Jump to content

1938_04_27 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 27 април


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 27 април 1938 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Идеален, реален и материален живот

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

30. Идеален, реален и материален живот


27. IV. 1938 год.


Изправи чувствата си и коремоболието ще ти мине. Концентрирай си мисълта в Бога и Бог ще те пази!


Не критикувай никого! Кажи си: „Бог е добре създал света", благодари! Използвайте вашата опитност! Имайте вяра! Не се обезсърчавайте!


Бъдете отглас на Божията Любов, но не я гласувайте навсякъде, че ще ви дойдат лоши мисли.


На Божествената фурна дайте парите и вземете хляба.


Любовта, като основа, където ще се появи Божественото Слънце и тога­ва ще намерите вашия запад; но всички да обичаме Бога, иначе ще останем чужди за света. Той ще внесе радост, веселие, мисъл.


Който те обича, ти дава подтик.


Когото обичаш, там е Бог.


Като обичаме, търсим Бога там. И тебе трябва да обичат, че Бог е в тебе и става обмяна.


Бог да е център, не ние.


Щом мислиш: „Господ ме обича", то е вече импулс за живот. Щом мис­лиш: „Господ не ме обича", то е импулс за смърт.


Да благодарите за силата, че ходите. Да благодарите, че ви са дали би­лет, пратили на Земята. Колко искат да дойдат, но не им дават билет. Даром пътувате, нищо не сте платили. Едни са в парахода вътре, а вие - на простор, гледате.


Майката, като има дете, има изложение, а мъжът - като има кон.


Всички на Земята са деца. Бащата и майката са на друго място, но тук играят ролята на майки, възпитателки. Истинската майка може би 2-3 пъти през целия живот да дойде да те посети. Тя си има друга работа, няма да се занима­ва с играчки.


Напредналите ученици имат радиовъзприемател, та животът им е прия­тен. Други нямат, та животът им е по-неприятен.


Един момък мяза на планински извор, статуя, цвете, а момата - на музи­кално произведение. Възлюбленият ще те заведе в пустиня, ще стане извор, да пиеш. Само замръзналата вода става неприятна; която блика, е приятна. Кои­то моми и момци виждате, те са замръзнали.


Всички да сте весели, че и в най-лошите работи има нещо хубаво.


Човек не е туй, което го направят: свещеник, цар. Той още не е цар, поне­же не може да владее мислите си, чувствата си - само е актьор, на сцената.


Човек да има благодарно сърце. Като си неблагодарен, недоволен, да станеш благодарен, доволен.


В яденето най-същественото е храната да е хубава и без маси и покривки.


Та, какво е идеално, реално и материално?


Идеалната любов е само за един момент, мигновено; като го видиш, и се радваш целия ден. Идеалната любов - само един момент, ходиш и мед ти капе.


Ял си хубав обед и се радваш - то е реално. А като работиш 7-8 часа и едвам после се зарадваш, то е материално.


Драмата да е идеална. Първият миг, което почувствуваш, то е идеалното. Цялата роля изиграна е материалното. Момичето, слънцето да светне, възду­хът да се раздвижи.


Срамът не е лошо. Има срам, че си направил престъпление, а други срам има, че не си направил.


Нашият живот на Земята е забавление, представление за невидимия мир.


Като умрем, отиваме в реалния живот, напущаме сценичния.


Каквото се случи на човека, все е добре.


Каквото става вкъщи, заминалите гледат и направят примирение и дру­гите се заизвиняват.


Низшия дух, ще го хванеш!


Цялата Земя е едно изложение. Хиляди същества са работили. Като мис­ли за противоречията, се наскърби, после види защо са и каже: „Добре."


С надпреварването се подобряват и условията.


Като риба си бил гълтан. Като птица си бил, млекопитающе, после - чо­век и още колко ще мине! Един ден във филм ще видиш всичко откъде иде. От 100 прераждания се събира, та образуват един живот, сглобяват. И от 100, 200, 300, 400 прераждания се събират, та образуват един живот. И иде сега новият живот, иде и оживява.


Настоящият живот е Божественото.


Старото дава тон. Щастието се състои от големи контрасти. Това е, за да имаме ясна представа за идеалната, реалната и материалната любов. В наше­то минало време други живеят.


Колкото си по-чувствителен, толкова повече преживяваш чуждите стра­дания.


Двойниците на мъжа и жената се преплитат и при изневяра на единия, другият страда.


Предметът, който обичаме, се свързваме с него и като го изгубим, нещо като че се откъсне от нас.


Пък и доброто споделяме с добрите.


Мисли най-доброто за заминалите, за да се възпитават душите; и те си имат тактика.


Считайте, че всичко се подчинява на Божия закон и кажете: „Добро е, за добро е!" Едно добро на ден ти е достатъчно. За злото 4 поколения страдат, а доброто ти влияе 25 000 години. Недоволни сме, а едно добро е достатъчно да измени състоянието ни - забравяме недоволството си и сме доволни. Има не­ща, на които да не отговаря човек.


Когато се сетиш за Бога...


Не тълкувай по буквата и не тълкувай криво. При правилно тълкувание усещаш радост.


В общия план всичко съдействува за добро. В частностите да внимава. Чукне си крака, опитност добива.


Желанието на Бога е да сме здрави, силни, умни. 5 000 000 са дарбите и способностите, които Бог е вложил в нас. Да работим и да ги развием.


Квасът действува магнетично.

 

 

Изгревът - Том 17

30. Идеален, реален и материален живот

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...