Jump to content

1935_08_20 Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 20 август


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа.

20 август 1935

 

 

След две години, летуване на Витоша, Учителя решава отново лятната духовна школа да се провежда пак на Рила - Езерата. Датата на тръгването за Рила не се знае засега. На 28 юли Учителя е имал лекция в София. Първата беседа на Рила е на 6 август. Така, че вероятно качването на езерата да е било някъде между тези две дати. Информация за някои от дните на планината и разговори с Учителя могат да се намерят в дневника на  Елена Хаджи Григорова, а също и в записките и писмата й, които е водела. Тези материали са поместени от д-р Вергилий Кръстев в 17-ти том от поредицата "Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее".

 

На 19-ти и 20-ти август няма беседи. Почти всички, които са на Рила, заедно с Учителя организират излет до Калинините върхове. За този излет може да се прочете в записките на Светозар Няголов в 22-ри том от поредицата "Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее". Датата на излета при Няголов е 19-ти август.  Елена Хаджи Григорова също е отбелязала този ден в своите спомени, но не пише за излет на 19-ти август, а го описва на 20 август? Така, че датата не е сигурна.

 

1. Спомени на Елена Хаджи Григорова: 15. Беседи на Рила

 

Конкретно за 20 август в спомнена на Елена:

 

20 август 1935 г., вторник, 4 ч сутринта, Ел-бур

  Потеглихме в 4 ч всички от лагера с Учителя за Кара-гьол. Луната ни светеше. Целия ден прекарахме там. Върнахме се към 6 ч. Картофена супа ядохме.

---------------

Кара-гьол е езерото под Калинините върхове

 

2. Писмо от Елена Хаджи ГригороваПисма от Рила

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Елена Хаджи Григорова

 

15. Беседи на Рила


18 август 1935 г., неделя, Ел-бур, 4 ч сутринта

В 4.30 ч потеглих към върха. В 4.40 ч бях там. Всички чакаме Учителя. Той дойде! Имахме великолепна лекция.

19 август 1935 г., понеделник, Ел-бур, 4 ч сутринта

Тръгнахме в 5 ч със Савка. На нашия връх. Време приятно. Молитва с дух си направих. Чудесен Изгрев! Слязохме. При третото езеро направихме упраж­ненията с Учителя. На връщане взех позволение от Учителя да отида при езерото на Съзерцанието. Той позволи. Отидох. Там прекарах целия ден. Бях като в храм. Почувствувах, че се намирам на най-святото място на Рила. Имах дълбоко размишление и откровение за мене и мойте близки. Късно се върнах. Всички бяха около огъня и пееха: всред тях Учителят, величествен и мощен!

20 август 1935 г., вторник, 4 ч сутринта, Ел-бур

  Потеглихме в 4 ч всички от лагера с Учителя за Кара-гьол. Луната ни светеше. Целия ден прекарахме там. Върнахме се към 6 ч. Картофена супа ядохме.

21 август 1935 г., сряда, 4 ч сутринта, Ел-бур

В 4.30 ч тръгнахме за Молитвения връх. Дойде и Учителят. Имахме хубав изгрев. Учителят ни говори за външна, вътрешна обхода и да ценим приятелите си и най-малкото, което имаме. Това е велик Божествен закон. То е последният ден. Ако го приложим, ще добием възкресение. Много важна е тази беседа! Къпах се и прах.

22 август 1935 г., четвъртък, 6 ч сутринта, Ел-бур

Излъга ме часовникът. Станах в 6 ч. Слънцето беше изгряло. Време много свежо, като след дъжд. През нощта валя. Към 11 ч [през] нощта дойде Василка с бургазлии. Дойдоха при мене Радка и друга една сестра, да пренощуват. В 6 ч минах покрай Савка, събудих я и тръгнах към нашето място. Слънцето беше изгряло, но има облаци, та няколко изгрева имаше! Имй и за мен Изгрев. Пресен, чист и свеж въздух.

23 август 1935 г., петък, Ел-бур

В 4 ч тръгнах сама из пътеката за Молитвения връх. Тайнствено и величест­вено беше. Луната, последна четвърт, се показваше през облаците. Време мъгли­во, облачно, но топло, магнетично. На върха намерих 4 души, сгушени, потопе­ни в дълбока мисъл и молитва. След половин час почнаха да прииждат братя и сестри. Чакахме Учителя. Той дойде! Всички на крака! Молитва! Много хубаво и ценно слово ни се даде.

25  август 1935 г., 4 ч сутринта, Ел-бур, неделя, Рила

Тръгнахме в 4 ч към върха. Мъгливо време. Учителят дойде. Имахме богато слово. След туй ходих с Василка на езерото на Чистотата.


