Jump to content

1938_12_30 Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 30 декември


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговори с Учителя през на 30 декември 1938 г.,

записани от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Човешката инсталация

2. Спомен на Ана Шишкова: Вътрешната организация

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

24. Човешката инсталация


30.ХII. 1938 год.


При черната дъска. Всеки е двоен: невежият (гърба), инволюирал, ученият (лицето), еволюирал Едно лице слязло надоле, станало гръб. Лицето говори, ще учи задния. Задният мърмори, казва, че изгубил всичко; ти го утешаваш. Той, като разбере, ще тръгне - то е страданието.


(Учи­телят чъртае и ни говори.)


Izgrew_17_15.jpg


Всеки ъгъл е център на примирение, (фиг. 1)  


Izgrew_17_16.jpg


      Движение, (фиг. 2)


Izgrew_17_19.jpg


Трябва да излязат нагоре (фиг. 3). Назад не можеш да се обръщаш.


Слезли. Тесният път е перпендикулярен. Един по един вървят. Трябва да се мине през тяс­ното място, за да излязат нагоре. Едно лице, като слязло долу, станало гръб.


Като минеш през тясното място и отиваш вече нагоре, оти­ваш при Богатия и Той ще ти даде колкото ти е любовта.


Izgrew_17_17.jpg


Големият човек, дето се е смалил (фиг. 4). Ще слезеш при бедните, ще станеш като тях, за да ги разбереш.


Izgrew_17_20.jpg


За да си справедлив, чъртай изправени успоредни чърти, навсякъде еднакво дебели (фиг. 5). Упражнение трябва. Тънки ли­нии е колебливо.


Напиши хубаво писмо по форма, съдържание и сми­съл. Пиши с уважение.


Izgrew_17_18.jpg


        (Фиг, 6) Тъй пише, кой­то мисли за себе си, който не е ликвидирал с миналото. Ликвидирай с миналото!


Сега какво си? В небето бяхте гениални. Причината е във вашата инсталация - тясна е, не можете да дадете. Някой има широка инстала­ция, пък няма какво да даде.


Любовта ни към Бога дава здраво тяло. Изменете отношението си към Бога и тялото ви ще се преустрои. Любовта, чувствата, постъпките строят. За 7 години се преустроява тялото.


Да съзнаваш, че природата, каквото върши, за тебе го върши, а тя да съзнава, че ти за нея работиш. Главата работи за тялото, а тялото - за главата.


Щом вървиш по пътя на Любовта, каквото и да ти се случи, е за добро. Невъзможно е страданията да се отделят от радостта.


Луд - значи лута се, не разбира нещата, сблъсква се; тогава ще тръгне по права линия, без противоречия, разбрал е противоречията.


Ял си топла храна и веднага пиеш студена вода - свили се капилярите, влезли неорганически вещества в тялото, образува се триене и се чувствува болка.


Сокът минава през тънките черва в кръвта, Обхода да има човек. Посрещни гостенина добре!


В постъпките ще го оценят хората, като се е научил от добрите книги с хубаво съдържание. А от хубавата подвързия на книгите повече пари ще взе­ме.


Приятел е, който и съдържание, и подвързия има.


Идея, с която дружиш, ти е приятел.


Което обичаме, искаме да му седнем на гърба. Щом съм на гърба на ко­ня, аз обичам коня; щом сляза, конят ме обича. Земята ни обича, ние я оценя­ваме. Дето е умрял човек, цветенца ще поникнат и цъфнат, извор ще извре. Онова, което Бог е създал, е разумно.


Може някой да има хилаво тяло, а силен ум. И да има противоречие, има разрешение само с любовта си към Бога.


Ако не ти е дал баща ти наследство, имаш въз­можност да се повдигнеш. Природата ни лишава от ед­но благо, за да ни даде по-хубаво нещо.


Izgrew_17_21.jpg


На плоскост не е хубаво да се живее, добре е да  има надигнато място (фиг. 7). физическото поле е едно равнище, после влизаме в духовния свят.

 

 

Изгревът - Том 17

24. Човешката инсталация

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

26. Вътрешната организация


Продължение на разговора от 30.XII. 1938 год. При черната дъска.


Izgrew_17_22.jpg


Красивият строеж, красиви линии. Най-красива е тази крива линия: (фиг. 8), светлината пада най-хармонично. (Учителят начърта тези линии и гово­ри) По тази линия (за III чъртеж казва) безопасно се слиза, физическите закони като резултат на съз­нанието.


Всяко чувство е следствие на миналото. Хо­рата, за да се съберат, трябва да служат на обща идея. Трябва да има една школа за хармонично състояние.­

1. за да станеш капел майстор

2. да впрегнеш воловете

3. да носиш вода

4. столар да си

5. жетвар да си

6. да се биеш на бойното поле или градинар да станеш и ще израснеш, плод ще дадеш.

Ще дойде Любовта. Бащата да обича необичания. Обичай битото куче, не храненото. Този мършав, грозничък, да ги обичате! Организираният свят на Земята да организира неорганизирания с Божията Любов и ще дойде Божият мир, радост, веселие. Обичай в дома си необичаните, тях обикнете! Добрият да обикне лошия, умните да обикнат глупавите. И рече Бог: „Да направим човека по образ и подобие Наше" - да обича и да люби. Един път ще го любят, той ще обича, ще цени Любовта. Другия път той, любеният, ще люби, а другият ще оби­ча, ще го цени. Не може в едно и също време двама да проявяват любовта или двама да проявяват обичта. Ще сменят ролите си. Един път ще любиш, другия път ще обичаш. Любовта дава - любящият дава, обичаният възприема и благо­дари.

 

 

Изгревът - Том 17

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...