Jump to content

1940_01_03 Учителя дава песента "Сила, здраве е богатство"


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя дава песента "Сила, здраве е богатство"

 

Песента е дадена на 3 януари 1940 г. в лекцията "Вътрешният господар", 3 януари 1940 г., Общ Окултен Клас, София.
 


Та казвам: Сега да ви дам следните думи: „Сила, здраве е богатство.“ Тия думи ще ги изпеете. Всички неща, които не са направени хубаво, имате право да ги критикувате, но хубавите неща не можете да ги критикувате. Умния човек, добрия човек, силния човек не може да ги критикувате. Си–ла – това са два тона. Тук има слизане отгоре надолу. Къде е ударението? На първата сричка. Тия думи могат да се изменят по много начини, но има само [един] истински начин. Щом изпееш нещо в съгласие с природата, ще придобиеш нещо. Щом при пението не придобиваш, ти не пееш хубаво. Ако не пееш хубаво, ще те критикуват. Аз говоря за музиката, при която се придобива нещо. Музиката дава разположение. Най-първо ще пееш тихо и след като се научиш да пееш хубаво, ще пееш по-високо. Непременно трябва да пеят хората. Казано е: „Пейте и възпявайте Господа в душата си.“

Нека да започнем изпяването на тези думи. (Учителят много пъти изпя тези думи: „Сила, здраве е богатство“.) Всички хора съставляват възможности. Те са едно благословение. Всеки един човек е едно благословение в света. Всяко едно същество – и дървото, и другите същества, са възможности. На всичко трябва да се радваме, понеже те са възможности, които Бог е създал в света. Радвайте се, че сте в един свят на възможности. Я изпейте сега тия думи. (Всички пеем.) Вижте каква сила дойде сега чрез тая песен. Дойде от невидимия свят, гениите на музиката.

Вътрешният господар

 
Текст на песента:
 

Сила, здраве е богатство
 
Сила, здраве е богатство,
сила, здраве е богатство,
сила, здраве е богатство,
е богатство, е богатство,
сила, здраве е богатство.

За живота на душата,
за живота на душата.

 
Изпълнение на песента от Симеон Симеонов (в началото около 9 секунди няма звук)
http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Sila_zdrave_e_bogatstvo.mp3

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...