Jump to content

1939_03_22_1 Учителят записва посланието към учениците "Вечният завет на Духа"


Ани
 Share

Recommended Posts

"Вечният завет на Духа"

 

 

Послание към ученицитe

КЪМ ДУШИТЕ, КОИТО ЧАКАТ

Това, за което копнеете, иде!

Това, което храните в душите си, е реалността на утрешния ден

Елате в страната на вечната пролет!

Елате в страната на вечното подмладяване!

Елате в страната на Радостта!

Елате в страната на Любовта!

Тя е тъй близо до вас!

Там няма болести и смърт.

Елате да приемете съкровищата, които ви се падат.

Елате в страната, дето ще намерите тия, които ви познават, и които вие познавате.


КОГАТО СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ

Когато слънцето грее, земята се пробужда, изворите протичат, ветровете духат, цветята цъфтят, дърветата дават своя плод и човек почва да мисли.

Тая книга е за ученика.

Тая книга е за всички!

Защото всеки човек е дошъл на земята, да се учи.

Всеки човек е дошъл на земята, за да стане ученик.

Тая книга е за всички!

Животното се е научило да чувствува.

А човек е дошъл на земята, за да мисли.

Вселената е предметно учение заради него, за да се учи.

„Направил го е малко по-долу от ангелите.“

Човек се учи, а ангелите служат.

Това, което те са учили, сега го проверяват, като слугуват.

Хората са ученици, а пък ангелите – служители.

Някой трябва да е бил ученик, за да може да слугува.

Служенето е по-високо от учението.

Небесният слуга седи по-горе от земния ученик.

„Син Человечески не дойде да Му послужат, а да послужи.“


ТОЙ ИДЕ!

Цялата природа говори за Него и Го очаква с любов.

И въздухът, и светлият лъч, и небето говорят за Него.

Вятърът, който минава край тебе, ти шепне тихо:


ТОЙ ИДЕ!

Ручеят, който шумоли до тебе, ти говори на своя език.


ТОЙ ИДЕ

Вслушай се в тихата светлина на звездите.

Те говорят тъй ясно за Оня, Който иде и носи вълната на Любовта.

Новото слиза безшумно в душите като пролетен лъх, като музика, като Велика хармония, като мекота и нежност, като Любов, която въздига душите от смърт в живот, извежда ги от мрак на свобода и простор.


ТОЙ ИДЕ!

Идването Му е като песента на утринната зора, като тържеството на изгряващото слънце.

Отворете с радост душите си за Него!

Запалете светилниците си!

Облечете се със светлите дрехи на чистотата, украсете се със злато и скъпоценни камъни, за да Го посрещнете.

Той носи ценни дарове.

Приемете ги, и огнени струи ще потекат пред вас.

Тай носи нова запалка – ДАР от Мировото Сърце – за вашия ум, вашето сърце и вашата воля.

Работа нова те чака!

Ще ореш, ще копаеш, ще сееш и ще жънеш с Любов.

И ще чуеш гласа Му – като глас на хилядострунна арка, като глас на много води, като радостна песен.

Тоя глас ти е тъй познат, тъй близък и свой!

И ще проблесне в тебе светъл спомен за твоята родина.

И сухите разпръснати кости ще се скачат една с друга, ще се облекат с плът и кожа, и Духът ще ги съживи.

И няма да вият вече чакали из развалините и пустините.

И там, дето не е имало вода, ще потекат буйни благодатни извори.

И изсъхналата лоза отново ще се раззелени и ще дава изобилен плод.

Пригответе Пътя на Мощния, Силния, Който иде сега!

Големият ПРАЗНИК

Ликува душата!

Душата е извор. Бистри води изтичат от нея.

Тя е градина, в която растат най-хубавите плодни дървета.

Ангели ги отглеждат.

Тя е светилище, в което гори вечният неугасим пламък, устояващ и на най-големите бури.

Душата е Радост, която иде в Безграничния.

Душата е Царството на Мира.

Душата е Любов!

Усърден молитвен зов на душата се възнася нагоре през вековете: – Ти, Безграничният, Същина на всички същини, Силният в силните и Силният в слабите, Безсмъртният в безсмъртните и Безсмъртният в смъртните, Любещият в любещия и Любещият в безлюбните, ела и ме поведи в пътя на Светлината. Той е, Който е бил, е и ще бъде!

