Jump to content

1938_04_25 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 април


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 25 април 1938 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Новата култура

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

29. Новата култура


25.IV.1938 год. Третия ден на Великден, на обеда


На планината ръцете изстиват от многото електричество, но не измръзват. Когато измръзват, посиняват, а от електричеството не посиняват. Много прана имаше.


Където мине електричеството, образува се магнетична среда, като река проправена и около реката има условие за растителност.


Електричеството кара сърцето да тупти. Съгрешиш ли отбиват реката (електричеството) и спира сърцето.


Думата „грях" е стара идея.


Крива черта неправилно поставена и не колкото трябва дълга (носа).


Съвременният дявол е най-елегантно облечен. Дявола го рисуват като мъж, понеже е вдовец, без Любов. Дяволът изневерил на жена си, Истината, и го изпъдили из небето.


На религиозния човек черепът е изтънен на горната част. Под микроско­па се виждат чудни неща. И на човека може да се увеличи зрението и ще вижда повече, от което вижда сега.


Яденето, хлябът е материално, на физическия свят е.


Реално е това, което чувствуваме в духовния свят. Идеално е, което мис­лим, в умствения свят. Сега ги смесяме.


Вечността не е безкрайна. Бог казал: „Вечно няма да ви простя." Една вечност какво е? За Брама е 1 и 17 нули (100 000 000 000 000 000) и 1 и 17 нули е издишане, та вдишка на Брама е вечност за индийците.


Телевизията ще обясни телепатията.


Муха не бяга от човека, защото не го вижда, но от пръста му бяга, защото пръста вижда. И ние малките неща виждаме, малките идеи. Големите идеи не виждаме.


Любовта е първичният Божествен импулс, Който осмисля живота, та тя трябва все да го подтиква към деятелност, за да тече.


В хлебеца има слънчева енергия. Приемем ли я, дава движение.


Адам го туриха в онази култура, Великата, но Адам не устоя и го изпъдиха на земята и сега пак се връщаме към онази култура. Сега иде културата на Братството. Всичко старо ще си отиде. Новото ще дойде, Любовта.


Братът сърбин каза: „Вместо ние да сме центъра - егоцентриране, да е Теоцентризмът - Бог да е центърът."


Като капне една капка, не мислете, че ще удави целия свят. Че казал някой нещо - в края де стане, което Бог е казал.


Светът, цялото човечеството е зъбчесто колело. Всеки зъбец да тегли колелото и кому кога дойде редът, става пръв зъбец.


Но пак им казва Бог: „Обърнете се към Мене и ще ви помилвам."

 

 

Изгревът - Том 17

29. Новата култура

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...