Jump to content

1938_12_27 Разговор на Учителя с Лулчев. 27 декември


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор на Учителя с Лулчев.

27 декември 1938

 

Този разговор е описан в спомените на Любомир Лулчев (1886-1945 г.)

 

Спомен на Любомир Лулчев: Среща с Учителя, 27.XII.1938 г., 10-11 ч преди обед

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Любомир Лулчев

 

(16) Среща с Учителя, 27.XII.1938 г., 10-11 ч преди обед


Разправих му в общи черти случилото се снощи  между мен и царя. Казах му, че политиката ми е отвратителна, че не бягам  от работа, но тая работа ми е гнусна и пр. Той беше сериозен, слушаше, а  после ми каза:

«Ако ти беше цар, а той - слуга, как щеше да  постъпиш? Или ако той е слуга, а ти - цар, как щеше да постъпиш?  Божественото е слугата добре да свърши работата, а господарят добре да  плати. Ти сега си като една красива мома - навън знае да носи китките,  знае да приказва с момците, а вкъщи не знае да готви, да пере...

Царят е на трудно положение - има от десетина души да избира, а пък не е решил кого да избере.

За да се поправи един народ, потребни са  най-малко пет години да са школували тия, които ще станат министри, да  са били ученици, и тогава да станат министри.

39-ата година (1939) е по-добра («по-хубава»,  каза Учителят). Изпълнителна (?) година ще е. Война няма да има. Но ти  още не им казвай.85

Сега Германия седи като тил, а Италия иска да  вземе. А Италия е изложена - тя е един ботуш и може да я прегазят, тя не  е защитена.86 Сега се образува един фронт - Америка е  обединена срещу Германия. Ще си премерят силите. Подкупите играят сега  роля на идеите. Едно време Австрия подкупи България да вземе участие във  войната, но после Австрия изчезна.87

Брат ти много бърза и всичките неща ги преувеличава. Трябва да се намаляват. Всичкото лаене на кучетата не е все по вълци...

Ти трябва да знаеш, че човек, който отива да работи, не трябва да има охлузена кожа.

Сега всички са много умни и мислят да си оправят работите.»

Минахме на научни теми.

«Водата, като пада по един наклон, добива сила.  Отгде я взима? На равното я няма тая сила. Наклонът е от други свят.  Разумно същество чрез наклона дава сила - друго направление.

Плоскостта е възможност, а силата е от мен, който  наклонявам. Ако по наклона пуснеш предмет, търкаля се, но ако го  свържа, и той не мърда. Изключение ще бъде... Ние констатираме факта, че  пада от тяжестта, а при другия случай къде е тяжестта? Малка причина,  турена при едни разумни съчетания, може да предизвика големи последици.

Ако човек си остави тялото, ще бъде без тяжест.  Енергията няма тяжес-тта [на] материята. Ако туриш на едни везни 1 кг, а  го вържеш отдолу, колко ще тегне? Колкото си искаш. Ако един човек  тегне 100 кг, а вдига 200, откъде иде силата? Геометрията сега както я  чертаят и учат, са само сенки, а сенките не се чертаят, а отразяват.  Това са частични разбирания, [но и] те са необходими... Има един, който  трябва да се увлича, а другите да постоянству ват (?)...

Царят подозира. Страх го е. Ще проучава до подир  Нова година. То е губене на време. Трябва да приложи. Трябва да разбере,  че не му се заповядва, а той трябва да го направи като най-достоен, за  това да му се каже: «Ти си най-достойният човек, способният, който може,  трябва да направи тия работи.»

Днес ми казаха, че Стойчо Мошанов се оплакал, че аз съм го изкарал пълномощник на големите капитали. Учителят:

- Кажи му, че го смятам, че може да работи и само ако иска да върви по правия път, аз ще бъда зад него!

 

Изгревът - Том 20

Среща с Учителя, 27.XII.1938 г., 10-11 ч преди обед

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...