Jump to content

1942_08_30_1 Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Трети ден - 30 август


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев.

Трети ден - 30 август

 

След всяко слизане от Рила, в София се провежда събор на Братството, който обикновено трае 3-4 дена. Предварително се разпращат наряди до братските групи в страната.

 

Наряди за 1942 г., изпратени от П. Епитропов

 

 

ТРЕТИ ДЕН, 30 август 1942 г., неделя.


Часът и редът - както в първия ден, само че ще се четат Евангелие от Лука, гл. 12, ст. 1-10 и беседата „Доброто съкровище" (от същата книга).


През трите дни ще се размишлява върху следното: „Аз мога да любя, добър да стана. Аз мога да обичам, силен да стана."


През трите дни ще има общ обед.


Всеки да послужи на Господа, както разбира и да Му принесе своя принос тъй, както му се открива.


Моля, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци.


За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.

Поздрав на всички братя и сестри.


14 август 1942 година

Изгрев - София

 

Link to comment
Share on other sites

НАРЯДИ за 1942 година

 • Обични братя, 12. III. 1942 год. - наряд за22. III., пролетното равноденствие.
 • Обични братя, 12. VIII. 1942 год. - наряд за събора.
 • Резюмета от беседите на Учителя през съборните дни -28. VIII., 29. VIII., 30. VIII. 1942 г.
 • Обични братя, 12. IX. 1942 год. - наряд за22. IX., есенното равноденствие.

1)      ОБИЧНИ БРАТЯ,


Отпразднуването праздника на пролетта - 22 март, т. г. ще стане по следния

начин:


Сутринта на 22 март - излизане преди изгрев слънце на определеното досега

Молитвата ще започне точно в 5.30 часа, както следва:

 • Добрата молитва.
 • Евангелие от Матея, 15 гл., 1 -10 ст.
 • Евангелие от Лука, 10 гл., 10-20 ст.
 • Евангелие от Йоана, 1 гл., 1-15 ст.
 • „Духът Божий".
 • Молитвата на Царството.
 • Отче наш.
 • „Блажени чистите по сърце. Те ще видят Бога." (три пъти)
 • Гимнастически упражнения.

Вечерта в 7.30 часа - братска вечеря от плодове, жито и ориз. На вечерята ще се повтори утринният ред.


Умоляват се братята-ръководители да съобщат настоящето на всички братя и сестри в града и околията.


За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.

Поздрав на всички братя и сестри.


12 март 1942 год.

Изгрев- София

С братски поздрав: П. Епитропов


                                           2) ОБИЧНИ БРАТЯ,


Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин.


ПЪРВИ ДЕН,28. VIII. 1942 г. петък.

          В 5 часа сутринта събрание в салона на Братството.

 • Добрата молитва.
 • „Духът Божий".
 • Евангелие от Йоана, глава първа, стих първи. Евангелие от Йоана, гл. 2, стих 10. Евангелие от Йоана, гл. 3, ст. 10-12.
 • Размишление: „Бог е Любов".
 • Четене беседата „Все, що е писано" (първата беседа от книгата със същото заглавие).
 • „В начало бе Словото".
 • Отче наш.

След това ще се направят гимнастическите упражнения.


ВТОРИ ДЕН, 29 август 1942 г., събота.


Часът и редът - както в първия ден, само че ще се четат Евангелие от Матея, гл. 5, ст. 1-12 и беседата „Всичко ми е предадено" (от същата книга).


ТРЕТИ ДЕН, 30 август 1942 г., неделя.


Часът и редът - както в първия ден, само че ще се четат Евангелие от Лука, гл. 12, ст. 1-10 и беседата „Доброто съкровище" (от същата книга).


През трите дни ще се размишлява върху следното: „Аз мога да любя, добър да стана. Аз мога да обичам, силен да стана."


През трите дни ще има общ обед.


Всеки да послужи на Господа, както разбира и да Му принесе своя принос тъй, както му се открива.


Моля, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци.


За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.

Поздрав на всички братя и сестри.


