Jump to content

1938_04_22 Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 22 април


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговори с Учителя на 22 април 1938 г.,

записани от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова:  Истинската наука

1. Спомен на Ана Шишкова: Знанието

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

27. Истинската наука


22.IV. 1938 год. Великата събота


Учителят дава знание, за да се освободи човек от ненужното страдание.


Знанието, вярата, законът на съвършенството са безгранични, вечни. Чо­век.се учи, за да придобие знание, с което да може да придобие живота.


Духът страда от ограничението на материята и иска да се освободи.


Тези са мирови страдания, мирова скръб, затова трябва да работи, да учи и да мисли как да се освободи от ограничителните условия на материята.


На Земята сме слезли да се домогнем до онази наука, посредством коя­то ще придобием живия хляб.


Истинската наука се заключава в придобиване на живота.


Всеки ден да уякваме духом. Така ще издържаме лесно и ще решаваме задачите си.


Да сме силни по дух и всичко, каквото желаем, ще постигнем.


Човек да развива своите дарби и способности, да избягва паразитните състояния. Те убиват всичко благородно и възвишено у него. Езикът е копие, с него да извоюваме свободата си. Юмрукът е чукът - с него да се организира органическата и неорганическа материя, да образува здрава солидна [...] око­ло себе си.


Чаша - съответствува на сърцето.


Светилник със свещ отговаря на мозъка.


Чешма с каменна курна отговаря на сърцето.


Книга - най-важна е, за духовно повдигане.


Да е извор, който постоянно тече - и хора, и животни ще го посещават. Да дава от себе си безкористно и животът му ще се изправи.


За 10 години да продължите носа си макар с 1 мм, за да постигнете мно­го нещо в умствено отношение.

 

 

Изгревът - Том 17

27. Истинската наука

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

68. Знанието


22.IV. 1938 г. Великата събота


Учителят дава знание, за да се освободи човек от ненужното страдание. Знанието, вярата, законът на съвършенството са безгранични, вечни.


Човек се учи, за да придобие знание, с което може да придобие живота. Духът страда от ограниченията на материята и иска да се освободи. Тези са мирови страдания, мирова скръб. Затова човек трябва да работи: да учи и да мисли как да се освободи от ограничителните условия на материята.


На Земята сме слезли да се домогнем до оная наука, посредством която ще придобием живия хляб. Истинската наука се заключава в придобиване на живота. Всеки ден да уякваме духом; така ще издържаме лесно изпитите си и ще решаваме задачите си.


Да сме силни по дух и всичко, каквото желаем, ще постигнем.


Човек да развива своите дарби и способности. Да избягва паразитните състояния. Те убиват всичко благородно и възвишено у него.


Езикът е копие - с него да извоюваме свободата си. Юмрукът е чукът, с него да се организира органическата и неорганическата материя и тъй да об­разува здрава и солидна ограда около себе си.


Чаша - съответствува на сърцето. Светилник със свещ отговаря на мозъ­ка. Чешма с каменна курна отговаря на сърцето. Книга - най-важна е за духов­ното повдигане.


Човек да е извор, който постоянно тече. Тогава и хора, и животни ще го посещават. Да дава от себе си безкористно и животът му ще се изправи.


За 10 години да продължите носа си макар с 1 мм, за да постигнете мно­го нещо в умствено отношение.

 

 

Изгревът - Том 17

68. Знанието

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...