Jump to content

1938_04_29 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 29 април 1938 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова:  Новата музика

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

31. Новата музика


29.IV.1938 год.


По някой път невидимия свят ви туря такива работи, да не кряскате. Сега други фасон да ви дадат. В човека много сурдинки има.


И още от Любовта не ви говоря. Свиря ви, да видите, че Бог ви е дал несметни богатства и не ги оценявате. Не всички едно да свирите!


„Do", „do" свири, усилвай, усилвай! Не бой се! Не се обезсърчавай! Смел бъди!

Който е направил цигулка, е снел модел от музикалния свят. Иска много работа да се направи човек според както Бог ни е направил. В музиката да има мисъл, после - чувствувание; движение на физичес­кия свят, широта - в духовния свят и дълбочина - любовта по-мъчно се изразя­ва.

Почвай от „do", да премахнеш препятствията. И в мисълта ти да има „do", напрежение. И в чувствата ти да има „do", и във волята ти да има „do" и тогава дохождаш до разрешение на мъчнотиите.


Между клетките на цигулката има място, пълно с енергия. Пълни се и празни при сухо време. При влага по мен е гласът на цигулката.


Бъди весел, без дати казва времето. Тури си крака в студена вода, изме­ня се настроението. Увеличи тогава трептенията си. Обикни студа и ще ти ста­не топло. Повиши си трептенията и няма да се изгориш, ще ти стане хладно. Обикни топлината, ще ти стане хладно.

Учете се да знаете, че сте добри, че Бог ви е направил добри. Различно може да се изпее „Мога да кажа".

На здравия пей песни за болни хора, а на болния пей песни за здравите хора.

Всичко разумно придаде на челото. Разумното ще стане, с нозете ще стане.

Грей, дигни!


Тъжни сте, че няма светлина във вашите сърца. Като грейне, ще се за­радвате. Божественото слънце е вътре във вас.


„Мога да кажа": „Мога" - ръката отзад на главата; „да кажа" - на устата. С разумни движения и с мисълта, чувствата и постъпките съсредоточени, ще повдигнеш трептенията на болния и той ще оздравя.


Вяра! Които влязохте без колебание, ще дойдат нещата навреме - ни по- рано, ни по-късно.


С туй гребенче меко се свири. Човек казва: „Без него - пак същото." Казвам: Малкото, което ангелите чуят, хората не чуят; което човеците чуят, ангелите не чуят.

Страданията са едно хубаво гребенче, че и ангелите тогава ви слушат. Когато човек нито се радва, нито страда, индиферентен е. Тогава е най- лошото състояние.

Който обича, е музикален.

Та до известно време вървим с любов.

Дълбочината в страданието става, и да се радваме тогава!

„Ти ми дай пари, тогава да повярвам", казва. То е вече знание.

Вяра е да повярваш, преди да ти са дали нещо. Дръж се до ония разбира­ния, които са практически, за самия тебе.

Едно пение за себе си го държа. Друго - за близките си.

 

Изгревът - Том 17

31. Новата музика

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...