Jump to content

1934_08_19_1 Учителя организира събора, 1934 г. - София. 19 август


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя организира събора, 1934 г. -

София. 19 август

 

Съборите на Братството през 1933 и 1934 г. се провеждат на Витоша - "Яворови Присои" и в София. За съборът в София през 1934 г. няма засега намерени спомени. За предварителната организация на събора може да се прочете в нарядите за 1934 г., изпратени до ръководителите на братските групи от Петко Епитропов.

 

Петко Епитропов - Наряди за 1934 г.

Link to comment
Share on other sites

НАРЯДИ за 1934 година

 • Писмо от Учителя, 10.I.1934 г.
 • Любезни брат, 9. VIII. 1934 г. - наряд за събора.
 • Наряд от22. IX. 1934 г., 7. X. 1934 г.
 • Любезни брат, 9. IX. 1934 г. - наряд за 22. IX и годината.

1)  ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ


ДО УЧЕНИЦИТЕ


Сряда, 10.I.1934 г. 5.30 часа сутринта

Три неща са потребни на ученика:

разумност, сила, доброта.

Разумността има предвид

правия път на живота;

Силата има предвид

свободата - истината на живота;

Добротата има предвид

на живота - Любовта.

Разумността носи виделина,

що не гасне,

ни потъмнява;

Силата носи това,

що побеждава -

то не отслабва;

Добротата носи това,

що постига.

Разумността води, направлява,

Силата пази,

Добротата въздига.

Разумността носи всичките възможности

на Божествения свят;

Силата носи всички възможности на Духовния свят;

Добротата носи всички възможности

на човешкия свят.

Блажен онзи,

що от тях се води,

пази и крепи.

Той е там -

в светлия ПЪТ,

в светлата ИСТИНА,

в светлия ЖИВОТ.

Там е МИРЪТ,

РАДОСТТА И

ВЕСЕЛИЕТО.


Моя поздрав на добрите ученици.

                              

* * *


2)  ЛЮБЕЗНИ БРАТ


П. Б.Л.-П. Б.М. И.


Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин:


Първи ден, 19 август 1934 г., неделя.

В 4.30 часа сутринта-събрание в салона на Братството.

Започва се в 5 часа сутринта,

 • Добрата молитва.
 • 91 псалом.
 • Отче наш.
 • Молитвата на Царството.
 • „В начало бе Словото".
 • Евангелие от Йоана, глава 4.
 • Размишление.

След това се правят гимнастичните упражнения.


Пред обед четене на беседата „Оскърбените" (от десета серия, том първи: „Мнозина казваха").


Втори ден, 20 август 1934 г., понеделник.


Часът и редът, както в първия ден, само че ще се четат Евангелие от Лука, глава 5. и беседата „Мек ответ" (от същия том).


Трети ден, 21 август 1934 г., вторник.


Часът и редът, както в първия и втория ден, само че ще се четат Евангелие от Йоана, глава 5. и беседата „И рече Бог" (от същия том).


През трите дни след обед ще се чете по една беседа от сериите по свободен

избор.


През трите дни ще има общ обед.


Всеки да си определи своя принос на Господа според онова, което Бог е вложил в сърцето му. Той може да се внесе и впоследствие.


Моля, съобщете настоящето в околните села, дето има кръжоци.


Поздрав от Любезния ни Учител до всички братя и сестри.


Божията Любов носи пълния живот! Изгрев-София,9 август 1934 година.


С братски поздрав: П. Епитропов


5) НАРЯД


ОТ 22 СЕПТЕМВРИ 1934 ГОДИНА


От 22 септемврий почва нова работа:

 • Молитвите и размишленията остават същите.
 • Утринно Слово се заменява с книгата „Светът на Великите души".
 • От 22 септември нататък всеки ден ще се размишлява върху едно изречение от тая книга, като се започне от началото. Ще се размишлява върху външния и вътрешния дълбок смисъл на изречението, като се знае, че всяко едно от тези изречения има три смисъла:    
      

  а) за физическия свят;
      б) за духовния свят;            
      в) за Божествения свят.

 • Трябва да се знае, че когато се размишлява върху едно свещено изречение, то Божественият Дух, Който го е дал, идва и учи човека отвътре. Затова Учителят казва: „Който се моли, той се учи, а който не се моли, той е напуснал училището."
 • Да се изучават наизуст някои изречения от тази книга (например едно от седемтях, минати през седмицата).

Изгрев, 7 септември 1934 г.


                                 4)  ЛЮБЕЗНИ БРАТ....................... ,


Съобщава ви се, че на 22 септемврий т. г. ще се направят повсеместни братски срещи в кръжоците на Братството. Молитвата ще се направи по следния ред:

 • 10 минути размишление В размишлението ще се благодари на Бога за всичките блага, които ни е дал.
 • Отче наш.
 • Пътят на живота.
 • 91 псалом.
 • Молитвата на Царството.
 • Добрата молитва.
 • Евангелие от Йоана глава 1.
 • Ще се завърши със словото:„Проявеният Дух в Любовта, Проявеният Дух в Мъдростта, Проявеният Дух в Истината носи всичките блага на живота на Единния вечния Бог, извор на всички блага, в Когото всичко се обединява" (три пъти).
 • Гимнастичните упражнения.

През деня общо четене на главата „Ценни мисли" от книгата „Светът на Великите души".

Ще има общ обед в салона на Братството.


През деня ще се предадат следните упътвания за духовната 1934/1935 година, за да си ги препишат всички с нужните обяснения:


1. Всеки неделен ден през цялата година, като се почне от 23 септември, ще се става в 4 1/2 часа, а молитвата почва в 5 часа, като се спазва горният ред на молитвите със следната забележка: всеки неделен ден ще се чете по една глава от Библията по следния ред: Битие, първите 10 глави; Притчи, глави 22-31; Еклисиаст, първите 11 глави; Исаия, глави 59-66; Еремия, глави 1-9; Данаил, 1 и 2 глави; Деянията на апостолите, глави 14 и 15. Всичко 52 глави за 52 седмици.


2. През останалите седмични дни сутрин след ставане ще се прекарат 10 минути в размишление в гореспоменатия дух. Останалите молитви по свобода.


3. Четиво през годината:


Цялата Библия по свободен избор.


„Синове на възкресението", десета серия, том трети, който ще ви се изпрати.

11. серия беседи.

„Възможни постижения" и „Четиртях кръга" (III и IV том лекции на Общия окултен клас, VI година).

4. Почивка от 24 часа във всичките 52 петъци.


Моля, съобщете това на околните села, дето има кръжоци. За получаването на настоящето моля, отговорете с една картичка.


Поздрав от Любезния ни Учител на всички братя и сестри.


9 септемврий 1934 година

Изгрев-София.

С братски поздрав:

П. Епитропов

 

Изгревът - Том 12

Глава: Наряди за 1934 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...