Jump to content

1934_05_18 Разговор с Учителя пред салона на Изгрева, записан от Елена Хаджи Григорова. 18 май


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя пред салона на Изгрева,

записан от Елена Хаджи Григорова

18 май 1934 г.

 

Този разговор е записала Елена Хаджи Григорова в дневника си, публикуван в ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ - том 17. Разговорът е проведен на 18 май 1934 г.

 

Спомен на Елена Хаджи Григорова: Разговор с Учителя

 

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Елена Хаджи Григорова

 

19. Разговор с Учителя


18. V. 1934 г., петък, 8.30 ч сутринта


Разговор пред салона на Изгрев с Учителя


Девизът на шестата раса е: „Работи при всички условия." Този, който работи така, има съзнанието на един човек от шестата раса. Можем да кажем, че той е представител на шестата раса, защото човекът на шестата раса взима участие в живота на всички.


Вяра: Да работиш при всички условия, това значи да имаш вяра. Ядеш ли, спиш ли, болен ли си, умираш ли, умрял ли си и пр. - работи.


Пример: Ако видиш болен или затворник и махнеш с ръка и кажеш: „Не искам да гледам, не мога да гледам", то след време ти ще се намериш в същото положение. Като видиш човек със счупен крак, ти му кажи вътрешно: „Бог не те е създал да бъдеш болен. Всичко ще се уреди. Ти си здрав. Вярвай в Бога." Мислено го превържи, мислено си представи, че оздравява и си ходи и скача здрав.


Ако срещнеш затворник, кажи му мислено: „Няма нищо, ще се освободиш, Бог бди над теб и те обича. Вярвай в Него." И ще си представиш как го освобож­дават и вече си ходи свободен. На стражаря ще кажеш мислено: „Бъди внима­телен и снизходителен към този затворник." На съдиите кажи мислено да го освободят по-скоро.


В съзнанието ти да не остане картина на болен човек, куц, сляп, гърбав, глух и пр. Като държиш в ума си хора с дефекти, то ще дойдат върху тебе тези нещастия.


Това не се отнася само за болни и затворници, но за всички хора, които срещаIII.


Човека, когото срещнеш, в каквато нужда и да се намира, ти ще се помо­лиш на Бога да му помогне в тази нужда и ще си представиш живо, че това става и ще вярваш в това. Същевременно ще кажеш на човека мислено, че ще се уреди неговият въпрос. Подобно ще правиш и когато срещнеш някой отчаян, обезверен и пр. Значи, трябва да вземеш пълно участие в живота на всички, които са около тебе.


Какво значи смърт? Когато умът ти, сърцето ти и волята ти престанат да работят.


В думата „милосърдие"ударението пада върху буквата „л". Буквите „м"и „и" се състоят от две „л", скачени по разни начини. Буквата „л" иде от египетската буква, която означава човек.


И така вътрешно ще утешаваш, ще помагаш и задоволяваш истинските нужди на всички, които среща.

 

Когато заспиваш, ще пазиш следните правила:

1. Ще се освободиш от всички тревоги и безпокойствия и ще се изпълниш с любов към Бога и към всички същества.

2. Ще кажеш при заспиване: „Господи, отивам да се уча, да се моля и да работя."

3. Ще кажеш: „Господи, отивам в школата, горе, на всемирното братство. Аз знам, че това е и Твоята воля. И това ще стане, защото Твоята воля на две не става."

4. При лягане ще казваш: „Господи, във време на спане, Ти огради тялото ми с Твойта светлина и го предпазвай."

Правило за всеки ден: Да не пропуснеш ден, в който да не изговориш следната формула при ставане от леглото, за да бъдеш през целия ден в хармо­ния с Бога и за да бъде плодотворна твоята работа през деня: „Аз живея в Бога и Бог живее в мен. "За да има формулата по-голямо действие, трябва да се при­дружава с пеене и движение, които човек трябва да намери интуитивно.

Когато нещо пожелаеш с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух, с непреодолимо желание, то ще се реализира, ти ще го получиш.


Както сте тръгнали по този път, щете - не щете, ще стигнете до върха. Като се качиш на един параход, връщане няма - непременно ще отидеш на другия бряг.

Човек трябва да вярва и да се обърне към Бога за помощ, без никое колебание. Всичко може да стане тогаз.

Стремежът ни ще покаже какво ще постигнем. Ще имаме още много пости­жения, които са за в бъдеще.

Правило: Когато Духът ми каже нещо, аз по-рано го опитвам и като видя резултатите, че са добри, тогаз го давам и на другите. Ти казваш: „Духът ми го каза" - но кой дух ти го каза?


Когато човек прави екскурзии, трябва постоянно да се моли. Казано е: „Бдете и молете се." Светът още не е напълно в безопасност. Има и неприятели. Петната на слънцето са много големи и това причинява да има много катастрофи сега. Всяка година е определено колко параходи ще потънат, колко къщи ще изгорят и пр.

 

Изгревът - Том 17

Глава: 19. Разговор с Учителя

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...