Jump to content

1940_05_10 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 май


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 10 май 1940 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Съотношения

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

105. Съотношения


10. V. 1940 г.,. след гимнастиките, при черната дъска


Правата линия не може да се мери. С нея се мери кривата линия.


Правото си е право, то не може да се мери. Ще го приемем такова, как­вото е.


Izgrew_17_68.jpg


(Фиг. 12) Линията „а" и линията „b" са свърза­ни, но в един свят, непонятен за нас.


Вълк имал кост в гърлото. Обещал много нещо на един щъркел, да му я извади. Щъркелът му я изва­дил. После щъркелът казал: „Обещаното?" Вълкът ка­зал: „Благодари, че не ти откъснах главата, че всич­ко, което до днес е влизало в моята уста, съм го раз­късвал."


Има сега една религиозна нива, неработена, с много бодили. Трябва да се обработи. Ти трябва да обработиш своята нива. Никой не може да възнесе молитва за тебе. И ти тряб­ва с него да се молиш заедно. Ако не си туриш и ти ума, заедно с него да се молиш, не може.

 

Изгревът - Том 17

105. Съотношения

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...