Той през всички векове те е пазил, обгръщал те е с Любовта Си и ти е говорил по хиляди начини.

Той иде да направи жилище в тебе.

Стените му ще са от сапфир, смарагд и рубин; от топаз, хризопраз и яспис; от халкидон, сардоникс и хризолит; от берилий, якинт и аметист.

Той иде като огън всепроникващ, който ще се докосне до душата и тя цяла ще се запали и превърне в пламъци, които ще осветят света.

Елате всички на празника на душата!

И в нова светлина тя ще прозре Вечното си предназначение в живота.

И ще чуеш глас: – Мина Вече старото за винаги!

Никога няма Вече да бъдеш поругавана и потисната. И ще станеш камък жив в Моя Храм.

И ще побеждаваш с меча, който излиза из устата ти.

И ще влезеш в наследие на Вечното, което Любовта е приготвила за тебе преди създание мира.

Посрещнете Онзи, Който иде в душите като ярка светлина, като мощна сила, като огън всепроникващ!

Той иде!

Днес е празникът на Душата!


ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ

Велика музика е животът.

Блажен е оня, който знае да свири всепобеждаващия химн на живота.

Живот е Светлина.

Блажен е оня, на когото светилникът свети.

Под крилата на Безграничния всеки може да живее, когато пълната Божия Любов в него цари и пее.

Текуща вода е животът.

Ученикът понякога може да има в ума си много противоречия, от които идат като последствия ред разочарования.

Но може ли животът да има вътрешен смисъл без истинско разбиране!

Когато дойде денят, противоречията на нощта изчезват.

Празната стомна, сухият извор могат ли да задоволят жадния пътник? Изгасналите фарове могат ли да покажат пътя на странстващия кораб?

Когато ученикът минава през противоречия, трябва му светлина.

Днес мнозина живеят в избите, дето светлината не прониква.

Излезте из дълбоките изби да ви погалят слънчевите лъчи и да подишате свежия въздух!

Добре е да сте пред лицето на животворното Слънце, да сте във връзка с пламтящите животворни лъчи на Виделината.

Хиляди пъти и по-добре да слушате тихия глас на Бога, който се разнася в природата, в нейните малки гънки, в светлите ручейчета, отколкото грубия рев и ламтеж на потъмнелия свят в неговите дълбоки изби.

НАВСЯКЪДЕ ДУХЪТ НА ПРОЯВЕНИЯ БОГ ГОВОРИ

Той внася мир и радост в душите, Любов към всичко живо. Там, дето Неговият поглед е насочен, Истината живее, Светлината работа, Чистотата сърцето краси.

Много пъти лъчите на Живото Слънце еднакво падат на праведни и грешни.

И когато познаеш Неговия говор, живите струи на Любовта ще потекат в душата ти.

Само Бог е Любов. И когато тази светлина озарява, само Той я познава.

И тогаз ще познаеш своята задача на земята. Защото всяка душа е дошла на земята да донесе нещо на света.

Душата трябва да биде будна и съзнателна за своята задача и мисия.

 

* * *

Съхранявайте Божествения Пламък във вас като най-ценното за човешкия дух.

В този Пламък израстват всички добри мисли и чувства. В Него те растат, цъфтят и зреят. Само в него човешката душа добива възвишеното, благородното: Любовта и Мъдростта в техните Божествени прояви.

Божествената наука, на която Природата и цялата Вселена са само външна проява, носи на избраните души, които се вслушват в гласа на Духа, Великото Благо: изявяване, проявяване, опознаване, сближаване. Това са живите процеси на Божественото, което сега ви се изявява и ви приканва към честен труд и благородна работа.

Вслушвайте се разумно в Тоя Глас. Разбирайте правилно Неговите упътвания с радост и Веселие на душата.

Събирайте сладкия нектар на живота от Божествените цветя като трудолюбиви пчели, които са избрали хармонията, чистотата и порядъка на Висшата Култура на Любовта.

Търси Светлината, при която можеш да четеш.

Търси топлината, която не изгаря нещата, но при която те зреят.

Ти си приятното в живота. Те са носителите на Истината. А самата Истина е Глава на Разумното във всяка душа.