26  август 1935 г., 5 ч сутринта, Ел-бур, понеделник, Рила

Тръгнах в 4.30 ч към Молитвения връх. Имаше великолепен изгрев. Време приятно, хубаво, свежо.

27 август 1935 г., вторник, 4 ч сутринта

Тръгнахме със Савка към стария Молитвен връх в 4.30 ч сутринта. Чудесен изгрев. Време ясно. След изгрева на слънцето сама се напътих да направя един кръг по върховете, ходих на Дамга. При седмото езеро намерих три сестри. Взех едната - Донка Михайлова. На обед се върнах. Много доволна останах. Следобед разтурих палатката и си направих денковете за път. Вечерта спах при Василка.

28 август 1935 г., сряда, 6 ч сутринта

Не отидох на върха. Духаше вятьр през цялата нощ. Към 9 ч тръгнахме всички към София. В 8 ч вечерта стигнахме. Ядохме супа и се прибрахме в къщите си.

29 август 1935 г., четвъртък

Успах се. Станах в 6 ч сутринта. Отидох на упражненията на поляната. Изгрева.

 

Изгревът - Том 17

15. Беседи на Рила

Link to comment
Share on other sites

Писмо от Елена Хаджи Григорова

 

16. Писма от Рила


20. VIII. 1935г.


Любезна сестра,


Никога не съм те чувствувала по-близо до себе си, както тук, на езерата. Винаги на молитва, на беседа, горе на върха, виждам и тебе, ти си до мене и в мене. Решила съм да водя дневник, бележки и да ти изпращам от тях, за да бъдеш в контакт с вътрешния ни живот на планината и с този на братята и сестрите, които тук обитават. Досега съм ти пратила две писма, една отворена картичка и едно дълго и широко писмо. Ако си ги получила, отговори ми чрез Миню Костов Узунов, Бишика - гр. Дупница, за Елена Хаджи Григорова.


Който разбира вътрешния смисъл на планината, ще разбере, че това е неземен рай, който мъчно може да се опише. Трябва да бъдеш поет от първа величина, за да опишеш красотата, величието и силата на природата-в Рила. особено вълшебната котловина на езерата, където Велик Учител с учениците си е отседнал.


Съществува един език на символи, на образи - това е езикът на природата. Той е първообразният, на който говорят великите посветени, адептите, магите. И човек би трябвало да разбира този език, за да може да опише великолепието на природата, която не е друго освен красив образ на Бога. И пак не може да се опише. В Бога е безкрайното, което никой не може да изрази или обхване. И добре, че е така. Хората търсят Бога. Искат да Го видят. Това значи мравката да иска да има ясна представа за цялата земя, за слънцето или за вселената. Каква наивност! Тя не може да види и познае човека дори какъвто е днес той. А Бог е вътре в човека. Бог е в природата. Бог е навсякъде. Да възлюбиш Бога значи да възлюбиш всички Негови творения, от най-нисшето до най-висшето. Това е великият закон в природата. Ето ни на планината, при върховете, при езерата, при чистия въздух, при прохладния ветрец, при слънцето, при тревите, при цветята - при Бога, по-близо до Бога.


И всичко това е толкова много разумно и ти говори чудни, омайни приказ­ки. Който разбира приказките на планината, на природата въобще, той се чувст­вува на крилете на висши, неземни същества, които го носят в далечни, далечни мирове, де чистота, светлина, свобода, мир и любов царува.


Добрата обхода и възкресението


21. VIII. 1935г., сряда, Молитвен връх


„Днес е последният ден за вас за възкресението, този ден е дълъг от 50 години. Внимавай в този ден да придобиеш една добра обхода към ближните си, към всички растения и пр. и да оценявате това, което Бог ви е дал. Това са отличителните черти на тези, които са в новия път. Всеки, който има добра обхода и цени нещата, Господ в последния ден - днес - ще го възкреси."


Убеждения


25. VIII. 1935 г., неделя, Молитвен връх, Рила, „Ел-бур"


„Трябва да имате едно убеждение без съмнение. Ако имате едно убежде­ние, трябва да го приложите при всички условия, и при най-големите несгоди. Ако имаш убеждение, може да приложиш едно учение, ако не - не може. Щастие­то на човека зависи от това дълбоко убеждение на Божиите закони. Трябва да търсите пътя на Божествения живот, където няма нито едно изключение. Човек с едно убеждение, без изключение, то е сила Божия, всичко постига в света, в живота, а без изключение има при Любовта само.


Човек да има едно вътрешно убеждение, че при всички условия на живота, да не отпада духът му. Щом се колебаеш, нищо няма да постигнеш.


Едно учение има приложение във физическия свят, в духовния свят, в астралния и в Божествения свят. Една Божествена идея има приложение в различни форми. Трябва да знаете формулата: „Божият Дух носи всички блага в живота."

 

 

Изгревът - Том 17

16. Писма от Рила

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...