Jump to content

1940_05_03 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 май


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 3 май 1940 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Трите свята - физическият, духовният и Божественият

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

102. Трите свята - физическият,


духовният и Божественият


3. V. 1940 г. След гимнастиките

- На физическия свят човек се мъчи, в духовния свят човек се труди, а в Божествения човек работи.

Старост не е това, което разбирате вие да е човек дряхнал, да се е при­вел. Старост се разбира поумнявание. Младият влиза в рудницата, вади мате­риала, а старият го обработва.


Не казвай някому: „Ти си се обезсърчил." Кажи му: „Ти никога не се обезсърчавай. Бог, Който живее в тебе, никога не се обезсърчава. Той е ти." (Аз е Той, ти е Той и той е Той.) „Аз", „ти" и „той" са свещени имена (че означа­ват все Него). Друг е, който се обезсърчава във вас. Аз, ти и той вършат добро­то, разумното.


Ако разчитах на вашата любов, ще съм фалирал досега. Оставете стария порядък на нещата. Старото верую е стара мода. Оставете старите моди. Но­вата мода още не е дошла.


Разчитайте на Божествената Любов, която се проявява чрез вас.


На физическото поле се снове, на духовното поле се тъче, а в Божестве­ното поле се носи. Сами си сновете, тъчете и носете!

 

 

Изгревът - Том 17

102. Трите свята - физическият, духовният и Божественият

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...