Любовта е първият плод на Духа.

А Мъдростта е силата, която организира нещата.

Любовта никога не спи, не заспива; тя всякога в Истината будна стои.

Човекът на Любовта е в Истината.

Не оня, който говори за Любовта, но който я има в своята душа.

Човекът на Мъдростта е в Свeтлината.

Не оня, който говори за Мъдростта, но който я има в своя Дух.

Човекът на Добродетелта е в творческата Мирова Воля. Не оня, който говори за Добродетелта, но който я има в своето сърце.

Де е Истината ?

Там, дето душата, духът и сърцето ся свободни!

Любовта изтича от Бога и носи живот.

Тя носи всичко в себе си. Всички цeнни неща в живота идат като резултат от нея. В изявената Любов, която носи мир, радост, светлина, топлина, чистота, истина в живота, е Божията Любов.

Мисли, чувства и действия, заченати в нея, имат смисъл.

В нея живейте, за да разберете Божията Мисъл за самите вас.

 

* * *

Само през страдание човек чист става и Любовта в него се проявява.

Любов, която се проявява и вечно остава, която при всички положения вътрешно еднакво остава, е Любов!

Като чуеш гласа ѝ, ще станеш, ще оживееш, ще възкръснеш и ще познаеш Истината.

Любовта не се мами и никого не мами.

От сърцето на тая Любов извира най-чистата вода; от душата ѝ излиза най-малката светлина. В нея лъжа не живее. В нея има мир, който превъзхожда всяко знание; и радост, която светът не е вкусил още и не познава.

Да бихте били всякога будни, какво не бихте видели!

Там е Великият стремеж, Великото Благо, което всичко дава.

Блажен е оня, който гладува и жадува за тая Любов.

В нея Безграничният живее!

Тя е светлина над всички светлини и носи живота на сегашната Истина, която никога нито се променя, нито се изменя. Великият Закон на живота се мени, без да се изменя; изявява се, без да се изяви.

Дано един Лъч от тая Любов достигне до твоята душа, до твоето сърце – до тебе и до всички!

Какво по-добре от чистата вода на живота, от чистата светлина на Мьдростта, от чистата Любов на Божествената Същина!

Човек трябва да развие в себе си възприемчивост към нея.

Защото светлината е за оня, който има очи; любовта е за оня, който има сърце възприемчиво; животът е за оня, който има будна душа.

Надеждата поддържа живота, вярата – разума, а Любовта – вечния подтик в глъбините на душата.

Любовта иска изявление; Мъдростта – приложение; Истината – осъществяване.

Само чистата Божествена Любов прави душите съвършени.

„Чистите по сърце ще видят Бога.“

Великото и малкото си в хармония само в Любовта, в която Бог се изявява.

Любовта говори на душите за радости и скърби.

Речта ѝ е кратка и съдържателна.

Любовта е пълна с Мир и Вяра, която превъзхожда всеки ум.

Бог е Любов безгранична и света. Тая Любов е абсолютно разумна, чиста от всякакъв примес.

Чистотата и Любовта си синоними на разумност и благородство.

Не всичко, което може да се нарече любов, е Любов.

Любовта познава само оня, Който живее в нея.

Сигурността в живота на ученика седи в учението на разумната Любов, която никога не отпада, а постоянно расте. Всичко, което отпада, не е любов – това е сянка на живота.

Имай вяра жива, неизменна, постоянна. Любов безгранична, която не отпада. Любов, която непреривно не расте – отпада.

Оня, който има Любов, която непреривно расте, е от НОВОРОДЕНИТЕ.

А само когато се роди човек отново, той не греши. Той живее в радостта, в която Бог обитава.

А радостта от Бога носи вечния(?) живот в себе си.

Любовта не се петни. във вечната Любов другояче действуват законите на живота.

Човекът на Любовта е ограден с жива светлина.

Благодатта на цялото небе се изявява в Любовта!

Знайте, че два пътя водят към Бога. Път на Любовта и Път на Мъдростта. Път на Любовта е приятен за ходене. По него и децата ходят. Но пътят на Мъдростта е стръмен, скалист и пълен с препятствия. Той минава през най-високите планински върхове, де буря цари. През този път ученикът може да мине само със своя Учител.