14 август 1942 година

Изгрев - София

С братски поздрав: П. Епитропов


                    3)  РЕЗЮМЕТА ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ


ПРЕЗ СЪБОРНИТЕ ДНИ


ПЪРВА СЪБОРНА БЕСЕДА

28. VIII. 1942 г„ петък, 5 ч.с.


ЗА ЧОВЕКА


Човек, който се смущава и тревожи, прилича: на канари, които се събарят; на изсъхнали листа; на съборени къщи; на изгорели въглища; на пепел от огнище.

Сега хората търсят красиви имена, красиви дрехи, книги, часовници, търсят красота отвън, а не отвътре. Прокажения човек с каквито дрехи да го облечете, той си е пак прокажен. Аз наричам неблагодарността в живота проказа. Неблагодарните са обикновени хора, а благодарните са герои.


Хората сега, като изваждат въглищата от земята за горене, освободиха вързаните духове, които са правили зло в миналото, преждевременно, преди да е дошла Любовта и те сега създадоха неблагодарността и вашите нещастия. Сега Любовта трябва да изправи погрешките на миналото, да донесе възкресението и възстанови първоначалния живот.

Полезна е машината, когато оживее, когато излиза пара и колелетата й се въртят. Но ако човек мяза на една застояла машина или параход, той не е човек. Както параходът без капитан не тръгва, тъй и всеки човек трябва да си има по един капитан, който да го направлява в живота. Някои го наричат дух, някои-ум.


Аз желая, тази сутрин, на недоволството, по закона на Любовта, да му дадете други стол отвънка, то да ви бъде слуга, а доволството да ви бъде господар.

Казват някой: „Да се обичаме." Но как? Любовта иде само от едно място. Всички казват: „Аз те любя, аз те обичам", а всички отлюбов умират. Сега залюбиш кокошката - изядеш я; залюбиш гроздето, ябълката - изядеш ги. Това е неразбиране на живота. Първо любовта трябва да дойде. Любовта е това, което носи живота. Но живота не може да възприемеш без любовта и благодарността.


Благодарете винаги за доброто и злото, благодарете за богатството и сиромашията, благодарете за всичко, за да бъдете безсмъртни.


Да обичаш, да любиш, разбирам: щедро да даваш и да благодариш за всичко. Да обичаш и нищо да не даваш от себе си, не е любов. Турете неблагодарността отвънка и ще видите Христа. Христос е туй, което внася сила и живот, не търсете Го отвънка: Той живее в сърцата, умовете и душите на хората. Да благоговейте пред Него. Благодарете на Бога за ума, сърцето и тялото си, и за всичко постоянно благодарете. Каквото и да ви боли, не мърморете, а благодарете.


Всички тия болки и страдания, които имате, това са ръцете на Бога, с които Той работи за вашето добро. Благодарете, че влизате в затвора и излизате от затвора, че се раждате и умирате. Човек, ако не може да се роди и умре, не може да разбере любовта. Бог ни е слугувал и ни дава свобода, и сега ни слугува, а ние искаме, без да слугуваме да станем господари. Първото нещо: искайте да станете доволни слуги. Няма по-хубаво нещо от слугуването и от благодарността. Благодарността отваря пътя на любовта.


Сега ще ви разкрия една малка тайна. Защо хората постоянно се карат? Човек, когато каже на някой, че го обича, той себе си обича в него, себе си хвали в него. И ти когато кажеш, че го обичаш, ти си влязъл в него и хвалиш себе си в него, а не Бога, Който живее в него. Ти, когато излезеш от него, виждаш погрешките си; и той, когато излезе оттебе, вижда погрешките си. Ако някоя мома залюби някой момък, тя люби себе си в него и обратно. Затова хората сега не се разбират, а постоянно се карат. Ти трябва, заради Бога, Който живее в хората, да ги обичаш. В сегашния живот има влюбване и разлюбване. Когато залюбиш някого, влез с Господа в сърцето му. Онзи човек, който влиза в домът ти без любов, носи нещастие. И ти, който влизаш без любов, носиш нещастие. Винаги в свойте мисли, чувства и постъпки носете любовта.


