Jump to content

1940_10_03 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 октомври


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 3 октомври 1940 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Законите Божии

 

(Бележка: под заглавието "Законите Божии" са поставени на тази тема още няколко разговори с подобна тема, но в различни години)

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

107. Законите Божии


3. Х. 1940 г., на обеда


- Рибите научили хората да правят параходи. Птиците ги научили да пра­вят аероплани.


Човек, като прави погрешки и му ги поправят, стимул добива да се самоусъвършенствува.


10. VII. 1942 г., на обеда


Бог е там, дето има радост и веселие. Дето има страдание и скръб, там не е. Възлюбленият ви посещава само когато позадремете и се отдалечава. А когато [...], образува дъжд, цяла гръмотевица!


Чрез различните плодове се възпитават децата.


Шофьорите да са много внимателни.


Лешникът е много хубаво растение, магнетично. Сянката му не е опасна.


1942 г., Петров ден

- Той иде да оправи света. Казва: „Няма да се биете, че като дойда, тояга ще има и за малки, и за големи. Всичките хора да турят за задача да изпълнят Волята Божия, всеки както разбира, но да бъде честен!"

Посветете главата си, сърцето си, тялото си в служба на Бога. Пазете вашето тяло чрез Любовта, пазете вашия ум чрез Любовта и пазете вашето сърце чрез Любовта.


24.VIII. 1941 г., на събора

- Ученикът трябва да каже: Законът на Бога е закон на всички (на света). Законите на Любовта, Мъдростта и Истината са закони на света, на целия космос.

19. IX. 1941 г.


Който със своята мисъл не вреди на никого, той има права мисъл.


10.VI. Продължение на разговора на 14 стр. от тази тетрадка [№ 80, с. 399]:


Да вземат тона do, 1/2 mi:


хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо.


Музикална забава: do, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re.


do, sol, do, sol. хо, хо, xo, o!


Класическото ще оставим, то прибира. Веселото дава. Класич[ес]ката е песен на осиромашалия. Свириш на човека, да му мине.

 

 

Изгревът - Том 17

107. Законите Божии З.Х. 1940 г., на обеда

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...