Оня, който мине по пътя на Любовта, е подготвен да възприеме Великата Божествена Мъдрост.

Любовта е най-добрата подготовка за възприемане на Мъдростта.

Затова се казва: Любовта носи Светлина!

 

* * *

Приложете живия Огън на Любовта, живата светлина на Мъдростта и живата сила на Истината.

Любов, от която блика живот, е същинска Любов. Мъдрост, от която блика светлина, е истинска Мъдрост. Истина, от която иде Свободата, е самата Истина.

Там Духът цари!

Там, дето има светлина, там дето има чистота духовна и свобода Божествена, Духът се изявява.

В изявената, проявена и осъществена Любов на Бога душата разкрива своите най-благородни черти.

Имай живот и любов в душата; светлина и мъдрост в ума; чистота и мекота в сърцето; свобода и истина в Духа.

Умът със светлина се озарява и с мисли се населява.

Водната повърхност на сърцето със зеленина и живот се изпълва.

Приемай Божествената топлина на Любовта; ангелската светлина на Мъдростта: чистотата на сърцето и силата на Духа.

И ти влизаш в пътя на растежа на своята душа.

Блажена е всяка душа, която ходи по светлия път на всегдашното Благо на вечния живот.

Приеми чистотата в сърцето си и Любовта ще дойде в своята пълнота.

Вложи правдата в живота си и тя ще внесе яснота в решенията ти.

Вложи добродетелта в силата си и ти ще внесе в тебе неизменна вярност, и Духът на Бога ще обитава в тебе.

Ти ще бъдеш под Неговите крила, пред очите на Неговата МИЛОСТ.

Доколко сърцата ви са чисти, нека Любовта да говори; доколко умовете ви са озарени, нека Мъдростта да свидетелствува; доколко душите ви са свободни, нека Истината да каже.

Светлината с ръка не се хваща, но с очи се вижда и с ум се разбира.

Тази светлина води и изпадналата душа през тъмнината. Когато през най-тъмната нощ на живота пред душата се яви една малка светлинка, душата се изпълва с радост. Тази светлинка почва постепенно да расте, докато всичко става светло наоколо ти.

В тази Светлинка душата чува гласа на Оня, Който я води!

Ръката може да хване само образувалия се плод от Светлината; окото може да види слугата, който го донася; и умът може да прочете писмото на оня, който го праща.

Свещеният плод на живота трябва с всичката Чистота да се хваща.

Душата на ученика трябва да е обхваната от свещения трепет на Божествения Дух.

Само с тая чистота и с тоя трепет ученикът може да се доближи да види Свещеното Лице на Истината и да разбере ВЪЗХОДЯЩИЯ ПЪТ на Любовта.

Великите идеи живеят в благородните души; светлите мисли – в светлите умове; и чистите желания – в чистите сърца.

Съвършеният е вън от всяка съблазън. За него са чужди нисшите човешки прояви. Душата му е пълна с Любов, Мъдрост и Истина.

Бог е Светлина, в която зреят плодовете на Добродетелта.

Само Бог е Любов.

Учителят носи тая Истина!

Той е дошъл да възстанови падналата чистота.

Божията Любов на всичко издържа. За нея се държи Учителят. В човешката любов всичко замира.

Добре дръжте изпита на вашето сърце, душа и дух. Тогава ще се отворят Царските Врата на Божията Истина. И Любовта сама ще ви посрещне в преддверието на Новия живот, който Христос носи в света. Тогава вашата душа ще се зарадва и изпълни с Божията Благодат.

 

* * *

В време на изпита си ще опиташ Божията Милост. – Без страх и без тъмнина, с живот и Светлина. Напред в Любовта безгранична!

Научи законите как да превъзмогнеш изпитите, които можеш да минеш. Те раждат нови подтици, будят нови сили, нови хоризонти, и така чертаят Светлите бъднини, определени от Великата Любов на Вечния. Те носят растежа на всяка душа.

Страданията са мъките на раждането на един висш живот в душата. Те я събуждат за една нова среда, в нови условия, за нова дейност. Тя влиза в един нов свят!