Ако не станете като малките деца, не може да влезете в Царството Божие. Или, ако не станете благодарни, не може да влезете в Царството Божие. Човек, ако не е доволен и ако не благодари за всичко, което му идва, той ще го изгуби. Всякой, който не благодари, е сиромах, а който благодари, е богат. Там, дето няма благодарност от сърце, доброта, разумност и любов, там има безпорядък. Затуй, да ви се оправят работите, приемайте с любов и благодарност всичко.


Сега има особени лъчи, които слизат от Божествената Любов, за да хранят вашите сърца. Желая тия лъчи да бъдат храна за сърцето и душата ви.


ВТОРА СЪБОРНА БЕСЕДА

29. VIII. 1942 г., събота, 5 ч. с.


Важно е човек да има една ясна представа за себе си. Най-първо човек трябва да се запознае със своята душа, после със своето сърце и със своя ум. „Бог е Любов"-турете тази мисъл в сърцето си, в ума си, в душата си. Кажете си: „Ще бъда като Него." Вложете Бога в сърцето си. „Бог е Любов" -тази мисъл да оживее във вас. Без любов нищо не можем да постигнем. Щом приемем любовта, Бог ще ни даде всичките възможности. Светът няма да го измените, но вие ще измените себе си. Днес Любовта ще ви посети в най-скромната си дреха. Да я познаете, тя ще ви донесе първия плод на живота. Ако вложите Любовта в сърцето си, ще имате новото -ще имате здраве.


В любовта онзи, който ви измъчва, ви изпитва. Злото казва: „Можеш ли да обичаш Господа?" Трябва да го обичаш. Злото ще остави материал. Доброто ще покаже пътя на постижението. Злото ще го обикнеш, за да го разтопиш. Само Любовта е, която разтопява злото. Любовта е един колективен акт. Двама, щом се любят и се крият, ще свършат катастрофално. Любовта трябва да бъде явен акт. Като любиш, да светиш. Слаби, болни, невежи сте, защото сте се отдалечили от Бога. Бъди добър! Бъди силен! Бъди добър чрез любовта! Бъди силен чрез обичта! Турете основата на любовта, която не се мени. Тя навсякъде е еднаква. Като станеш майка, трябва да намериш първата майка - Любовта. Като станеш баща, трябва да намериш първият баща - Мъдростта. Като станеш приятел, ще намериш първият приятел. Тогава ще разбереш силата на живота.


Не си струва човек по човешки да се жени. Има една волска любов - ще ти дадат слама. Истинската любов е онази, от която става хубав пшеничен хляб, в която оживяваме и възкръсваме.


Преди да е станал красив човек отвътре, не може да бъде щастлив. Благодарните са красиви, щастливи, силни. Всеки ден ще се срещаш с Господа и ще благодариш. Тогава „Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас". Както Отец ни е възлюбил, така и ние трябва да Го възлюбим. Трябва да приемем нещо и да дадем нещо от себе си.

В най-лошото, което днес става в света, искам да видите онова доброто, което иде и което е скрито в това лошото, а именно БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ.


ТРЕТА СЪБОРНА БЕСЕДА

30. VIII. 1942 г., неделя, 5 ч. с.


Кое е най-ценното на Любовта? Любовта ще те заведе най-първо при Мъдростта и Мъдростта ще те запознае с Истината, която дава свобода. Любовта ти е дала живота, Мъдростта ти е дала знанието, Истината ти е дала свободата.


Любовта е, която отваря книгата със седемтях печата. Тя е агнеца Божий. Ти трябва да имаш кандило на Мъдростта, да гори със сока на Истината и запалено с огъня на Любовта.


