху която Учителят работи и направи няколко опита, за да я стъкми и даде в окончателен вид. Става дума за песента: „Духай ветре", която е дадена в сборника. Тази песен е съставена от три мелодии, т. е. от три части.
Първата част се нарича: „Божието слънце грее днес" и тя бе дадена по друг начин в Мърчаево, с по-бързо темпо. Учителят много пъти ме караше да Му я пея и аз я пеех и затова я знам и досега така, както я бе дал отначало. Но по-късно лично Учителят я промени и сложи по-бавна мелодия и това ще видите в нотния текст при единия случай и при другия случай. Защо я промени, не зная, но отначало я пеехме в първия вариант всички. Накрая остана във втория вариант и така сега е отпечатана в песнопойката. Но според мен трябва да се знае и първият вариант, за което и разказвам този случай - това ще да бъде въпрос на проучване в бъдеще от идните музиканти.

Думите „Божието слънце грее днес" се отнасят за Словото на Учителя, което ни даваше през Своето пребиваване на Земята.
Втората част на песента: „Духай ветре", е отбелязана в песнарката, така както бе първоначално, и в нея няма промяна. Третата част: „Хай, ди-ди-ди-ди, да си иде" също няма промяна.

Но когато се повтаря „Божието слънце грее днес", Учителят прибави думите: „за теб, българино" - или ще стане така
окончателният текст: „Божието слънце грее днес за теб, българино!" Това нещо не е прибавено в песнарката. А трябва да се прибави, защото лично Учителят го прибави. Учителят категорично заяви, че Божието слънце грее днес за българина, защото Всемировият Учител е дошъл в България и сваля Своето Слово на български език и чрез българската реч. А това Слово е Божествено Слово и ние бяхме едни от тези, които го слушаха и записваха, за да го оставим на вас за идното човечество.
Затова аз давам онова, което знаех, за да се помни от вас за свидетелство, че сме били до Учителя и сме слушали с отворени очи и сме записвали онова, с което Духът Божий се проявяваше чрез Учителя.

Смятам, че вие трябва да знаете и двете мелодии, както ги е дал Учителят, но ще да пеете така, както Учителят накрая се спря, т. е. с редакцията, която е в песнопойката, но с едно задължително условие - да прибавите към думите на „Божието слънце грее днес" и прибавеното лично от Учителя: „за теб, българино". По този начин то ще придобие своята истинска същност: „Божието Слънце грее днес за теб, българино" - защото това бе Истина и тя не може да се промени. Защото Учителят дойде в този народ, взе неговата плът, облече се в неговото тяло и изрече Божиите думи чрез словата български. Помнете това и пазете Словото!

 

Изгревът - Том 16
14. „БОЖИЕТО СЛЪНЦЕ ГРЕЕ ДНЕС ЗА ТЕБ, БЪЛГАРИНО!"

Link to comment
Share on other sites

Документи на Пеню Ганев

 

Духай ветре

(оригинал)


 
Izgreva_Tom__16-12.jpg9.а. Песента, Духай, ветре!" от Учителя, според Песнарката на Мария Тодорова на стр. 129: с първата редакция на първата част от песента - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).
 

Изгревът - Том 16

Духай ветре

Link to comment
Share on other sites

Документи на Пеню Ганев

 

Божието слънце грее днес

 

Izgreva_Tom__16-13.jpg9.б. Първата редакция на частта „Божието слънце грее днес" от песента „Духай, ветре!", както е записана в тетрадка на Пеню Ганев след Бележки от беседата, държана от Учителя на 25.XII.1942 г., петък - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).

 

 

Изгревът - Том 16

Божието слънце грее днес

Link to comment
Share on other sites

Документи на Пеню Ганев

 

Духай ветре


Izgreva_Tom__16-14.jpg


9.а. Песента „Духай, ветре!" от Учителя, според Песнарката на Мария Тодорова на стр. 114 -115: с втората редакция на първата част от песента - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).

 

 

Изгревът - Том 16

Духай ветре

Link to comment
Share on other sites

Документи на Пеню Ганев

 

Духай ветре
Izgreva_Tom__16-15.jpg

9.г. Песента „Духай, ветре!" от Учителя, според Пеню Ганев: с добавката „за теб, българино!" - към № 14., стр. 146 -147 в оригинала (131 -132 тук).

 

 

Изгревът - Том 16

Духай ветре

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...