И силата на всеки човек седи в минатите изпити и страдания. Силата на ученика се познава при изпитание. При страданията изгаря всичко натрупано през вековете, и душата застава със своята невинност и чистота, и с ново прозрение за пътищата на Бога.

Въгленът, подложен на висока температура и силно налягане, добива красотата и чистотата на диаманта, който пречупва слънчевите личи с ярък блясък, и ги отразява в хиляди багри.

Може да се допусне да минеш през известни изпити и скърби, за да се кали духът ти.

Скърбите са привилегия за разумния човек, а радостите сa благо за него, ТЕ вървят заедно.

Знай: от мъки и страдания се излиза с Мъдрост и Лю6ов!

Дръж изпита се добре във всяко отношение. Имай вяра! А вярата е израз на Любовта.

 

* * *

 

Праведният седем пъти пада и става.

Падналият няма приятели освен Бога, При най-големите изпити мисли, че никога не си сам и изоставен.

Ученикът трябва да бъде герой, който след като пада и става много пъти. продължава своя път нагоре, дето Истината го зове!

Бог е вдигнал хиляди паднали души, които са уповали на Него!

Не оставяй да мине изпита неиздържан от тебе.

Светлината, Мирът и Любовта да те крепят и пазят и да те изведат на ПОБЕДА.

Любовта на Учителя е изпитана. В нея няма изключения. Изпитва се любовта на ученика. Ако той мени своите учители – той не е познал своя Учител; неговото сърце няма прозрението на Любовта. Той още е във външния живот.

Изпитва се знанието на ученика. Знанието на Учителя е изпитано. Изпитва се сърцето и волята на ученика – могат ли да устоят на съблазните. Ако устояват, той с право заслужава Любовта на Учителя си. Това радва Духа на Учителя. Той се радва, че ученикът е в Светлината на ВЪЗХОДЯЩИЯ ПЪТ, а не в измамата на майя.

Щом стоите в Светлината на проявения Учителя, вие сте ученици на Едната Проявена Божия Любов, в която няма измяна, нито заблуда, ни лъжа, ни измама. В нея има вечна радост и блаженство дето Светлината не потъмнява, но вечно остава като Божествена нежна милувка на душата.

И ти ще се увериш в Едната, Вечна Истина, която е Бог на Любовта!

Това, което разкрива живота, е Любов.

Това, което разкрива знанието, е Свeтлина.

Това, което разкрива силата, е Свобода.

Този, Който те ръководи, е Верен и истинен във всичките Си пътища.

Той е Учител във вечната Светлина, на Проявената Безгранична Любов!

Натовареният да се разтовари; и обремененият да снеме бремето си.

Ученикът сам в живота си ще докаже доколко цени ЗАВЕТА НА ВЕЧНАТА ИСТИНА – доколко обича Учителя на своята душа.

Две неща трябва да има ученикът: ДОСТОЙНСТВО И СМИРЕНИЕ.

Ученикът сам трябва да се съди, преди да е дошъл съдът от вън.

Той не трябва да прави бързи заключения за неща, с които не е опознат добре.

Той трябва да познава всяка душа на мястото, дето тя се намира. Защото на светлината едни неща растат, други цъфтят, трети връзват, а четвърти зреят.

Ученикът във Великия Път на Светлината се вдъхновява от нещо по-възвишено, отколкото човек може да мисли.

Той трябва да покаже, че в него Безграничният е вложил нещо добро.

Всичко така да бъде, както Господ е казал!

Ученикът трябва да изнесе товара си до край. И да го занесе дар на Бога и дар на дома си.

Духът му не трябва да отпада.

Онова, което отличава човека, е да бъде винаги верен и истинен. Той трябва да живее във Великия Живот, де Любовта, Мъдростта и Истината царят.

Ти ще учиш, ще търпиш, ще се радваш, ще мислиш, ще работиш, ще вярваш и ще благодариш на Бога за най-великото в твоя живот.

Това е Волята на БЕЗГРАНИЧНИЯ!

Учителят е всякога абсолютно истинен към ученика си. Ученикът трябва да познава своя Учител с абсолютна вяра. Него Учителят познава през вечността в целия му развой и път. Този, който се учи, всякога трябва да бъде верен към оня, който го учи.

Ученикът знае и е абсолютно убеден, че Учителят желае и работи само за неговото върховно добро и напредък в живота.

