Jump to content

1940_05_06 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 май


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 3 май 1940 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Отношение между доброто и злото

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

104. Отношение между доброто и злото


6. V. 1940 г., Гергьовден


- Като страдате, то е умиране. Като си прекарал всички страдания, ти си вече в оня свят.


Целият свят са все математически отношения. Който ги разбира, разре­шава ги. Всякога едно отношение е Божествено. Щом имаш отношение с един човек, то е право. При омраза, ако живееш, ти си герой. Омразата са корените на живота, а любовта са клоните на живота. То са математически отношения и геометрически положения. Само две разумни същества, които се обичат, мо­гат да имат отношение. Само които говорят истината, могат да се обичат.


Като произнасях думите „отношение" и „положение", на хората им ста­ваше приятно.


Както Бог иска: каквото и да направиш, да не можеш криво да го напра­виш! Един ангел никога не казва това, което не може да го направи. Което мисли, може да го направи.


Вие желаете неща, които са празна работа. Богати сте и искате да сте богати. Покажи богатството си! Покажи силата си! Покажи и сиромашията си - че си сиромах в престъпленията си, нямаш крадена пара в чантата си, нямаш и крадена буква от лоша дума.


Праведният като хване вълка, [вълкът] овца става. Грешният като хване овца, [тя] вълк става. Аз бутна вълка, той овца става - първоначалната форма му връщам. Някой каже: „Лош съм станал!" Бутнал те е някой чер адепт.


Като ви се паднат пари от лотарията, обърнат ви внимание. Настрадин Ходжа отишъл с вехтия си кожух на сватба - не го поканили. Облякъл си новия кожух - поканили го на първо място и му дали кафе. Той го излял върху кожуха си. - „Настрадине, защо тъй?" - му казали. - „Е, нали почитта е на кожуха" - отговорил. Сега имаме всичката почит на джубето.


Маймуните не познават себе си Като се огледа в огледалото, посяга да хване зад огледалото другата маймуна; тя мисли, че вижда друга маймуна. Ня­кой път човек себе си не познава.

 

 

Изгревът - Том 17

104. Отношение между доброто и злото

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...