Щом обичаме света повече от Бога, ние сме в прегрешението. В новото учение ние трябва да се запознаем с Любовта, Мъдростта и Истината. Любовта дава живот и движение. Мъдростта дава знание и светлина. Истината дава свобода и сила. Бог е Любов, Мъдрост и Истина. Що е любов? Туй, което не се мени. Ония, които се запознаят с Любовта, ще възкръснат. Ония, които се запознаят с Мъдростта, ще бъдат облечени с най-красивата дреха, изтъкана от светлината. Ония, които се запознаят с Истината, ще бъдат свободни да ходят навсякъде. Само с Любов, Мъдрост и Истина ще отидете при Бога. Днес трябва да се запознаете с Бога. Днешният ден определя бъдещето. Щом можеш да ядеш, можеш да приемеш Любовта. Красота без Любов, Мъдрост и Истина не е красота. Красота, която произтича от Любовта, от Мъдростта, от Истината, това е красота. Любящите от какво се нуждаят? Слънцето да ги грее, никой да не им хвърля сянка - да им закрива слънцето. Човек е направен по образ и подобие Божие. Какво по-велико благо от това Любовта да се всели в сърцето му и да му даде движение и живот; Мъдростта да се всели в ума му и да даде знание и светлина; Истината да се всели в душата му и да му даде свобода и работа. Живота е най-хубавата песен. Твоята душа трябва да изпее тази песен както трябва. В движенията трябва да има красота. Кажи: „Господи, тъй както си показал своята Любов към мене, така аз ще покажа своята обич към Тебе." - „Отворете сега сърцето си", казва Господ. Не бъдете скържави, не скривайте нищо от Бога. Няма по-хубаво нещо от това човек да бъде чистосърдечен. Благословен Господ, Който се проявява навсякъде.


ЧЕТВЪРТА СЪБОРНА БЕСЕДА

30. VIII. 1942 г., неделя, 10 ч. с.


За да може да ме разберете като ме слушате, трябва да бъдете като дете, което се ражда, като затворник, когото освобождават. Да бъдете млади. Блажени кротките, които са силни да наложат своята кротост. В сегашния век се изискват герои. Те ще победят смъртта. Не е Волята Божия ние да умреме. Като раздадеш твоето богатство на бедните, цялото богатство на света е на твое разположение. Вие всички сте скържави.


Джон Холм, английски проповедник, казал на една мома: „Сърцето си дай на Бога, богатството - на сиромасите, а ръката си на този, който те обича."


Утре, като турят тялото в земята, къде е човекът? Това, което не умира, то е човекът: сърце, което е пълно с любов; ум, пълен със знание и светлина и душа, пълна със сила. Любовта, Мъдростта, Истината-то е човекът. Къде е Господ? Той е във въздуха, светлината, във водата, в хляба. Божественото е, което ни свързва. Ако една майка не може да обърне своите дъщери към Любовта, тя не е истинска майка; ако един баща не може да обърне своите синове към Мъдростта, той не е истински баща; и ако един брат не обърне свойте братя към Истината, той не е истински брат. Любовта, Мъдростта, Истината, съединени в едно, раждатживота, знанието, свободата. А шестте заедно раждат работата.


Блажени, които любят. Блажени, които обичат. Блажени, които служат и говорят Истината. Направете вашите хижи, вашите тела храмове, в които да живее любовта. Направете въглените, които сега имате, на диаманти, с които да се украсявате.


                                           4) ОБИЧНИ БРАТЯ,


Съобщава ви се, че есенното равноденствие ще се отпразднува в неделя на 20 септемврий, в 5ч. с., по следния начин:

 • Добрата молитва.
 • Молитвата на Царството.
 • Евангелие от Йоана, 14 гл., 1-16ст.
 • „В начало бе Словото".
 • Отче наш.
 • Гимнастически упражнения.

При братската вечеря в 7.30 ч ще се повтори утринният ред.

Тая програма важи само за 20 септември, а не за цялата година.


* * *

 • През годината ще се проучават Новият Завет и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочита с размишление посочената глава от Новия Завет или посочената страница от беседите.В другото свободно време - проучаване на Библията и беседите по свобода.
 • При изпълнение на задачата, вместо старото мото ще се произнася следното само веднъж:„Да бъдем готови да приемем Словото Божие в нашите умове, в нашите сърца и в нашите души и да го приложим. Амин. Тъй да бъде."
 • Почивка - всяка седмица от четвъртък на обед до петък на обед. Настоящето да се прати и до околните села, дето има кръжоци.

За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.

Поздрав на всички братя и сестри.


12. IX. 1942 г.

Изгрев-София

С братски поздрав: П. Епитропов

 

Изгревът - Том 12

Наряди за 1942 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...