Едничката грижа на Учителя е напредъкът на ученика. Скъпоценните камъни, изработени в душата на ученика, той ги поднася като жертва жива, като дар любовен, най-свет и чист,

пред степите на Безграничния, за Вечен Завет между тях!

И тези камъни ще блестят вечно като сияйни звезди по небесната твърд – пред Лицето на Безграничния.

Те ще говорят за Славата на Вечния !

Едничката цел на Учителя е да се прослави Бог в човешките души. Затова е Той дошъл Сам.

Така се ражда НОВИЯТ ЧОВЕК НА НОВАТА РАСА, СВЕТЕЩАТА.

Той ще разбира езика на Девите; и очите му ще се отворят да види как ангели слизат до него и възлизат. Когато минава покрай плодни дървета, клоните ще се навеждат, за да си вземе от плода им, и после пак ще се изправят. Птичките ще кацат доверчиво на рамената му. И животните няма да имат боязън от него.

Това ще бъде едно Ново Изявление на Живот, Красота и Радост.

Красотата ще се изрази в нови форми. Навсякъде, дето има едно леко докосване на Божествения Дух, Красотата ще се явява!

Красотата ще твори, за да покаже неизчерпаемите богатства на Духа. Тя ни разкрива тайните на Духа.

За онзи, който има прозрение, ВИСШАТА КРАСОТА, ВИСШАТА ЛЮБОВ И ВИСШАТА ИСТИНА са едно и също нещо. Те са език на Божия Дух!

Чрез тях се прославя Бог!

Винаги се вслушвай в свещения шепот на Бога.

Да се съмнява ученикът в своя Учител, това е да позори себе си. А пък да се съмнява в Бога, това е да изгуби живота си.

Да познаеш Бога и Учителя – това е начало на Вечния Живот.

Тези Думи са за трудолюбивите ученици.

На тях ще се проговори със зрящите Лъчи на Виделината, в присъствието на Любовта, Мъдростта и Истината.

Да бъде тъй, както Единият, Вечният е казал!

„Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.“

Той ще даде всичкото свое съдействие на своите добри ученици, които ходят в пътя на Благостта.

Любовта, Мъдростта и Истината да бъдат с вас сега и всякога през всичките векове.

Те да топлят и озаряват всичко добро и възвишени във вас.

ТОВА СЕ ДУМИТЕ НА ЖИВОТА!

Учителят е всякога на страната на добрите ученици. Ученикът, който се учи добре, може всякога да разчита на Любовта на своя Учител.

Блажени любещите, защото ще имат изобилен живот.

Блажени ходещите в Мъдрост, защото ще пребивават в Светлината.

Блажени живущите в Истината, понеже от тях ще паднат всички Вериги на ограничението.

Любовта да бъде с вас – Любов, която носи Мир, Радост, Чистота, Разумност и Търпение Божествено.

Любовта на Духа Свети да ви озарява.

Бъдете Весели духом. Слънцето на живота еднакво грее всякога.

Мирът да бъде с всички вас, които носите Божията Чистота.

Светлината и Обичта еднакво да пребъдват с всички ви – ученици на живота!

ТОВА Е ВЕЧНИЯТ ЗАВЕТ НА ДУХА. ИДЕАЛЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ В ЦАРСТВОТО НА БОГА

Земният живот представлява една Велика школа, в която душите се възпитават да усвоят пътя на Истината, която води към Първото Начало на Живота – Бога.

Искай Любовта! Търси Мъдростта! Хлопай за Истината! Гдето е Истината, ходи там където свети Мъдростта – мисли там! Където е Любовта – живей там!

Не преставай да работиш!

Радвай се на най-малката своя придобивка.

И благодари на Бога, че те е удостоил да видиш Великото на живота, скрито в малкото!

Радвай се, че си намерил своя Учител.

Радвай се на онова в тебе, което расте и се развива, което расте и зрее.

Вярвай в непостижимото! Вярвай в невъзможното! Вярвай в това и ще видиш Вечната Реалност на Живота – Бога! Вярвай в тях и ще дойдеш до тяхната постижимост.

Бог е Бог на непостижимото, на невъзможното.

Той е създал света за това, със своето Слово Той разкрива небесата с милярдите слънца!

