Jump to content

1940_04_00 (нямат точна дата) Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, м. април


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговори с Учителя през на м. април 1940 г.,

записани от Ана Шишкова

(нямат точна дата)

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Войната 1939-1944 г.

2. Спомен на Ана Шишкова: Бременност и еволюция чрез прераждания

3. Спомен на Ана Шишкова: Реалното и идеалното постижение

4. Спомен на Ана Шишкова: Разплащане на кармата

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

86. Войната 1939-1944 г.


IV. 1940 г.

- На англичаните работата е много сериозна. Има упорити духове. Бъл­гарите не искат да се бият, че не са се минали още 50 години от воюването. Ако бяха се минали, щяха да забравят.

Старият порядък: жената била бременна, а новият порядък: ражда се вече. Ако са умни, без болки ще се роди. Светът все ще се превърже - както цветята са привързани, да не се делят цветовете настрана. Туй показва мирът.


С молитва няма да стане, ами да се плати. Много мъчно се учи човек. Ако тия пари Европа беше поискала за просвета, рай щеше да стане. Ще се оправи светът. Иде ред на Румъния, Турция, на българите най-после.


Овца гледа, че два вълка се борят за нея. Не чакай да видиш кой ще победи, но бягай! Няма нищо. Може да се разговаряме, че огънят е далеч от нас. До Дунава като дойде, Дунавът ще го спре. До водата е наше.

 

Изгревът - Том 17

86. Войната 1939-1944 г.

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

87. Бременност и еволюция чрез прераждания


IV. 1940 г.

- Човек все учи и ненаучен остава. В 9 месеца, през време на бремен­ността на майката, човек минава всичките форми през всичките прераждания.

- Има ли практическо приложение?

- Додето знаеш, дотам те спират - до която форма знаеш. Иначе не те пущат в друга форма. Духовният му търси колая, щом еволюира. Ако човек се помири с известно знание, с известна форма, значи да умре. Човек, като погладува, ще измисли какво да прави. 99 страдания трябват, за да дойде една радост.

 

Изгревът - Том 17

87. Бременност и еволюция чрез прераждания

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

88. Реалното и идеалното постижение


IV. 1940 г.

- Паякът по-напред философствувап, пък като се научил да си прави па- яджина, казал: „Не ми трябва вече нищо!" И животните имат отношение. Мал­кото куче си носи кост. Голямото иде срещу него. Малкото я оставя, започва да го глади по муцунката, като му казва: „За тебе, за тебе я нося." Слабият да превъзхожда силния с бягане. Когато дойде силата, човек става груб. Когато умът на човека се изтънчи, той става лукав. Когато се изтънчи сърцето, става зъл - зло сърце има, казват.

Реално е, което не можеш да го увеличиш и намалиш. То е О. Радвайте се на туй, което не може никой да ви го даде или да ви го вземе. Ако имахме 21/2 милиона наполеона, не щяхме да сме тук. Всичко щяхме да имаме, но учени не щяхме да бъдем. Числото 12 е закон на хармонията, а числото 21 е закон на Великата Божия Любов. Няма нищо, което, като го помислиш, да не стане. Са­мо по отношение на тебе може да не стане, но в света е вече станало.


Идеалното е постижимо само за цялото човечество, но не и за отделния човек.


Най-хубавата храна е Хлябът (Словото Божие), другото е за допълване.


Буквата „е" е знак за разширение, умножение. Толстой сам си направи обуща и почна да оре. Духоборите сами се впрягаха да орат, за да влязат в положението на животните. Докато човек не се впрегне на работа, няма да влезе в положението на всички живи същества. Всички прегрешения са окал- вания.

 

 

Изгревът - Том 17

88. Реалното и идеалното постижение

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

97. Разплащане на кармата


IV. 1940 г.


Работата с воюването на държавите ще се разреши, както с „Орион" - платихме за електричеството и се разреши. Държавниците ще поумнеят, те са умни хора. Вас ви приготовляват за работа, за сестри милосердни, ще идете да превързвате. Ще гладиш ранения, ще го милваш. Във войната се вижда и нещо хубаво. Взима се раненият неприятелски войник, дават му помощ, грижат се за оздравее. Но някои чупят челюстите им, зарад златните зъби.

 

 

Изгревът - Том 17

97. Разплащане на кармата

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...