Jump to content

1937_05_24 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 май


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 24 май 1937 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Страданието

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

56. Страданието


24 май 1937 г., на обеда, на двора

Гръцкият мъдрец казва: „Никой преди смъртта си не може да бъде щас­тлив." Страданието повидимому е грозно, но който разбира, ще се радва. Стра­данието е истинският живот. Христос слязъл да научи какво нещо е страдани­ето. Горе не е страдал. Страданията са пътят на човешката душа.


25 май 1937 г. на обеда, на двора


Когато при някое желание си неразположен, то е неестествено.


Пътуваш ли през гората много накитен, ще излезеш обран. Един откъс­нат плод е едно желание. Когато вържат на човека тенекия на опашката, да не му я отрежат. Има общи принципи. Желанията са материални. Взимайте тези, които са за градене. Не мислй за утре! Болният иска да има всичко в запас.


26 май 1937 г.


Да имате благородно сърце към детето! Душа е, има бъдеще. И при един човек беден имайте благородство, в него има душа. И тъй ще се премахнат всички противоречия.


Дето расте бодил, всичко може да расте. Не расте ли бодил, нищо не може да расте.


Възприеме ли човек нещо, нищо не може да го отклони. Религиозните мислят, че никакви упражнения не трябват. У нас за всичко се проповядва - и за тялото, и за сърцето, да има всякой с какво да се занимава. Човек, като мисли правилно и като чувствува правилно, е свободен.


Дъждът казва: „По тоз път, по който сте тръгнали, вървете!" Майският дъжд е благословение.


Една много хубава статия има за експедицията на Северния полюс. Голя­ма смелост се иска. Хубаво е и американците да вземат участие. Общо чове­чеството ще се ползва от изследванията. Само по този начин с аероплан може да се ходи. С радиото си дават съобщения, лесно се намират. Главата и крака­та са открити. На главата вода има - на северния полюс; на южния суша има. Най-високата точка е 6000 км от екватора. Няма нечистота там, всичко е чисто. Сега там е все-ден. Слънцето все се върти, всичкото време е ден. На 22 септемврий ще стане малко здрач - по-тъмно, после - сияния, северни, отлич­ни сияния. После, към 22 ... ще започне да се виделее.

 

 

Изгревът - Том 17

56. Страданието

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...