Ако търсим възможното и постижимото – ние търсим човешкото; ако търсим невъзможното и непостижимото – ние търсим общуване с Бога – Божественото! А това е пълнотата на Живота!

Пътят на невъзможното и непостижимото е Път на реалните блага – път на всички ценности в живота.

Истинно е: Любовта е Любов на непостижимия Живот; Мъдростта е Мъдрост на непостижимата Виделина; Истината е Истина на необятната Свобода!

Страданията и мъчнотиите са граница между възможното и невъзможното, между постижимото и непостижимото.

А непостижимото и невъзможното ни въвеждат в Царството на необхватната и непресъхваща радост и ни разкриват Изворите на безконечните дарувания на Духа.

ТОВА Е ИДЕАЛЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ! – Души, които служат на Господа на всичката Пълнота, Животворящият огън във всичко.

Те не търсят постижимото и възможното. За тях това е дело на миналото. Ала непостижимото и невъзможното е дело на бъдещето – Великия копнеж на душите им.

За тях настоящето, дейността им и Животът е Любовта, Виделината, Истинната, Свободата.

Това са пътищата, методите, по които непостижимото и невъзможното ни разкриват красотата и простора на вечните обиталища на Духа, дето пребъдват творческите сили на Космоса.

От там иде силата на Живота, светлата мисъл на Духа!

В Него се вместват всички Велики блага!

Това е път на Едного, път на Съвършеното.

Това е път на недостижимото – път към Свещените Извори на Живота!

Така се открива, изявява Вечният, Безграничният:

Аз съм Път на Любовта!

Аз съм Път на Мъдростта!

Аз съм Път на Истината!

Гдето е Животът, Виделината, Свободата, там съм.

КЪМ ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА

Красив е Пътят на Възхода!

Човешката душа върви по него.

Някъде стъпва по остри камъни. Някъде пътят е стръмен, и главоломни пропасти са от двете му страни.

Понякога пътят е тесен като острието на нож.

Лицето ѝ я светли. В очите ѝ се чете една чудна светлина на възторг и умиление.

Ярка звезда блести над главата ѝ. Тя ѝ помага винаги. и всякога ходи с нея. Тя пръска лъчите си наоколо и осветлява пътя ѝ.

Грамадни сенки от околните канари играят край нея.

Пътят е труден, но тя не усеща умора. Няма никакъв товар на гърба си, но се чувствува богата и силна!

Тя е радостна. Едно Слънце грее в нея.

Сърцето ѝ е сгряно от един вътрешен Огън! Тя мисли за тия, които са долу в долината.

Изкачва се нагоре към шеметни висини за тях.

Всички долу ѝ са мили и близки.

Тя иска да раздаде всичко, каквото има, на тия, които обича.

Чувствува, че не е сама. Усеща около себе си присъствието на хиляди светли същества, които я обичат и които тя обича.

На върха има един Извор, чиито води имат вълшебна сила.

Те имат чудната сила да лекуват всякакви болни, да подмладяват стари, да съживяват умрели.

Тя отива нагоре само за хилядите свои близки долу в долината: болни, немощни, слаби, остарели и умиращи.

Близо е Вече Върхът.

Като се върне, ще им занесе от кристалните струи на живота.

И ще им покаже Пътя.

И хиляди ще тръгнат по него!

КРАСИВ Е ПЪТЯТ НА ВЪЗХОДА!

Душата върви по него.

НА РАБОТА!

Пробудената душа казва: – Мина дългата нощ.

Дигнат е воалът от моите очи и аз разбирам Вече: Всичко е Красота! Всичко е Радост! Всичко е Чистота! Всичко е Любов!

Аз обичам всички, понеже Красотата, Радостта, Чистотата и Любовта са в тях.

Ще отида при обезверените, за да им дам от Светлината, в която живея.

Ще отида при плачещите, за да им дам моята радост.

Ще отида при отчаяните, за да ги утеша.

Ще отида при обременените, за да им дам от моята Любов.

Ще отида при всички, за да се раздам на света!

И в това е моята Радост!

Защото всички те са в мен, и аз в тях. Аз отивам да служа.

 

Вечният Завет на Духа (22.03.1939)

Текстове и документи от Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...