Jump to content

1937_05_01 Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговори с Учителя  на 1 май, 1937 г.,

записани от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":
 
Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."
 
1. Спомен на Ана Шишкова: Разговор с любимия ни Учител на Витоша

 

2. Спомен на Ана Шишкова:  Многоженството

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

52. Разговор с любимия ни Учител на Витоша


1.V. 1937 год.


Англичаните възпитават гърлото си. Французинът с говора си възпитава носа си, да мисли. Който иска да има добра обхода, да изучава френски език.


За да не се подпушват хората, между тях да има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 души. Двама пълни се подпушват. Единият да е пълен, другият да е сухичък.


Не месете се в чужди работи. Наблюдавайте само. Ако ви поискат съвет, давайте. Хората страдат от невежество.


Работата е отвътре, трудът е отвън. Лошо е наготово да се чака. Искаш ли да работиш, влез вътре. Слугата и волът не са дошли да служат на господаря.


Не е лошото в любовта, но в разлюбването. Какво нещо е любовта? Па­токът нагълтал конеца с пуканите царевици и децата държат конеца и той зее, тъй, с нагълтаните царевици. „Колко зърна нанизахте? - попитах децата. - Ако ви дам по една ябълка, ще го пуснете ли?" Тъй и човекът - по някой път от любов нагълтал конеца с царевиците. Извод; Гълтай зърното, ако е свободно.


Вие нанизани ги гълтате. Момата нагълта царевиците с конеца, момъкът държи конеца и тя си пули очите. Ще мине някой да му даде ябълка и тя си пули очите. Това е изобретение на света.


Има нещо, което хората не могат да изсекат. Светлината не могат да изсекат. Туй място, дето са камъните, е слязло надолу, затова сега е по-нисък купът на камъните.


Което започва с буря, свършва с тишина.


Мил, кротък, любящ, Учителят ни разказа следната приказка:


Един дервишин се преселил с една магарица и магаренце. Магарицата умряла. Всички отивали на гроба й и се лекували. „Като умре магаренцето, ще ти го дам" - казал той на другия дервишин. Ана (Шишкова) са... (прилича на майка си).


У българите суеверието е: като намери петало, пази го, да му върви.

Учителят погледна с благоговение към небето и каза:


- Тази сутрин един художник изложил една картина на небето. Питах го защо. Той отговори: „Туй, което започва с буря, свършва с тишина. Това е загла­вието на картината."

 

Изгревът - Том 17

52. Разговор с любимия ни Учител на Витоша

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

122. Многоженството


1. V. 1937г. Великата Събота. На обеда:


- Онези са си доядали, та ядоха месо. Ние сме се наяли, сега ядем нова­та храна. Посветените не са яли месо. „Сайт" значи белязан. Мойсей, Мохамед казали: „Един мъж, за да го укротиш, трябват му три жени." В турските къщи всичките спални са пълни. Кемал им даде свобода. Туркинята е по-свободна от българката. Всеки цар имал 70, 80, 90 сина. Многоженството се дължи вслед­ствие избиването мъжете. Заемодавци са жените. Нисшият духовен живот ис­кат от хората жертви, да се въплотяват, не признават никакъв тукашен морал. Мормоните подражават многоженството. Жената е най-голямо благо и зло. Стига ми една жена, ако е много добра или лоша (навярно Сократ е казал). Ксантипа (жената на Сократа) много порядъчна била, много го обичала. Той обичал жените, тя го възпитавала. Толстой искаше да изпълни Христовото (уче­ние). Жена е, която знае добре да живее. Мъж е, който знае добре да мисли. Няма право да се жени 10 пъти. Всеки мъж и жена могат да бъдат и мъж, и жена, не им трябват ни мъж, ни жена.


Сегашното разглеждане е патологично. Да отстраним тях. Вие разбира­те не жената, но което руши света - еротическата любов. Еротическата любов руши. Еротизмът е създал земята. Трябваше Духът да я строи, да почне всеки да се строи. Неустроен свят сте вие.

 

 

Изгревът - Том 17

122. Многоженството

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...