Jump to content

1935_08_11_1 Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 11 август


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа.

11 август 1935

 

След две години, летуване на Витоша, Учителя решава отново лятната духовна школа да се провежда пак на Рила - Езерата. Датата на тръгването за Рила не се знае засега. На 28 юли Учителя е имал лекция в София. Първата беседа на Рила е на 6 август. Така, че вероятно качването на езерата да е било някъде между тези две дати. Информация за някои от дните на планината и разговори с Учителя могат да се намерят в дневника на  Елена Хаджи Григорова, а също и в записките и писмата й, които е водела. Тези материали са поместени от д-р Вергилий Кръстев в 17-ти том от поредицата "Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее".

 

1. Записки на Елена Хаджи Григорова:  Беседа от Учителя на 11.VIII.935 г., неделя, 5 ч сутринта

Link to comment
Share on other sites

Записки на Елена Хаджи Григорова

 

28. Беседа от Учителя на 11.VIII.935 г.,  неделя, 5 ч сутринта


11 .VIII.935 г., 5 ч сутр., неделя, Рила


8. гл. Еремия


17. гл. 22 ст. Ев. Йоана


Пророкът преживява едно свое вътрешно схващане, както той разбира. Вижда хората какво правят, няма изходен път. Не си правете илюзии, че хората, между които живеете, хората живеят братски - това няма да стане в сегашния си живот. Туй, което е от земята, на земята ще си остане. Вие все се разправяте за материални работи - кой какво яде, колко обуща има, шапки и пр. Животното у човека си е животно, то не мисли. Другото у човека е Божествено.


Имате една задача: да се справите с материалната каша, която е у вас. Може да направите опит колко сте търпеливи и за вярата ви. Вие имате вярата на заяка. Заякът не трябва да разчита на своята сила, нито на кобурите си. Трябва да дойдем до огъня без пушек. Проповядвайте да се гори огън без пушек, също и тютюна - без пушек. У всинца ви има желание да бъдете свободни. На какво се базира това? За да бъдеш свободен на леглото, ако то е шито [?] и широко. Може ли да бъдеш свободен, ако ти дават храна колкото на една пчела? Ти изядаш колкото за 50 пчели. Но ти ще свършиш работа за 50 пчели. Моята котка в София все с мен живее в стаята, яде моя хляб и все котка си остава. Има едно състояние у всички, от което трябва да се пазите и напредналите. Някой път си неразположен - това не е на твоя дух. Христос описва човешките работи, когато казва: „Скръбна е душата..." Не теоретически, но да опиташ неща­та - това е знание. Христос дойде на земята да опита хората да учат, Той имаше знание, но да го опита.


Вие имате доста противоречия, аз не искам да ги подигна - в дъното ви има кал.


Кой не се влюбва? И моята котка.....


Всеки може да размъти дъното на другия. Има желания, които трябва да ги организираш, а не да ги изпъдиIII. Момъкът търси момата, за да го направи щастлив. Ни най-малко няма да го направи. Трябва да се работи разумно. Вляза в една гостилница, имам само за един обяд - той може да ме кредитира само за един обяд, да не си мисля, че той е добър. В Божествения свят нещата са строго определени. В духовния свят не завиждат, че някой ял и имал повече. Там само за днешния ден се мисли. Там излишък няма. Тук, на земята, порядъкът е друг. Волята Божия е, това, което Бог е създал      


Царството Божие още сега може да дойде и Христос у вас още сега може да дойде. Христос излиза из онзи ред на нещата, в който е бил - това значи „Оставям този свят." Животът е само в разбирането различието. И у детето, и у възрастния      


Вие не може да се освободите от вашата плът - ако се освободите, ще си заминете. Вие трябва да възпитавате плътта си и да сте господар на нея. Всичко е вътре в хляба. Яденетата по форма се различават, а същината е една и съща. Хлябът съдържа всичко. Като дъвчеш една хапка хляб, ще си мислиш за маслин- ки, за това и онова; те са вътре в хляба. И ако се храните само с хляб, лицето ви ще стане по-хубаво, по-мекичко, отколкото да си пържите. Някой път, когато аз не идвам, от горе ви говоря. Свобода трябва.


Не е умно да изнасяте всичко онова, което знаете.


Има един ред, по който могат да станат нещата, които трябва да станат. Всяка идея трябва да се приложи, да се посее. И защо ще посееш някъде, където няма да вирее? Вие срещнете някое келеме и посявате. Не, ще търсиш един човек, който представя добра почва, там ще посееш семето. Противоре­чията са от неразбиране. Лошото е, че ние искаме да изменим реда и порядъка на Бога, да станат нещата както ние искаме. Искаме да подчиним Божествения порядък на човешкия. Всички да се радвате на Божественото, което прониква в хората. Какво ще ми кажат, че трябва да обичам някого? Да го обичам, трябва да му дам. И когато давам, и когато взимам, това е обич. Двама души като се обичат, единият дава, другият взима. И взимането, и даването е любов. Вашите мъки.    


Имате едно желание, което не можете да го реализирате, то ви мъчи. Подарете го някому, друг да го реализира. Като имате много идеи, желания, продавайте ги на пазар. Овците, определено е да ги предат. Ако хората не ги предат, вълците ще ги изядат. И вас ви ядат. Казвате: „Изяде ме." Онези, които ви ядат, да придобият живот, да станат едно с вас. Има една сила, която излиза от човека и храни хората. Вие не.... Страданията трябва да дойдат, за да се пробуди Божественото съзнание у хората. Всякой ден и минута служи на Бога, където и да си, и при най-лошите условия да се намирате. Не чакайте, за да придобиете знания, че тогава. Вие сте като тънки косми - ако тия косми не се съединят, не може да се образува една сила, а ако вие се изолирвате - една паяжина, нищо повече.


Знайте, че всичко онова, което ви е дал, господ ще си го вземе. Например жена, дете; и най-после и тялото ви ще вземе. Туй, което си представлявате вие, тука ще го намерите, то не е.на другия свят. Божественият свят се отличава с крайна простота, нищо излишно няма. На небето, ако имаш един приятел, като го видиш един път, вече няма да го видиш, освен ако имаш един вътрешен нюх, да го познаеш - външно всички си приличат там, но има различие. Земният порядък е много добър, то е едно предисловие. Вътрешно трябва да се разбира, не теоретически. Всяка година човек изгубва от силите си, остарява, а човек трябва да се обновява постоянно, и ако ще заминете за другия свят, млади да заминете. Небесните жители идват старите да подмладят, не младите. Идват да насърчат тези, които са изгубили смисъла на живота, да им обяснят. Окултна­та наука не е наука за живот, тя показва само пътя, наука на формите. Когато дойде Духът у вас, ще разберете оная наука, която Някой има болка, казвате да се моли, но той не може - боли го. Турете му млечен компрес. Има някои места на тялото, като ги побутнеш...


Трябва да имате спокоен ум, широко разбиране, за да бъдете здрави. На планината да оставите всичко нечисто и да вземете чистото. Прекарайте един ден без да се гневите, спокойно, не искайте мляко днес. Трябва ви самовъзпита- ние. Един ден направете опит - забравете вашите болести, без една бръчка да направите. Един ден до обед да живеем както на небето живеят.


Формула за днес:


„Аз и Отец едно сме." (Изговорихме я три пъти.)

 

 

Изгревът - Том 17

28. Беседа от Учителя на 11.VIII.935 г., неделя, 5 ч сутринта

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...