Jump to content

1937_03_14 Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 14 март


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя на 14 март 1937 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Божественият характер

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

111. Божественият характер


14. III. 1937 г. След гимнастика та


Когато не мисли правилно, човек хълца. Когато не чувствува правилно, плаче. Диафрагмата да се не дига нагоре.


2 кила жито представлява Любовта.


2 кила злато представлява Вярата.


2 кила барут представлява Надеждата.


Двама женени се дуелират, да видят кой ще пее.


Христос говори за вътрешния живот. Вие на човешките работи давате Божествен характер. Което не е основано на Вярата - духовния свят, надежда­та- Земята, не е от Божествен характер. Като заговори Бог на човека, минава от смърт към живот.


Любовта носи живот, главата я носи. Вярата-дробоветея носят. Надеж­дата - облекло, стомахът.


Който се ожени, не е царица. Заблуждение е, че [в] следующия живот ще станеш което трябва. Ами знаете ли условията? Кога става наслоявание в гла­вата, белия дроб и стомаха, разваля се Любовта, Вярата и Надеждата. Доброто да става с най-малко разходи. С Любовта Христос издържа страданията. По закона на Свободата изяви Любовта си, не по насилие.


Намери скъпоценния камък в чуждите сърца.


Развивайте Вярата, Надеждата и Любовта. Ако сте се оженили, да раз­вивате вашата вяра, надежда и любов, нямаше да умре мъжът ви. Облечете се с Вяра, Надежда и Любов, да си образувате нови тела. Децата са образ на Надеждата. Майката е образ на Вярата.


Което те обича, не го дръж отвънка, да не те засенчва. Щом всички се интересуват от светлината, не може да има престъпление. Бог ни въодушевя­ва, не мъж или жена. Човек е проводник на Божественото въодушевление.


А = Любовта


И = Вяра

Е = Надежда


Размножението е въпрос на ума, да се учим, не се отнася до физическо­то размножение. Всяко нещо, което не е основано на Любовта, Вярата и На­деждата, не е Божествено.

 

 

Изгревът - Том 17

111. Божественият характер

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...